המנהיגות הפלסטינית

קדרי אבו בכר
ראש הרשות לענייני אסירים, לואא' קדרי אבו בכר