English

 

ספרי לימוד

בשנת 2006, משרד החינוך הפלסטיני הוציא לאור ספרי לימוד חדשים לכיתה י"ב שחוברו על ידי אנשי חינוך פלסטינים שמונו בידי הנהגת פת"ח. PMW סקר את הספרים הללו וגילה כי אין בהם ניסיון לחנך לדו קיום או לשלום עם ישראל. נהפוך הוא, הספרים משקפים אי הכרה בזכות קיומה של ישראל, והמאבק הפלסטיני בישראל מוצג כמלחמה דתית נצחית בשם האסלאם.

במסיבת עיתונאים בסנאט האמריקאי בפברואר 2007, שנערכה לרגל פרסום דו"ח PMW, אמרה הילארי קלינטון:
 
"ספרי לימוד אלה לא מעניקים לילדים הפלסטינים חינוך; הם מחדירים להם הטפה. כשעיינו בדו"ח [של PMW], בנוסף לדיווחים נוספים [של PMW] מהתקשורת הפלסטינית אליה חשופים הילדים, ניכר כי התמונה הגדולה מטרידה ביותר. היא מטרידה ברמה אנושית, היא מטרידה אותי כאם, היא מטרידה אותי כסנאטורית אמריקאית, כי באופן יסודי, היא מרעילה את מוחותיהם של הילדים."
 

עוד בקטגוריה זו
1- מחנות קיץ
2- שמות בתי ספר ברשות הפלסטינית
כל הדף


Created by swat