English

 


חשוב מבחינה היסטורית
מבצע ’עופרת יצוקה’ (2008-2009)

פרסומי PMW בזמן המלחמה
חמאס מסבירה השימוש במגנים אנושיים: "אנו שואפים למוות כפי שאתם שואפים לחיים"
Share |
51 האזרחים שנהרגו במתקפה - תוצר האידיאולוגיה של חמאס

מארכיון מבט לתקשורת פלסטינית:
"אנו שואפים למוות כפי שאתם שואפים לחיים"

מאת: איתמר מרכוס ויערה פירון
 
פרסומו של האו"ם כי 51 מתוך ההרוגים במתקפת צה"ל בעזה הינם אזרחים, צריך להיות מובן בהקשר הרחב של אידיאולוגית חמאס המוצהרת, המשתמש באזרחים כמגן אנושי לצרכיו הצבאיים.
חמאס רותם את האידיאולוגיה הדתית, המציבה כאידיאל את השאיפה למות למען אללה, על-מנת לשכנע את המון העם לא להירתע מהמוות ואף להתייצב בחזית המערכה. בכך מבטיח חמאס את העצמת כוחותיו וההגנה על לוחמיו.
העובדה כי חמאס מציב את מתקני הצבא ואת לוחמיו במרכזי אוכלוסיית האזרחים, כתוצר של אידיאולוגיה זו, היא שהביאה למותם של 51 האזרחים.

נציג חמאס במועצה המחוקקת של הרשות הפלסטינית, פתחי חמאד, התגאה לפני כשנה כי בחמאס משתמשים בנשים וילדים פלסטינים במאבק מול ישראל. הוא תיאר זאת כחלק מ"תעשיית מוות" שחמאס מצטיינים בה, והדגיש כי הפלסטינים "שואפים למוות", באותה מידה שהישראלים "שואפים לחיים."
[ערוץ אל-אקצא (חמאס), 29/02/2008]

להלן דבריו המלאים של נציג חמאס:

"המוות אצל העם הפלסטיני, הפך לתעשייה, שמצטיינות בה הנשים, ומצטיין בה כל מי שעל פני האדמה הזאת. מצטיינים בה הזקנים, מצטיינים בה לוחמי הג'יהאד ומצטיינים בה הילדים. לפיכך, הם [הפלסטינים] יצרו מגן אנושי מהנשים, מהילדים, מהזקנים ומלוחמי הג'יהאד כנגד מכונת ההפצצה הציונית, כאילו שהם אומרים לאויב הציוני: אנו שואפים למוות כפי שאתם שואפים לחיים"
[ערוץ אל-אקצא (חמאס), 29/02/2008]

לצפייה בסרטון לחץ כאן.


הדוח הקודם הדוח הבאלארכיון פרסומי PMW בזמן המלחמה
Created by swat