English

 


פריט חדשות פלסטיני
ליהודים אין זכות על הכותל המערבי
אל-חיאת אל-ג'דידה  -  23/06/2009


 
השייח' ד"ר עכרמה צברי, ראש ארגון [הפלסטיני] אנשי הדת ומפיצי האסלאם, והמופתי הראשי של ירושלים לשעבר:
     "בטקסטים הקוראניים המקודשים ובחדית', אין ליהודים שום זכויות במסגד אל-אקצא המבורך, ולכן המקום הזה קדוש למוסלמים בלבד, ואין להם שותפים מבני הדתות השמימיות [=המונותיאיסטיות] האחרות... אף אחד לא יכול להתמקח או לוותר על טפח ממסגד אל-אקצא, וכל מי שיקבל זאת נחשב לבוגד באללה, בשליחו, בדתו ובמולדתו. [המסגד] הוא פיקדון העובר מדור לדור... [השייח' צברי דרש מכל המדינות הערביות והאסלאמיות לשאת באחריותם ולאחד את עמדתם למען הגנה על מסגד אל-אקצא]."
[הערה: הרשות הפלסטינית טוענת כי רחבת הכותל המערבי הינה חלק משטח מסגד אל-אקצא, על אף שזו ממוקמת במרחק 80 מטרים ממנו.]

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהעוד בנושא:
הכחשת קיומו של בית המקדש והזיקה היהודית לירושלים
הכחשת הקשר היהודי לירושלים
Created by swat