English

 


פרסומי PMW
רוצח מתלונן שנמנע ממנו לאסוף בולים בכלא
Share |
רוצח מתלונן על ההשפעה השלילית של
חיי הכלא על אוסף הבולים שלו

 
עיסא עבד רבו, שכפת שני מטיילים וירה בראשם,
מתלונן שבזמן שהותו בכלא 
נבצר ממנו לעדכן את אוסף הבולים שלו 

איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק 
המחבל עיסא עבד רבו רצח את שני הסטודנטים רון לוי ורויטל סרי ב-22/10/1984, כאשר טיילו מדרום לירושלים. הוא כפת אותם באיומי נשק, כיסה את ראשיהם ורצח את שניהם ביריות. הוא נידון לשני מאסרי עולם, אך שוחרר באוקטובר 2013 כאחד מתוך 104 אסירים שישראל הסכימה לשחרר, כהיענות לתנאי מוקדם של הרש"פ לחידוש המשא ומתן.

לאחרונה, העיתון הרשמי של הרש"פ כיבד את עיסא עבד רבו באמצעות ראיון עמו, שבו דווח כי הרוצח "חזר בלהיטות לתחביבו [של איסוף בולים], שהכיבוש מנע ממנו במשך 30 השנים שבהן הוא ישב בבתי הכלא של הכיבוש." בראיון, עבד רבו התלונן על "ההגבלות הרבות" בבית הכלא שגרמו לכך ש"היה לי קשה לעסוק בתחביב [שלי]":

"אני גאה בבולים שאספתי בכלא, אך היה לי קשה לעסוק בתחביב [שלי] בכלא, משום שההגבלות רבות, המכתבים שמגיעים הם מעטים, וגם איכות הבולים [ירודה]. הכלא משפיע גם על התחביבים שלנו, ולא היו לי אלבומים מיוחדים שאשים בהם את הבולים כראוי להם, אז שמתי אותם במעטפה - אותה אחת שיצאה איתי מהכלא."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 08/04/2014]
 
לאחרונה, מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" דיווח על ראיון נוסף עם עבד רבו, שבו הוא תיאר בקור רוח כיצד רצח את שני הישראלים הצעירים:

 "כמובן שכבלתי אותם. אחר כך גזרתי עליהם גזר דין מוות בירי בשם המהפכה. יריתי בהם, כדור בכל אחד והלכתי [להסתתר] באזור ההר..."
[טלוויזיית 'מען' (סוכנות ידיעות פלסטינית), 09/01/2014]
 
לחץ  כאן לצפייה

לחץ לתיעוד נוסף של "מבט לתקשורת פלסטינית" של מדיניות הוקרת מחבלים רוצחים של הרש"פ.

להלן קטע ארוך יותר מהכתבה שהתפרסמה בעיתון הרשמי של הרש"פ על הרוצח עיסא עבד רבו ואוסף הבולים שלו:

"האסיר המשוחרר עיסא עבד רבו חזר בלהיטות לתחביבו, שהכיבוש מנע ממנו במשך 30 השנים שבהן הוא ישב בבתי הכלא של הכיבוש.
עבד רבו אמר לכתבנו: 'חזרתי במרץ לתחביב איסוף הבולים, כדי לפצות על מה שהפסדתי במהלך שהותי בכלא'...
לפני שנעצר, אסף עבד רבו בולים, וביניהם אוסף בולים ירדניים שגזר ממעטפות דואר. לאחר שנעצר, הוא ניסה לעסוק בתחביבו בכלא, משום שהיה בטוח כי ישהה תקופה ארוכה במקום החדש. ואכן, לאחר תקופת החקירה הוא התחיל לאסוף בולים ממכתבים שהגיעו לאסירים...
עבד רבו אמר: 'ביקשתי מכל אסיר שישמור לי את המעטפה כדי שאגזור את הבול או הבולים שמודבקים עליה. במהלך התקופה הארוכה בכלא אספתי 100 בולים, שליוו אותי כאשר עברתי כמעט בין כל בתי הכלא של הכיבוש'...
הוא אמר: 'אני גאה בבולים שאספתי בכלא, אך היה לי קשה לעסוק בתחביב בכלא, משום שההגבלות רבות, המכתבים שמגיעים הם מעטים, וגם איכות הבולים [ירודה]. הכלא משפיע גם על התחביבים שלנו, ולא היו לי אלבומים מיוחדים שאשים בהם את הבולים כראוי להם, אז שמתי אותם במעטפה - אותה אחת שיצאה איתי מהכלא.'"
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 08/04/2014]
 
הערה:
עיסא עבד רבו - רצח את רון לוי ואת רויטל סרי, שני סטודנטים, כשטיילו מדרום לירושלים ב-22/10/1984. הוא כפת אותם באיומי נשק, כיסה את ראשיהם בשקים ורצח את שניהם ביריות. הוא ריצה שני מאסרי עולם, אך שוחרר באוקטובר 2013 כאחד מתוך 104 אסירים שהוסכם על שחרורם על ידי ישראל, כהיענות לתנאי מוקדם של הרש"פ לחידוש המשא ומתן.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat