English

 


הערבים הישראלים
התייחסות למדינת ישראל
יו"ר בל"ד ג'מאל זחאלקה על ענישת זורקי אבנים: "לו היה צדק כל ההנהגה הישראלית הייתה מוכנסת לכלא למאסר עולם, ולמתנגדים לכיבוש היה מוענק אות כבוד"
עמוד הפייסבוק של ח"כ זחאלקה - 20/07/2015
 


"שאלה: מי צריך להיענש – מי שזורק אבן כדי להתנגד, או הפושע שגרם לו לעשות זאת? מי שמתקומם נגד אי הצדק באמצעות זריקת אבנים או מי שהורס, הורס, מחריב, מגרש ועוקר? לו היה צדק, כל ההנהגה הישראלית הייתה מוכנסת לכלא למאסר עולם, ולמתנגדים לכיבוש היה מוענק אות כבוד. אולם, חוסר הצדק הישראלי החליט היום בכנסת להעביר חוק על החרפת הענישה על זריקת אבנים... החוק הוכן במקור על ידי ציפי לבני, ובישיבה היום חברי הכנסת של 'המחנה הציוני' היו אלה שהגנו על החוק בצורה הקיצוניות ביותר... יו"ר הישיבה, ממפלגת העבודה, הוציא אותי ממנה, ופעם נוספת הוכח כי מפלגת העבודה איננה אלא ליכוד ב', לפעמים עדיפה עליו במקצת ולרוב גרועה ממנו בהרבה."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat