English

 


פרסומי PMW
בכיר פת"ח קורא להחריב את ישראל "מהנהר ועד הים"
Share |
בכיר פת"ח קורא להחריב את ישראל:
"גירוש הכובש מהאדמה הטהורה כולה,
מהנהר ועד הים"

איתמר מרכוס

[דיווח זה יצא לראשונה באנגלית ב-07/08/2014]
 
פת"ח, בדומה לחמאס, ממשיכה להציג את כל שטחה של ישראל ככבוש, ורואה את חורבן ישראל כמטרתה הסופית.

דוגמא לכך הם דברים שפרסם חבר הוועד המרכזי של פת"ח, תאופיק אל-טיראווי, בעמוד הפייסבוק שלו:


"הוי בני עמנו החופשיים בעזה של העמידה האיתנה וההקרבה, אתם מכובדים יותר מכולנו... אנו נשארים מחויבים להבטחה: חירות, עצמאות וגירוש הכובש מהאדמה הטהורה כולה מהנהר [הירדן] ועד הים [התיכון].
תחי עזה חופשית!
אחיכם, תאופיק אל-טיראווי."
 
[עמוד הפייסבוק של חבר הוועד המרכזי של פת"ח, תאופיק אל-טיראווי, 05/08/2014]
 
הרש"פ ופת"ח מלמדות באופן עקבי שהמטרה הסופית של הפלסטינים היא חורבן ישראל. כפי שתיעד מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" לפני מספר חודשים, הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ לימדה בשלושה פרקים שונים של תוכנית הילדים שלה "בית הבתים", שכל ישראל תוחלף ב"פלסטין":

 

סאברין, זמרת:
"אנו אומרים שפלסטין קיימת, שפלסטין תחזור אלינו, ושאין דבר כזה ששמו ישראל."
מנחת הטלוויזיה הפלסטינית: "בראבו!"
ילדה: "יש דבר שנקרא האדמות הכבושות."
מנחה: "בראבו, בראבו, בראבו! "...
מנחת הטלוויזיה הפלסטינית, מרימה ציור של מפה: "אלמה הביאה איתה ציורים, מפת פלסטין, אתם רואים את מפת פלסטין? כולה תחזור אלינו אינשאללה. כל המפה הזאת תחזור אלינו... כל המפה הזאת, ידידיי, תחזור אלינו. נכון, אלמה?"
הילדה: "נכון. כולה שלנו, נכון?"
הילדה: "כן."
מנחה: "גם אם הם לקחו אותה מאיתנו, אנו נחזיר אותה ביום מן הימים, נכון?"
הילדה: "נכון."
[המנחה מראה מפת "פלסטין" שמחליפה את ישראל]
 
 [הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 16/05/2014]
 
ילד מדקלם שיר: "אני נשבע, מולדתי, לא אשכח את בית שאן, עכו וטבריה, איך אשכח את לוד ורמלה? איך אשכח את יפו הזהובה? איך אשכח את ג'נין של אל-קסאם (כלומר, ראש ארגון טרור מוסלמי) איך אשכח את ירושלים הערבית?"
מנחת הטלוויזיה הפלסטינית: "נהדר, נהדר, נהדר! בראבו, בראבו, בראבו, בראבו! מי אמר לך שאנחנו נשכח את חיפה, יפו, עכו וירושלים? לעולם לא נשכח אותן, לא נשכח אף אחת מן הערים היפות שלנו שהכיבוש כבש אותן, ואנו נחזור אליהן ביום מן הימים. הן תחזורנה אלינו ביום מן הימים, ידידיי הילדים. ובהזדמנות זו אני שולחת ברכה לכל ידידינו באדמות 48' (כלומר, ישראל), באדמותינו הכבושות."
 
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 02/05/2014]
 
ילדה מקריאה שיר: "את ירושלים כבשו הרבה עובדי אלילים... וכעת לא יכולים להיכנס אליה תושביה המקוריים. אבוי על הפליטים שגורשו מהערים והכפרים של פלסטין, אשר נקראת היום ישראל."
מנחה: "בראבו, בראבו, בראבו... אני רוצה להגיד לכם, חבריי הילדים, שהאדמה שנגזלה מאתנו - האדמה הכבושה - עוד תחזור אלינו ביום מן הימים. אנחנו נמשיך לקרוא תיגר על הכיבוש, נישאר לעמוד איתן נגד הכיבוש עד שתחזור אלינו אדמתנו וירושלים תהיה שלנו... אתם יודעים מהיכן חברנו יחיא? תגיד להם."
ילד: "מאזור רמלה."
מנחה: "מאזור רמלה, כלומר מאדמותינו הגזולות, אדמותינו הכבושות שנחזור אליהן ביום מן הימים. נכון שנחזור אליהן?"
ילדה: "כמובן."
 
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 25/04/2014]
 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat