English

 


פרסומי PMW
סרטון בטלוויזיה הפלסטינית: "לא נשליך את הנשק. אנו מתייחסים אל הרובה כאל אח"
Share |
סרטון בטלוויזיה הפלסטינית:
"לא נשליך את הנשק.
אנו מתייחסים אל הרובה כאל אח"
נביל שעת': "אנו מבינים שבזמן הנוכחי
אי אפשר לחזור למאבק המזוין"

איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

הרשות הפלסטינית ממשיכה להציג את המאבק החמוש נגד ישראל כאופציה הנמצאת בהשהיה, מאחר ש"בעת הנוכחית אין זה אפשרי."

סרטון הווידיאו בטלוויזיה הפלסטינית:
"לא נשליך את הנשק; אנו מתייחסים אל הרובה כאל אח."
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 30/12/2010]

תופיק טיראווי, חבר הוועד המרכזי של פת"ח:
"עמנו לא ישליך מידו את הרובה, אלא כאשר תשוחרר ארצנו."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 05/01/2011]
 
מושל ג'נין, קדורה מוסא:
"פלסטין היא אדמתנו, והרובה תמיד יהיה עצמאי."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 11/01/2011]

איש פת"ח, ראש מועצת הסטודנטים באוניברסיטה, קסאם עזמוטי:
"פת"ח לא הורידה את הרובה, על אף קריאתה לשלום."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 11/01/2011]

נביל שעת', חבר הוועד המרכזי של פת"ח:
"אנו מודעים לכך שבזמן הנוכחי אי אפשר לחזור אל המאבק המזוין, למרות היותו זכות של הפלסטינים."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 17/01/2011]
 

להלן הציטוטים המלאים של הצהרות האלימות שהופיעו לעיל:

סרטון הווידיאו בטלוויזיה הפלסטינית:
"יאסר ערפאת, תנוח על משכבך בשלום, בעוד אנו ממשיכים במאבק.
חיי אללה, לא נשליך את הנשק, אנו מתייחסים אל הרובה כאל אח."
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 30/12/2010]

"חבר הוועד המרכזי של תנועת פת"ח, ליווא' [דרגה מקבילה לאלוף] תוופיק טיראוי... הדגיש כי עמנו לא ישליך מידו את הרובה, אלא כאשר תשוחרר ארצנו ותוקם המדינה הפלסטינית העצמאית, שבירתה ירושלים."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 05/01/2011]

"מושל ג'נין, קדורה מוסא, אמר כי תנועת פת"ח שומרת על עקרונותיה אשר הכריזה עליהם בהודעה הראשונה שלה, המתבטאים ב'מהפכה עד הניצחון' [סיסמה ותיקה של פת"ח], שחרור האדמה ושמירה על כבוד האדם הפלסטיני והגנה עליו. עוד אמר: 'פלסטין היא אדמתנו, והרובה תמיד יהיה עצמאי, ומטרתו הגנה על העם הפלסטיני ועל משאביו.'"
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 11/01/2011]

"ראש מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה, קסאם עזמוטי, ציין כי פת"ח, אם השהיד הראשון והאסיר הראשון והקליע הראשון, תמשיך להיות סמל המרד, וחלוצת המגנים על פלסטין, האדמה והעם. הוא הדגיש כי פת"ח לא הורידה את הרובה, על אף קריאתה לשלום, והיא נאמנה לשבועה של כל השהידים בהנהגת הנשיא מחמוד עבאס וההנהגה."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 11/01/2011]

"חבר הוועד המרכזי של תנועת פת"ח ונציב היחסים הבינלאומיים בתנועה, נביל שעת', עדכן אתמול כמה אנשי צבא בדימוס על ההתפתחויות האחרונות בנושא המו"מ הפלסטיני-ישראלי.
במהלך מפגש שערך עם אנשי צבא בדימוס בעיר רמאללה, אמר שעת': '19 שנים של מו"מ ומאבק מזוין לא הצליחו להביא לשחרור של שעל אחד מאדמת פלסטין. אנו מודעים לכך שבזמן הנוכחי אי אפשר לחזור אל המאבק המזוין, למרות היותו זכות של הפלסטינים.'"
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 17/01/2011]


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat