English

 


אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
תאופיק טיראווי

Share |
הקודם הבא

"לא השלכנו את הרובה... הרובה נמצא, ובכל רגע הוא יכול לפרוץ"
תופיק טיראוי, חבר הוועד המרכזי של פת"ח:
"מפעל לאומי אינו יכול להצליח בלי תנועת השחרור הלאומית פת"ח. אנו בתנועה הזאת לא השלכנו את הרובה ולא שמטנו את הרובה. הרובה נמצא! שיטת המאבק שאנו נוקטים כעת (כלומר, המשא ומתן) היא [רק] אחת משיטות המאבק, אך הרובה נמצא, ובכל רגע הוא יכול לפרוץ קדימה עם שיטה חדשה ופיקוד חדש. הוא יפרוץ מתוך הפיקוד [הנוכחי] הזה אם נהיה בחיים - שהרי אנו אנשיו, ואם לא נהיה בחיים – אז בנינו, כפירינו ואתם תהיו אנשיו. מהפכה עד הניצחון, עד הניצחון, עד הניצחון."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 17/03/2014 (1 דקות.)


סרטונים
ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat