English

 

אוסף קריקטורות


ישראל כעטלף
החרימו אותם!

המוצרים הישראליים
Official Palestinian Authority TV
18/12/2012



הקודם הבא


2012




לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
שכתוב ההיסטוריה
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
ירושלים תחת "מתקפה"
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

לפי שנים






Created by swat