English

 


הערבים הישראלים
התייחסות למדינת ישראל
חנין זועבי בעקבות ההסכם בין ישראל וטורקיה, על פרשת ספינת המרמרה: "רצחתם 10 פעילים פוליטיים טורקים"
עמוד הפייסבוק של חנין זועבי - 29/06/2016
 


ח"כ חנין זועבי מוסרת את תגובתה בעקבות ההסכם בין ישראל לטורקיה הכולל גם תשלום פיצויים לטורקים שנפגעו בהשתלטות חיילי "שייטת 13" על האנייה הטורקית מרמרה (מאי 2010):]
מתוך הנאום: 'מי שרצח צריך להתנצל, אתם צריכים להתנצל'
"ההסכם הזה הוא הודאה בכך שאתם רצחתם 10 פעילים פוליטיים טורקים שטענתם שהם 'טרוריסטים', ועכשיו אתם מפצים את משפחותיהם.
אתם נותנים כעת פיצויים למשפחות של מי שטענתם שהיו האנשים הכי מסוכנים בין נוסעי הספינה מרמרה, ושהם התעמתו עם החיילים מיחידת הפיראטים 13, ושהם ניסו למנוע מכם לחטוף את הספינה ולתקוף את נוסעיה. המשמעות היא כי על הספינה לא היו 'טרוריסטים' אלא פעילים, שדאגתם העיקרית הייתה לשים קץ לפשע שביצעתם, והוא המצור על עזה.
ומאחר שאתם גם ניהלתם אז מסע תעמולה היסטרי נגדי, אני דורשת מכם התנצלות ופיצוי. אני אשיג את הפיצויים, ואתרום אותם למשט הבא. כל עוד יש מצור על עזה חובתנו לארגן שיירות לשבירת המצור.
אך זה הפשע הקטן, הפשע הגדול הוא שאתם כולאים מיליונים מבני עמי בכלא הגדול בעולם.
דורות בעזה לא יצאו ממנה ... אתם לא התנתקתם מעזה, אתם ניתקתם אותה מהחיים, וזאת באמצעות מצור שאינכם מרגישים בו ואינכם מודים בו. "

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat