English

 


תשלום משכורות למחבלים ולמשפחותיהם

Share |
הקודם הבא

שר פלסטיני מאשר תחבולה של הרש"פ להמשיך לשלם משכורות למחבלים
שר הרשות הלאומית העליונה לענייני אסירים, עיסא קראקע:‬ הכללתה ‪]‬של הרשות לענייני אסירים‪[‬ במסגרת אש"ף עשויה לתת כוח חדש ומומנטום חדש ‪]‬לסוגיית האסירים‪[‬. אפילו בכל הקשור ליחסים עם הקהילה הבינלאומית ועם כמה צדדים שניסו להפעיל לחץ על הרש"פ בשנים האחרונות, באמתלה שהממשלה הפלסטינית מקצה חלק מכספיה למשפחות האסירים, ובעקבות לחץ ישראלי ותעמולה ישראלית, לפיה הכספים הללו מגויסים - כמובן, לטענת הישראלים וכמה מדינות - לטובת משפחות האסירים, שהם מאשימים אותם בטרור. היו לחצים רבים מאוד. אין לזנוח את הסוגיה הזאת, אסור שהיא תהיה כפופה לדרישות הללו ‪]‬של הקהילה הבינלאומית‪[‬ וללחצים הישראליים הללו...

מראיין: אפשר לומר שהשינוי הפורמאלי הזה, במרכאות, בוצע או הומצא כדי להימנע מלחצים בינלאומיים, שאותם קידמה ישראל?

קראקע: ‪]‬זאת‪[‬ אחת הסיבות, כן. אנו מדברים בכנות. היו לחצים ]בינלאומיים[ ומעין מלחמה, מלחמה עזה ביותר, ואיומים כספיים וכלכליים על הרש"פ. ההנהגה הפלסטינית הייתה נתונה ללחצים ממשיים, אך כמובן שהיא דחתה את כל הלחצים הללו. אמרנו להם ‪]‬לתורמים הבינלאומיים‪[‬ שזאת סוגייה של חירות, סוגייה של אסירים לוחמים, סוגייה של תנועת שחרור לאומי, ולכן עלה הרעיון שהיא תהיה במסגרת אש"ף... היה אישור מצד ההנהגה הפלסטינית, הנשיא אבו מאזן וחברי הוועד הפועל ‪]‬של אש"ף‪[‬ שהשינוי הזה לא ישפיע בשום אופן על חשיבותה ומשמעותה של סוגיית האסירים, בין אם במישור הפוליטיקה והמאבק ובין אם במישור השירותים [שניתנים לאסירים‪[‬.

רדיו אג'יאל (תחנה פלסטינית עצמאית), 30/8/2014
video_source_val_54 30/08/2014 (2 דקות.)


סרטונים


הרש"פ מדגישה את הבטחתו של עבאס להמשיך לשלם משכורות למחבלים
19/06/2021 (1דקות.)
בכיר באש"ף אומר כי תגמולי הטרור של הרש"פ "מעוגנים בכל המוסכמות והאמנות הבינלאומיות," מכיוון שהאסירים המחבלים הינם "לוחמי חופש"
06/07/2021 (1דקות.)
אש"ף ופת"ח מקיימים קורסים בבתי הכלא בישראל, 70 אסירים קיבלו תעודות
06/02/2020 (1דקות.)
אונסק"ו מעניקה תעודות אוניברסיטאיות לאסירים מחבלים דרך אוניברסיטת אל-נג'אח
29/10/2019 (1דקות.)
אביו של אסיר העדיף שבנו יישאר בכלא וישלים את התואר השני בפיקוחו של מחבל שתכנן רצח של 5 אנשים
13/07/2020 (1דקות.)
מחבל שתכנן רצח של 5 אנשים מלמד מחבלים כלואים לימודי תואר שני של אוניברסיטת אל-קודס, הרש״פ משלמת
08/10/2020 (1דקות.)
הרש"פ משלמת את שכר הלימוד באוניברסיטאות לאסירים כלואים ומשוחררים
07/10/2020 (1דקות.)
בין 7,000 ל-8,000 מחבלים משוחררים מקבלים שכר בלי לעבוד, הרש״פ תקלוט אותם במנגנוני הביטחון
07/10/2020 (1דקות.)
בכיר באש"ף מודה שהרש"פ משלמת את משכורות הטרור במלואן גם בזמן המשבר הפיננסי, בעוד שהיתר מקבלים חצי
07/10/2020 (1דקות.)
משכורות המחבלים והרוצחים הן "עניין קדוש",לדברי ראש הממשלה הפלסטיני
11/05/2020 (1דקות.)
עבאס מבטיח להמשיך משכורות טרור: "אנחנו נשלם"
20/05/2020 (1דקות.)
הטלוויזיה הפלסטינית שידרה 155 פעמים בשנת 2019 את ההבטחה של עבאס להמשיך לשלם משכורות טרור:
16/11/2018 (1דקות.)
שר החוץ של הרש"פ: ״לא נסכים לקבל שום סכום חלקי מכספי המיסים״
21/02/2019 (1דקות.)
מחמוד עבאס: המחבלים פעלו "למען אינטרס לאומי, ולא מסיבות אישיות" - אנחנו חייבים לשלם להם
21/04/2019 (1דקות.)
סגן יו"ר פת"ח: האסירים הם "גיבורים ולוחמים." נמשיך לשלם להם "גם אם יישארו לנו פרוטות בודדות”
16/04/2018 (1דקות.)
עבאס: "השהידים ומשפחותיהם הם מקודשים, [וכך גם] הפצועים האסירים. לכולם עלינו לשלם"
28/10/2018 (1דקות.)
"זו חובתנו המוסרית" לשלם משכורות למחבלים, אומר מנהל הרשות לענייני האסירים. "אנו גאים בכך"
26/02/2018 (1דקות.)
דיון בנורבגיה על דו"ח "מבט לתקשורת פלסטינית" בנושא תשלום משכורות למחבלים. משרד החוץ של נורבגיה מודע לכך שהרש"פ ממשיכה לשלם משכורות למחבלים, חברי פרלמנט נורבגים מתנגדים לכך
24/04/2016 (4דקות.)
שר פלסטיני מאשר תחבולה של הרש"פ להמשיך לשלם משכורות למחבלים
30/08/2014
הטלוויזיה הפלסטינית טוענת כי תקיפת בניין בעזה הייתה דומה לפגועי התאומים
26/08/2014 (1דקות.)
שר ברש"פ: האירופאים אוסרים תשלום משכורות למשפחות מחבלים
04/11/2013 (1דקות.)
הרש"פ מאשרת: משכורות האסירים ישארו כמות שהן
05/06/2014 (1דקות.)
משרד האסירים ברש"פ מתוקצב ב-40 מיליון ש"ח כל חודש
11/06/2014 (1דקות.)
תכסיס הרש"פ כדי לחמוק מ"לחץ בינלאומי" על המשכורות שמשולמות למחבלים
01/06/2014 (1דקות.)
שר האסירים ברש"פ: 4,000 אסירים לשעבר מקבלים משכורת חודשית
29/12/2012 (1דקות.)
יו"ר מועדון האסיר: "מה שמוציאים על האסירים זה בדיוק מה שמוציאים עלי ועליך, כלומר משכורת"
17/01/2013 (1דקות.)


ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat