English

 


פרסומי PMW
דרשה בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ: "יהודים הם קופים וחזירים"
Share |
               
דרשה בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ:  
יהודים הם "קופים וחזירים"  

איתמר מרכוס

 
בדרשה של תפילת יום שישי ששודרה בטלוויזיה הרשמית של הרשות הפלסטינית, הציג הדרשן יהודים בתור "קופים וחזירים."
 
"למוסלמים רבים נגרם נזק בימים אלה על ידי קבוצה של אנשים, מבין אלה שאללה אטם את לבם. "ועשה אותם [יהודים] קופים וחזירים ועובדי אלילים' (קוראן, סורה 5: 60). הם פוגעים בפרנסה של המאמינים [המוסלמים]... הם מעכבים את כספם [של הפלסטינים] ולוקחים עליו ריבית." 
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 30/1/2015]
 
לפני מספר חודשים, משורר צעיר פלסטיני הופיע בטלוויזיית הרש"פ וקרא שיר שהציג גם הוא את היהודים כקופים וחזירים. מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" דיווח על כך:
 
"שפלות וקשיים נגזרו עליכם 
הו בני ציון, הרעים ביותר מבין הבריות,  
הו קופים ברבריים, חזירים ארורים." 
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 12/9/2014]
 
בשלושה מקומות בקוראן (סורה 2: 65, סורה 5: 60, סורה 7: 166) מסופר על הפיכתם של יהודים לקופים ו/או לחזירים על ידי אללה. באחד מן המקומות הטקסט מדבר באופן מפורש על יהודים:  
"הן ידועים לכם אלה מבינכם אשר שלחו יד (לדוג) ביום השבת, אמרנו להם: היו קופים מאוסים." (קוראן, סורה 2, פסוק 65, תרגום רובין)
 
הרש"פ משתמשת במקורות אלה כדי לעודד שנאה דתית נגד יהודים וישראלים. ראה מדור מיוחד בנושא זה באתר "מבט לתקשורת פלסטינית."
 
בדרשת ששודרה בטלוויזיית הרש"פ אמר הדרשן כי "אללה אטם את לבם" של היהודים. ייחוס העניין הזה ליהודים מהווה דוגמא נוספת להסתה, מאחר שהוא מבוסס על פסוק בקוראן שאינו מתייחס דווקא ליהודים, אלא לכופרים בכללותם. על פי פסוק הקוראן, חלק מן הכופרים אינם יכולים להשתפר מפני שאללה "חתם" את טבעם המרושע:
 
"הכופרים, אחת היא להם אם תזהירם ואם לאו - לא יאמינו. אללה אטם את לבם ואת אוזניהם, וכסות עוטפת את עיניהם. עונש כבד צפוי להם." (הקוראן, סורה 2, פסוק 6-7, מבוסס על תרגום רובין)
 
כשאיש הדת של הרש"פ מייחס את הפסוק הזה ליהודים, הוא למעשה אומר כי אלה הם הללו שהטבע המרושע שלהם "נאטם" ולכן אינו יכול להשתפר, והגורל הצפוי להם הוא "עונש כבד."
 
האנטישמיות המבוססת על האסלאם של הרש"פ, המציגה יהודים כרשעים ש"לבם נאטם," ואויבי אללה המקוללים על ידו, קופים וחזירים, שימשה אנשי רש"פ כדי להצדיק רצח יהודים ואף רצח-עם נגדם, כפי שעשה מופתי הרש"פ באירוע חגיגי של תנועת פת"ח.  
 
בכיר פת"ח, עבאס זכי, עשה גם הוא שימוש בשנאה דתית כדי לעודד רצח של יהודים.
 
"לישראלים האלה אין אמונה, ואין עקרונות. הם מכשיר מתקדם של רוע...לכן, לדעתי, אללה עתיד לאסוף אותם, כדי שנהרוג אותם. אני מבשר לרוצח על מותו." 
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 12/03/14]

 
 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat