English

 


פרסומי PMW
עלילה של הרשות הפלסטינית: ישראל ניסתה לשרוף את מסגד אל-אקצא ב-1969
Share |
עלילה של הרשות הפלסטינית: ישראל ניסתה לשרוף את מסגד אל-אקצא ב-1969

איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

בזמן שבו הפלסטינים עורכים מהומות כמעט מידי יום בירושלים ובערים אחרות, בטענה כי ישראל פוגעת במקומות הקדושים לאסלאם, הרשות הפלסטינית בחרה להצית מחדש עלילה, שמטרתה ככל הנראה להגביר את המתיחות וההתנגשות סביב המקומות הקדושים.

העלילה המחודשת מבוססת על שיכתוב היסטורי של הרשות הפלסטינית, המאשימה את ישראל בניסיון שריפה של מסגד אל-אקצא בשנת 1969.

העובדות במקרה המדובר הן: אוסטרלי לא-יהודי הצית אש במסגד אל-אקצא ב- 21/08/1969. לאחר מכן, האש כובתה והנזק תוקן.

לפני יותר מעשר שנים, הרשות הפלסטינית החלה לפרסם את השקר, בטענה שישראל הייתה מעורבת בהצתה, או כי המצית היה יהודי שהסתייע בממשלה הישראלית. עלילת שקר זו הוצתה מחדש שבוע שעבר, עם שידור של שקופית בטלוויזיה הפלסטינית:


כיתוב למעלה:
"הפגיעות הישראליות במקומות הקדושים"

כיתוב באמצע:
"ב-21/08/1969, הצית היהודי דניס מייקל את מסגד אל-אקצא, בתמיכה של ממשלת היהודים אשר ניתקו את זרם המים מהשכונות הסמוכות למסגד אל-אקצא, במטרה לעכב את פעולות הכיבוי."

כיתוב למטה:
"הפגיעה במקומות הקדושים - הכיבוש: היסטוריה ארוכה של טימוא וחילול הקודשים."

[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 5/03/2010]


להלן דוגמה לגרסה מוקדמת יותר של עלילת השקר של הרש"פ, משנת 2000:

"לפשע [שריפת המסגד] היו הכנות... שהתבטאו בהצהרות של בכירים יהודים ושל רבנים, אשר אמרו כי אל-אקצא אינו שייך למוסלמים וכי אפשר להרוס אותו... הם ניסו להסית נגד האחראים על אל-אקצא ולאיים עליהם... האוסטרלי רוהאן שהצית את אל-אקצא כלל לא ידע מהו אל-אקצא. הוא היה מגויס, והיו מספר אנשים אשר הכשירו אותו למשימה מסוכנת ונפשעת זו. המטרה לטווח רחוק הייתה - כפי שנאמר בזמנו - מזימה שעיקרה לשים יד על אתרי הקדושה המוסלמיים."
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 21/08/2000]

הערה: כתוצאה מהאש, נשרפה בימת עץ מפוארת של הדרשן במסגד, שנתפסה כמשויכת לתקופה של צלאח א-דין (מהמאה ה-11), והיא שוחזרה והוחזרה למסגד שנים אחר כך.

לחץ כאן לצפייה בדוגמאות נוספות מאתר "מבט לתקשורת פלסטינית" לעלילת השווא כי ישראל הורסת את מסגד אל-אקצא.

לחץ כאן לצפייה בדוגמאות נוספות מאתר "מבט לתקשורת פלסטינית" לשכתוב ההיסטוריה על ידי הרש"פ.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat