English

 


אנטישמיות ברש"פ
אסור להישאר באי ידיעה לגבי מידותיהם של היהודים
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 06/12/2002
 


דרשן מטעם הרשות הפלסטינית ד"ר מחמוד מוסטפא נג'ם:
     "לא זר להם שהם שופכים את דמנו, רוצחים ושוחטים אותנו והורסים את בתינו, והורסים כל דבר שחשוב לנו... היהודים הם היהודים, אסור לנו להישאר באי ידיעה לגבי מידותיהם ולו לרגע אפילו כדי מצמוץ עין."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat