המדיניות הצבאית של ישראל - לפי תכתיב "הפרוטוקולים"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 18/11/2001

 
     "מטרת המדיניות הצבאית היא לכפות מצב זה על התושבים ולהכריח אותם להסתלק מבתיהם, ודבר זה נעשה בהתאם 'לפרוטוקולים של ציון.'"