English

 


אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
תאופיק טיראווי

Share |
הקודם הבא

בכיר פת"ח: "הפיצוץ הגדול בדרך"
חבר הוועד המרכזי של פת"ח תאופיק טיראווי: "אלו הם פיצוצים קטנים אשר קורים מעת לעת, אבל הפיצוץ הגדול בדרך. הפיצוץ הגדול בדרך. כאשר יקרה הפיצוץ הגדול, אף אחד לא יודע לאן הוא יגיע, ומה תהיינה תוצאותיו... לגיטימי להשתמש בכל האמצעים - ירי, ידוי אבנים, הפגנות ושביתות שבת. כל האמצעים הללו יהיו זמינים ומותרים לבני עמנו, ושאף אחד לא יגיד שאסור להשתמש בנשק בגדה המערבית."
ערוץ אל-מיאדין (לבנון) 24/07/2014 (1 דקות.)


סרטונים
ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat