English

 


פרסומי PMW
תמכו ב"מבט לתקשורת פלסטינית"!
Share |
     
תמכו ב"מבט לתקשורת פלסטינית",  
אנחנו הרבה יותר מ"מבט"!

מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" ממלא תפקיד ייחודי ומוביל בעולם כארגון המבצע מחקר, ניתוח וחשיפה של המסרים המועברים על ידי ההנהגה הפלסטינית לציבור הפלסטיני בשפה הערבית

בכיר בלשכת ראש הממשלה דיבר בשבחו של מכון "מבט לתקשורת פלסטינית", חשיבותו והשפעתו בעולם:
"אני רוצה להודות לך ול"מבט לתקשורת פלסטינית" על מאמציכם הבלתי נלאים...הודות לעבודתך הקשה והמתמשכת, עובדת היותה של ההסתה הפלסטינית מכשול משמעותי לשלום מוכרת כיום על ידי העולם... חשיפת הדו פרצופיות המאפיינת את ההנהגה הפלסטינית, כמו גם התבטאויות השנאה הבלתי פוסקות והאדרת המחבלים - על ידי הארגון שתחת ניהולך, עוזרת לנו, בממשלה הישראלית, לקבל החלטות מושכלות ולהצביע על המכשולים האמתיים המסבירים את חוסר ההתקדמות לקראת שלום בין ישראל לפלסטינים... אתם עושים שירות יוצא מן הכלל לממשלת ישראל ולעם היהודי."
תא"ל במיל' יוסי קופרווסר, מנכ"ל
המשרד לעניינים אסטרטגיים, משרד ראש הממשלה
 
עבודתו של ארגון "מבט לתקשורת פלסטינית" החושפת הסתה ברש"פ הובילה לחקיקה אמריקאית אשר מתנה סיוע אמריקאי לרש"פ ב"מאבק בהסתה" ו"תמיכה בפעילויות שמטרתן קידום השלום".
 
כתוצאה מעבודת הארגון באירופה התקבלה הצבעה פה אחד בפרלמנט ההולנדי ב-2014, בעד דרישה מהרש"פ להפסיק לשלם משכורות למחבלים.
כתוצאה מעבודת הארגון הוגשה הצעת חקיקה להתניית סיוע אמריקאי לרש"פ בהפסקת תשלום המשכורות למחבלים.
צוות "מבט לתקשורת פלסטינית" מתדרך את משרד רה"מ אחת לשלושה חודשים (החל משנת 2010) ומשתתף באופן סדיר בפגישות במשרד החוץ.
המכון הציג את ממצאיו לחברי קונגרס אמריקאים וחברי פרלמנט מקנדה, אוסטרליה ומדינות רבות באירופה, העביר הרצאות באוניברסיטאות, כנסים, ארגונים בלתי-ממשלתיים ועוד, בשנת 2014.
השפעתו וחשיבותו של המכון באות לידי ביטוי בהתייחסות הממשלה הישראלית להסתה פלסטינית כאל גורם עיקרי לטרור פלסטיני.
עבודתו של המכון הובילה את מזכיר המדינה האמריקאי ג'ון קרי להכיר בכך שטבח המתפללים בבית כנסת בירושלים היה "תוצאה טהורה של הסתה."
המכון גם מפיק חומרים שהוכנו במיוחד בכדי לצייד תלמידי אוניברסיטה בממצאי PMW  בנוגע לרשות הפלסטינית.
 
היום, יותר מתמיד, יש צורך להרחיב את פעולתו ומחקרו של מכון PMW על מנת שממשלות וחברי פרלמנט נוספים יוכלו לקבל החלטות מושכלות.
 
אנא תרמו ל-PMW-
לא נוכל לעשות זאת ללא תמיכתכם!
 
עם סיומה של שנת 2014, אנו מבקשים את המשך תמיכתכם ב- PMW על מנת שנוכל להמשיך בעבודתנו.  
 
פרטי העברת התרומה:
 
ניתן לשלוח המחאות ל"מרכז לחקר תקשורת" (השם שתחתיו רשום מכון "מבט לתקשורת פלסטינית")

 
לתרומה באמצעות המחאה:

לפקודת "המרכז לחקר התקשורת"
ת.ד. 7505
ירושלים 9107401
לתרומה באמצעות העברה בנקאית:

שם חשבון: המרכז לחקר תקשורת (ע"ר)
מס' חשבון: 421332
מס' בנק: 26
מס' סניף: 288

ניתן לתרום ב- PayPal באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט שלנו.

לתורמים בארה"ב
תרומות פטורות ממס של 25$ או יותר ניתנות להעברה כהמחאה בדואר לפקודת
PEF-Israel Endowment Funds, Inc. אנא ציינו כי המתנה היא תרומה ל"
Center for Media Research" (השם שתחתיו רשום מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" בישראל).

כתובת:
PEF Israel Endowment Funds, Inc.
630 Third Avenue, 15th floor
New York, NY 10017
 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat