English

 


פרסומי PMW
טלוויזיית חמאס משעשעת ילדים בקולות טילים מתפוצצים
Share |
טלוויזיית חמאס משעשעת ילדים
בקולות טילים מתפוצצים
"כדי לעודד ולהלהיב את לבבות צופינו, ידידינו הילדים"


בכיר חמאס: "חמאס תמשיך לחפור מנהרות, תייצר רקטות...
עד שתנצח את האויב...
נמשיך בדרך הג'יהאד והשהאדה"

איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק
 

 
תוכנית הילדים בטלוויזיית חמאס "חלוצי המחר" לימדה את הצופים הילדים, בפרק ששודר השבוע, איך נשמע קול של טיל "כשהוא משוגר מאיתנו," ואיך נשמע טיל "כשהוא מגיע אליהם [הישראלים]." [טלוויזיית אל-אקצא (חמאס), 20/06/2014]

בזמן שהילדה המנחה ביקשה מאורח התוכנית, איש העושה חיקויי קולות, לבצע "חיקוי אחרון של קול הטילים שלנו," ביקש ממנו בעליצות נחול, בובה בגודל-אדם המשתתפת בתוכנית, להשמיע את "קול הנפץ." חיקוי הקולות האלה נועד "כדי לעודד ולהלהיב את לבבות צופינו, ידידינו הילדים" - כך הסבירה המנחה-ילדה של התוכנית. בעת שהחקיין עשה קול של טיל משוגר, אחד הילדים באולפן זיהה אותו כקול של "M-75." לאחר שהחקיין הסביר שזה היה "קול הטיל כשהוא משוגר מאיתנו," מנחת התוכנית ביקשה ממנו שיעשה חיקוי של הטיל "כשהוא מגיע אליהם [הישראלים]." נחול, השחקן בתחפושת דבורה המשתתף בתוכנית, השמיע בתגובה בהתלהבות חיקוי של קול פיצוץ של טיל.

לחץ לצפייה בסרטון

בהפרש של פחות מיומיים משידור התוכנית, אמר איש הלשכה המדינית של חמאס ח'ליל אל-חייה, כי "חמאס וגדודיה [עז אל-דין אל-קסאם] (הזרוע הצבאית של חמאס) תמשיך לחפור מנהרות, תייצר רקטות ותחצה ימים עד שתנצח את האויב... אנו נמשיך בדרך הג'יהאד והשהאדה (כלומר, מוות למען אללה). הוי בני ההתנגדות ו[גדודי] אלקסאם, זו הדרך היחידה, צעדו קדימה, ו[תשיגו] או ניצחון או שהאדה."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 22/06/2014]

בחודש שעבר, מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" דיווח כי תוכנית הילדים בטלוויזיית חמאס "חלוצי המחר" עודדה ילדים פלסטינים "לירות ביהודים - כולם."


 
פרק אחר בתוכנית הילדים הזו לימד את הצופים הילדים להזדהות "עם ההתנגדות" ולהתנגד למו"מ עם ישראל.

מנחה ילדה: "משא ומתן, נחול, משמעותו שאנו והציונים נהפוך לחברים. משמעותו שנסלח להם על הדם של כל השהידים שמתו."
נחול הדבורה: "בלתי אפשרי".
מנחה ילדה: "משמעותו שירושלים מחציתה תהיה לנו ומחציתה להם. וכמובן שגם זה רק אם הם יסכימו."
נחול הדבורה: "את מתכוונת, לין, שיבוא יהודי ויתפלל לידי, ואני אתפלל אצלו? לא. זה בלתי אפשרי."
מנחה ילדה: "משא ומתן משמעותו שנעצור את לוחמי הג'האד, נענה אותם ונהרוג אותם. משמעותו ש-90% מפלסטין, שהיא ארצנו, תהיה של היהודים ולא שלנו."
נחול הדבורה: "לא. אני לא מסכים. בלתי אפשרי".
מנחה ילדה: "אתה איתם או עם ההתנגדות?"
נחול הדבורה: "האם אני עם המשא ומתן או עם ההתנגדות?"
מנחה ילדה: "כן".
נחול הדבורה: "לין, אני עם הפיו פיו [מסמן בידיו כאילו הוא יורה]. אבל אל תגידי לאף אחד."
מנחה ילדה: "כלומר עם מי? ההתנגדות?"
נחול הדבורה: "הידד. מחיאות כפיים ללין."
המנחה ילדה: "כל הכבוד, נחול."
[טלוויזיית אל-אקצא (חמאס), 29/11/2013]
 
"מבט לתקשורת פלסטינית" תיעד גם כי חמאס השתמשה בתוכנית הילדים הזו כדי לחנך ילדים לשלול את קיומה של ישראל, וכי המסרים האלה הועברו לילדים גם בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ.

להלן קטע מתוכנית הילדים בטלוויזיית חמאס "חלוצי המחר" המשעשעת את הילדים בקולות טילים:

מנחה ילדה: "תעשה לנו חיקוי אחרון של קול הטילים שלנו."
אורח מבוגר: "טילים?"
נחול: "קול הנפץ, קול הנפץ!"
מנחה ילדה: "כדי לעודד ולהלהיב את לבבות צופינו, ידידינו הילדים."
אורח מבוגר: (מחקה קול שיגור טיל)
ילד אורח: "זה M-75."
אורח מבוגר: "זה קול הטיל כשהוא משוגר מאיתנו."
מנחה ילדה: "וכשהוא מגיע אליהם [לישראלים]"
אורח מבוגר: "אני לא שומע [את זה]."
נחול: "לא לא, אני שמעתי אותו, [ריחפתי] בעננים ושמעתי אותו עושה: (מחקה קול התפוצצות)."
[ערוץ אל-אקצא (חמאס), 20/6/2014]

הערה: ה-M-75 הוא רקטה ארוכת טווח שמגיעה לטווח של 70-75 ק"מ. במהלך מבצע "עמוד ענן" (נובמבר 2012) חמאס שיגרה רקטות מסוג זה לכיוון ירושלים ותל אביב.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat