English

 


שכתוב ההיסטוריה
שכתוב ההיסטוריה היהודית
המופתי של ארץ הקודש: אין זכר לנוכחות יהודית בירושלים מאז ומעולם
אל-חיאת אל-ג'דידה - 11/10/2009
 


יום עיון באוניברסיטת אלקודס הפתוחר: "קביעת אסטרטגיה מאוחדת בנושא ירושלים היא צורך לאומי ומוסרי"

"אוניברסיטת אלקודס הפתוחה בשיתוף עם הוועדה הלאומית לאירועי ירושלים בירת התרבות הערבית ארגנו יום עיון בשם 'ירושלים - עיר הדתות המונותיאיסטיות', בקמפוס האוניברסיטה בטולכרם, בהשתתפות סגן המושל ג'מאל סייד, מנהל החינוך במחוז טולכרם, ד"ר פייסל עמר, המופתי של ארץ הקודש השייח' עכרמה סברי, הבישופ עטאללה חנא, והממונה על תיק ירושלים חאתם עבד אל-קאדר.

מנהל החינוך של מחוז טולכרם בירך את הנוכחים והמשתתפים במפגש, וציין כי סימפוזיון זה מתקיים ביום-השנה לאינתיפאדת אל-אקצא, שנראה כי האינתיפאדות למענו נמשכות, החל משנת 1929 ועד אשר יגזור אללה דבר אשר יוציא את המסגד והעיר הזו מהשבי.

המופתי של הארץ הקדושה, השייח' עכרמה סברי, דיבר על תולדות הערבים והמוסלמים בארץ הקודש וציין כי הערבים הם מבין העמים הקדומים ביותר אשר השתכנו בירושלים, 7,500 שנים לפני הספירה הנוצרית, והיא [ירושלים] קשורה בקשר גאוגרפי לחצי האי ערב... הוא אמר כי רשויות הכיבוש, בחפירותיהם תחת חומות מסגד אל-אקצא, גילו גדר מתקופת הכנענים, ולא מצאו שום סימן המעיד על היהודים... צברי אמר כי האינתיפאדה האחרונה של תושבי ירושלים נגד הפרות הכיבוש נתנה לישראלים שיעור קשה, שהמוסלמים יגנו על אל-אקצא בחייהם ולא יוותרו עליו לעולם.

הבישוף עטאללה חנא דיבר על הניסיונות הנמשכים של הכיבוש לייהד את העיר הקדושה ולמחוק את ציוני הנוף האסלאמיים והנוצריים; והדגיש כי כל הניסיונות האלה ייכשלו לבסוף מפני שההיסטוריה הערבית של ירושלים חזקה יותר מכל המזימות, באומרו כי ערביותה של ירושלים אינה ניתנת לסילוף. חנא אמר כי אלה שרדפו את הנצרות כשהייתה בעריסתה, רצחו את ילדי בית לחם, ושדדו את ירושלים - הם היום אלה שמענים את העם הפלסטיני כולו.

חנא אמר כי הנצרות המזרחית אשר יצאה מפלסטין במאה השביעית פתחה שלב חדש בתולדות המזרח הערבי שלנו, עם מפגש הפסגה בין שני מנהיגי הנצרות והאסלאם – בין החל'יף עומר בן אלח'טאב וסופרוניוס [הוא הפטריארך הביזנטי של ירושלים שנכנע לערבים; היה בעצמו ממוצא ערבי].

חנא הדגיש כי דת האסלאם המונותיאיסטית, הינה חלק מהתרבות וההיסטוריה של הנוצרים, וכי הנצרות המזרחית היא חלק מההיסטוריה והתרבות של המוסלמים. הוא הדגיש כי היחסים בין המוסלמים והנוצרים הינם יחסים היסטוריים יציבים, ואמר כי הנוצרים והמוסלמים ימשיכו במאבקם המתמשך, כתף אל כתף, עד לשחרור [המקומות] הקדושים האסלאמיים והנוצרים, וארץ פלסטין מעול הכיבוש.

חנא אמר כי התוקפנות הישראלית על הקיבלה הראשונה ועל המסגד הנעלה השני, שמטרתה הישירה הייתה הקודשים האסלאמיים, הינה בגדר פגיעה בכל העיר ירושלים ובקודשים הנוצריים.

האחראי על תיק ירושלים, חאתם עבד אל-קאדר, אמר כי ירושלים איננה רק בירה ועיר דתית, אלא יש לה מאפיינים מדיניים חברתיים וגאוגרפיים... עבד אל-קאדר הדגיש כי יש להחשיב את ירושלים על צידה המזרחי והמערבי, כיחידה אחת; וכי ישנה החלטת או"ם מס' 181, שלא מכירה בירושלים המערבית כבירה לישראלים.

עבד אל-קאדר אמר כי ישראל מנסה להפוך את ירושלים לבירה דתית לכל יהודי העולם... וציין כי רבים מהיהודים לקחו עימם אוהלים בניסיון להיכנס לרחבות מסגד אל-אקצא... והדבר מעיד על ניסיון של הקיצונים להקים מאהל בתוך חצרות המסגד במטרה להשתלט עליו."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat