English

 


כל הדף


משבר ירושלים, 2017
משבר ירושלים, 2017
ידיעות שנווגעות להכרזתו של נשיא ארה"ב טרמאפ ב-06/12/2017, שהכירה בירושלים כבירת ישראל והודיעה כל הככונה להעביר את שגרירות ארה"ב מתל אביב לירושלים.

עוד בקטגוריה זו
1- סרטונים
2- קריקטורות
3- דיווחים
כל הדף


Created by swat