English

 


כל הדף


העולם ללא ישראל
"פלסטין" - במקום ישראל

מפה שמוחקת את ישראל תלויה במשרדה של שרה פלסטינית
כותרת: "[השרה הפלסטינית לענייני נשים, רביחה] ד'יאב קיבלה את פניה של נשיאת הקמפיין הבינלאומי לתמיכה בנשים"

בתמונה מהפגישה ניתן לראות מפה של "פלסטין" הכוללת את כל שטחי הרש"פ וישראל תלויה על הקיר במשרדה של השרה לענייני נשים, רביחה ד'יאב.
אל-חיאת אל-ג'דידה
23/04/2014הקודם הבא


מנהיגי הרשות הפלסטינית עם מפות ללא ישראל

מפה שמוחקת את ישראל תלויה במשרדה של שרה פלסטינית
23/04/2014
אל-חיאת אל-ג'דידה
שר ברש"פ מעניק כמתנה מפה של "פלסטין" הכוללת את כל שטח ישראל
26/10/2013
אל-חיאת אל-ג'דידה
יאסר ערפאת מניף מפה המוחקת את ישראל
29/04/2004
אל-דוסתור
ראש הממשלה הפלסטיני לשעבר, אבו עלאא`, פוגש את מזכיר מפלגת הסוציאליסטים הגרמנית על רקע מפה המוחקת את ישראל
02/02/2009
אל-דוסתור
ראש הממשלה הפלסטיני, סלאם פיאד, מקבל פרס שעליו מפה המוחקת את ישראל
06/08/2008
אל-חיאת אל-ג'דידה
עבאס נואם בלשכתו על רקע מפה המוחקת את ישראל
24/11/2008
Official Palestinian Authority TV
שר האסירים הפלסטיני, עיסא קראקע, אוחז במפה המוחקת את ישראל
08/07/2009
Official Palestinian Authority TV
יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, אוחז במפת פלסטין המוחקת את ישראל
27/04/2009
אל-דוסתור
ראש הממשלה הפלסטיני, סלאם פיאד, חנך אתר הנצחה בבורקין שעליו מפה המוחקת את ישראל
21/02/2010
אל-חיאת אל-ג'דידה
משלחת הרש"פ לטורקיה מגישה מתנות המוחקות את ישראל
27/04/2010
אל-דוסתור
ראש עיריית יריחו במשרדו לצד מפה המוחקת את ישראל
23/08/2007
אל-חיאת אל-ג'דידה


כל המפות

Created by swat