English

 


הציונות - מזימה אירופית להיפטר מהיהודים

Share |
הקודם הבא

הצהרת בלפור הייתה "פתרון אידיאלי להיפטר [מהיהודים]"
"נוכח מזימות היהודים - אירופה קצה בתכונותיהם, במונופוליזציה ובשחיתות שלהם, ובהשתלטותם ועלייתם לרסן השלטון ואושיות המדינה. בשנת 1290 מלך [אנגליה] אדוארד הראשון פרסם צו לגירוש היהודים. בעקבותיו הלכו צרפת, גרמניה, אוסטריה, הולנד, צ'כוסלובקיה, ספרד ואיטליה. העמים האירופים הרגישו כי נפל עליהם אסון במתן מחסה ליהודים. היהודים הצליחו להשיג את הצהרת בלפור, ואירופה ראתה בכך פתרון אידיאלי להיפטר מהם."

שודר בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ ב-1/1/2013, 4/8/2013, 11/11/2014, 31/12/2015 ובערוץ עודה בהנהלת פת"ח, 18/02/2015
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 31/12/2015 (1 דקות.)


סרטונים
ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat