English

 


ספריית וידאו


סרטונים פלסטינים


סרטוני PMW


Share |
הקודם הבא

למרות בריחת המחבלים הרוצחים, אסיר מתראיין בטלוויזיה הפלסטינית באמצעות טלפון מוברח

קריינית חדשות הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ: "כעת מצטרף אלינו דרך הטלפון אחד מהאסירים בבתי הכלא של הכיבוש. ערב טוב וברוך הבא באמצעות מסך המולדת, מסך הטלוויזיה הפלסטינית. ראשית כל בוא נוודא את שלומכם בתוך בתי הכלא של הכיבוש בתקופה קשה זו של דיכוי, עריכת חיפושים והחמרת ההגבלות עליכם בתוך בית הסוהר."

אסיר שמדבר מתוך הכלא באמצעות טלפון מוברח: "ערב טוב לך ולעמנו הכביר, ערב טוב לכל בני החורין בעולם, ערב טוב לכל מי שתומך בסוגיית האסירים ובסוגיה הפלסטינית. מה שקורה בתוך בתי הכלא הוא פשע, במלוא מובן הפשע. מופעל עלינו לחץ רב מטעם הנהלת בתי הכלא ובמיוחד בכלא הנגב... ישנן גם שריפות. האסירים שרפו את החדרים במחאה על הניסיון להעביר או להכריח את האסירים לעבור. כלומר מה שקורה הוא פשע במלוא מובן הפשע."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 08/09/2021 (1 דקות.)


2021 

לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
העולם ללא ישראל
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
ילדים לוחמים
שכתוב ההיסטוריה
סילוף והכחשת שואה
חשוב מבחינה היסטורית
מימון מערבי
אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
הערבים הישראלים
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

בחר לפי סגנוןלפי שנים

2021 2012 2004
2020 2011 2003
2019 2010 2002
2018 2009 2001
2017 2008 2000
2016 2007 1999
2015 2006 1998
2014 2005 1997
2013

Created by swat