English

 


אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
תאופיק טיראווי

Share |
הקודם הבא

בכיר בפת"ח: להרוות את האדמה בדם כדי "לשחרר" את ירושלים
חבר הוועד המרכזי של פת"ח תאופיק טיראווי:
"אני אומר, ממקום של אחריות, כי לא ישוחרר אף סנטימטר מירושלים מבלי שכל גרגיר מאדמת פלסטין יהיה רווי בדמם של בני עמה הגיבורים. ירושלים אינה זקוקה למשא ומתן, מפני שהמשא ומתן לא ישיב לנו את ירושלים. מה שישיב את ירושלים הוא המאבק והעמידה האיתנה... ערכנו משא ומתן, אך [תפקיד] הרובה שלנו לא הסתיים. אולי הוא במנוחה, אך איננו זונחים את העקרונות. אנחנו נחים את מנוחת הלוחם, אך לכל זמן יש את דרך המאבק שלו. החל בלחימה, עד לאינתיפאדה, להתנגדות עממית, למשא ומתן – אך אנחנו לא זונחים [את העקרונות שלנו] לא במשא ומתן ולא בצורה אחרת. אני אומר, ממקום של אחריות, כי תוצאת המשא ומתן היא אפס מלבד [שחרור] האסירים."
הערוץ הישיר, הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח) 19/12/2013 (1 דקות.)


סרטונים
ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat