English

 


כל הדף


תשלום משכורות למחבלים ולמשפחותיהם
תשלום משכורות למחבלים ולמשפחותיהם

שר ברש"פ: הרש"פ משלמת משכורות חודשיות וכסף קנטינה לאסירים (בינהם מחבלים)
מקור: אל-חיאת אל-ג'דידה, 08/07/2012
כותרת: "הדגיש שהרשות היא מהמעסיקים הגדולים ביותר [לאסירים] המשוחררים – קראקע קורא למגזר הפרטי ולמוסדות האזרחיים לשתף פעולה [בנושא] העסקת האסירים המשוחררים."
     "קראקע אמר שהממשלה [הפלסטינית] משלמת משכורות לאסירים בתוך בתי הכלא [בסכום] ממוצע של 17,500,000 שקל מידי חודש, בנוסף למיליוני שקלים דמי קנטינה בקירוב, מידי חודש, לאסירים בבתי הכלא.
קראקע הבהיר כי הממשלה [הפלסטינית] מגישה מענקי שחרור לאסירים המשוחררים, בסכום שעולה על 5 מיליון שקלים, מידי שנה."

עיתון הרש"פ: הרשות הפלסטינית תשלם משכורות לכל המחבלים בבתי הכלא הישראלים
מקור: אל-חיאת אל-ג'דידה, 15/04/2011
"מזכיר הלשכה המרכזית של תנועת האסירים [עלי אבו דיאכ] הגיש סקירה תמציתית של התקנות הללו אשר פורסמו בגליון 90 של העיתון הרשמי אשר התפרסם בתאריך 13/4/2011, והן כדלקמן:
...
4- החלטת הממשלה מספר 23 לשנת 2010 על תקנת תשלום משכורת חודשית לאסיר.
יוענק לכל אסיר משכורת חודשית, שתשולם לו או למשפחתו, בתנאי שהוא לא מקבל משכורת מגוף ממשלתי או כמו ממשלתי או מוסד רשמי... המשכורת תשולם לאסיר מתאריך מעצרו, ותשולם תוספת מיוחדת לאסירי ירושלים והפְּנים [ערביי ישראל], ותשולם תוספת רעיה ותוספת מיוחדת לילדים עד גיל 18...
משכורת המינימום של האסיר, אשר תשולם לו מתחילת המאסר ועד לשהייתו פחות משלוש שנים הוא 1400 ש"ח. ישולמו 2000 ש"ח למי ששהה [בבית הכלא] בין שלוש לחמש שנים. ישולמו 4000 ש"ח למי ששהה חמש עד עשר שנים. ישולמו 6000 ש"ח למי ששהה בין עשר ל-15 שנים. ישולמו 7000 ש"ח למי ששהה בין 15 ל-עשרים שנים. ישולמו 8000 ש"ח למי ששהה בין עשרים ל-25 שנים. ישולמו 10000 ש"ח למי ששהה בין 25 ל-30 שנים. ישולמו 12000 ש"ח למי ששהה 30 שנים ומעלה...
דיני תקנון זה ייושמו החל מ-1/1/2011 על פי המקורות הכספיים הזמינים..."
לחץ כאן לדיווח
תקנות לחוק האסירים משפיעות על המשכורת החודשית של האסירים
מקור: סוכנות הידיעות הפלסטינית "מען", 01/07/2010
     "השר לענייני אסירים ומשוחררים, עיסא קראקע, הביע שביעות רצונו בעקבות אישור הממשלה הפלסטינית 4 הצעות של תקנות לחוק האסירים והמשוחררים מספר (19) לשנת 2004, שמטרתן שיפור מצב האסירים ומשפחותיהם. התקנות יתחילו לפעול בראשית שנת 2011 ויוכנסו לתקציב הכללי של הממשלה הפלסטינית.
ארבע התקנות הן: הצעת תקנה בנושא תשלום משכרות חודשית לאסיר ומשפחתו, הצעת תקנה בעניין הבטחת הצרכים המשפטיים של האסירים, הצעת תקנה בנושא צרכי האסיר בתוך הכלא, והצעת תקנה בנושא פטור לאסירים המשוחררים משכר לימוד, וביטוח בריאות וקורסי הכשרה."
63% מהאסירים המקבלים משכורת מרש"פ הם אינם נשואים ואין להם ילדים
מקור: אל-קודס, 03/01/2010
     "משרד האסירים הפלסטיני ברמאללה אמר כי...מספר [האסירים] הנשואים הוא כ-2,805, המהווים 37.4% מכלל [האסירים], וכי מספר האסירים הלא נשואים הוא 4,695, המהווים 62.6%."
12
הצג ברצף
עוד בקטגוריה זו
1- סרטונים
2- מחקרים
3- קריקטורות
כל הדף


Created by swat