English

 


כל הדף


אנטישמיות ברש"פ
אנטישמיות ברש"פ

דרשן של הרשות הפלסטינית: אללה הפך את היהודים לקופים וחזירים
מקור: הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 01/11/2002
דרשן של הרשות הפלסטינית ד"ר מחמוד מוסטפא נג'ם:
     "אולם היהודים, כמנהגם, וכפי שתיאר אותם אללה בספרו ובמסורת הנביא, מתאפיינים בשחצנות, גאווה, יהירות, פראיות, חוסר נאמנות ובגידה... יש להם מכנה משותף והוא האיבה לאסלאם ולמסלמים...
ולכן אין זה (האלימות והפשעים) יוצא דופן לגביהם ולגבי טבעם, שבעטיו אלוהים הפך אותם לקופים ולחזירים. וכאשר באו (היהודים) אליו (אל אלוהים) ואמרו: "אנו מאמינים בך" (סורה 5, פרשת השולחן), אמרנו להם: היו קופים בזויים."
דרשן של הרשות הפלסטינית: אללה הפך את היהודים לקופים וחזירים
מקור: הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 01/11/2002
דרשן מטעם הרשות הפלסטינית ד"ר מחמוד מוסטפא נג'ם:
     "אולם היהודים, כמנהגם, וכפי שתיאר אותם אללה בספרו ובמסורת הנביא, מתאפיינים בשחצנות, גאווה, יהירות, פראיות, חוסר נאמנות ובגידה... יש להם מכנה משותף והוא האיבה לאסלאם ולמסלמים... ולכן אין זה (האלימות והפשעים) יוצא דופן לגביהם ולגבי טבעם, שבעטיו אלוהים הפך אותם לקופים ולחזירים. וכאשר באו (היהודים) אליו (אל אלוהים) ואמרו: "אנו מאמינים בך" (סורה 5, פרשת השולחן), אמרנו להם: היו קופים בזויים."
יהודים הם נגיף וסרטן
מקור: הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 23/06/2002
תוכנית ילדים פלסטינית:
     "בנוגע לסוגיית הימצאות היהודים: האמן לי כי הימצאות היהודים על אדמת פלסטין, לא הייתה אלא היפטרות של כל מדינות העולם ממקור הרוע. הרוע הנמצא ביהודים היה לנגיף בינינו, והוא סרטן הגדל בינינו וממשיך לגדול, ואנו הננו אלה הסובלים מהסרטן הזה."
מעברם של היהודים לישראל היתה היפטרות של מדינות העולם ממקור הרוע
מקור: הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 23/06/2002
במהלך תוכנית טלוויזיה לילדים:
     "בנוגע לסוגיית הימצאות היהודים: האמן לי כי הימצאות היהודים על אדמת פלסטין, לא הייתה אלא היפטרות של כל מדינות העולם ממקור הרוע. הרוע הנמצא ביהודים היה לנגיף בינינו, והוא סרטן הגדל בינינו וממשיך לגדול, ואנו הננו אלה הסובלים מהסרטן הזה."
יהודים מרגישים עליונות על אחרים
מקור: הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 14/04/2002
דר' ח'צ'ר עבאס, אבו-ג'יהאד, פסיכולוג:
     "הישראלים הביאו על עצמם, אני מדגיש, הביאו על עצמם, בכל חברה שהם חיו בה, את האסונות ומעשי הטבח: הם מרכזים כסף בידיהם ושוללים אותו מאחרים. הם מרגלים אחרי החברות שהם חיו בתוכן. הדבר הבסיסי והחשוב ביותר היתה להם הרגשת עליונות. שלושת הגורמים הללו חצרו יצרו שנאה [כלפי היהודים]. ולכן תושבי החברות שבהן הם חיו ביקשו לנקום בהם ולהעניש אותם."
12
הצג ברצף
עוד בקטגוריה זו
1- סרטונים
כל הדף


Created by swat