English

 


פרסומי PMW
שיח שנאה בטלוויזיה הפלסטינית: היהודים הם "הרעים ביותר מבין הבריות"
Share |
שיח שנאה המבוסס על מקורות אסלאמיים 
משודר בטלוויזיה הפלסטינית: 
היהודים הם "הרעים ביותר מבין הבריות"
 ו"קופים ברברים, חזירים ארורים" 
 
איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק
  

בפינת השירה בתוכנית הבוקר של יום שישי בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, התארח משורר שדקלם שיר אשר מקלל את היהודים - "בני ציון" - ומתאר אותם בתור "הרעים ביותר מבין הבריות," "קופים ברבריים" וכן "חזירים ארורים":

"ירושלים היא אדמתי ועזה היא כבודי
ירושלים היא ימיי וחלומותיי הוורודים
אתם שהתחנכתם על שפיכות דמים,
אתם שרצחתם את נביאי אללה יראי השמיים (היהודים, על פי המסורת האסלאמית)
שפלות וקשיים נגזרו עליכם
הו בני ציון, הרעים ביותר מבין הבריות,
הו קופים ברבריים, חזירים ארורים
כל עוד לבי הוא הקוראן שלי והעיר שלי,
כל עוד יש לי את זרועי ואת אבניי
כל עוד שאני בן-חורין ואינני סוחר בסוגיה שלי,
לא אירא מהמוניכם
על מותניי חגורתי, ועל כתפיי הרובה שלי."
 
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 12/09/2014]
בשנה שעברה, הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ הזמינה שתי ילדות לדקלם שיר זה, ובכך היא קידמה שיח שנאה המבוסס על מקורות אסלאמיים ואנטישמיות, כפי שדווח על ידי מכון "מבט לתקשורת פלסטינית."

הילדות דקלמו גרסה ארוכה יותר של השיר, שבה נאמר כי ירושלים "מקיאה מקרבה" את "טומאת" היהודים.

ההתייחסות ליהודים כ"קופים וחזירים" היא מסורת אסלאמית המתבססת על שלושה מקומות בקוראן, שבהם מצוין כי אללה העניש יהודים על שלא צייתו לדברו, באמצעות הפיכתם ל"קופים" ו/או "חזירים" (קוראן, סורה 65:2, 60:5, ו-166:7).
 
ילדים פלסטינים לומדים שירים הכוללים שיח שנאה המשתמש בטרמינולוגיה דתית. הטלוויזיה של הרש"פ אירחה בעבר ילדים אחרים שדקלמו שירים המתייחסים ליהודים כאל "אויבי אללה," "בני החזירים," ושנאמר בהם כי "ציון - שטן בעל זנב."


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat