English

 


פרסומי PMW
כוחות הבטחון הלאומי ומשמר-הנשיאות של הרש"פ: ישראל כולה היא "פלסטין"
Share |

כוחות הביטחון הלאומי ומשמר-הנשיאות של הרש"פ:
ישראל כולה היא "פלסטין"

איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

כוחות הביטחון הלאומי של הרש"פ ממשיכים להציג את ישראל כולה כ"פלסטין" בעמוד הפייסבוק הרשמי שלהם. מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" חשף לאחרונה פוסטים שפורסמו בעמוד הפייסבוק הרשמי שלהם, המציגים את יפו, טבריה והנגב כ"פלסטין." לאחרונה הועלו לעמוד פוסטים חדשים המציגים גם את עכו, צפת, נצרת והגליל כ"פלסטין."


כיתוב על התמונה: "מבט על פלסטין - עכו"
[עמוד הפייסבוק של כוחות הביטחון הלאומי הפלסטיני, 06/02/2015]

 

כיתוב על התמונה: "מבט על פלסטין - כפר ביריא, מחוז צפת"
[עמוד הפייסבוק של כוחות הביטחון הלאומי הפלסטיני, 07/02/2015]


כיתוב על התמונה: "מבט על פלסטין - ציפורי, מחוז נצרת"
[עמוד הפייסבוק של כוחות הביטחון הלאומי הפלסטיני, 09/02/2015]


כיתוב על התמונה: "תמונה מפלסטין - כנסיית הבשורה - נצרת"
[עמוד הפייסבוק של כוחות הביטחון הלאומי הפלסטיני, 07/02/2015]

כיתוב על התמונה: "תמונה מפלסטין - הר תבור, הגליל הכבוש"
[עמוד הפייסבוק של כוחות הביטחון הלאומי הפלסטיני, 20/01/2015]


פוסטים חדשים אחרים חוזרים על הטענה כי יפו והנגב הם חלק מ"פלסטין":


כיתוב על התמונה: "תמונה מפלסטין - יפו הכבושה"
[עמוד הפייסבוק של כוחות הביטחון הלאומי הפלסטיני, 01/02/2015]

כיתוב על התמונה: "מבט על פלסטין - הנגב, המישור המערבי"
[עמוד הפייסבוק של כוחות הביטחון הלאומי הפלסטיני, 08/02/2015]

כוחות הביטחון הלאומי של הרש"פ הפיקו דוגמה נוספת המבטאת את אידיאולוגיית  הכחשת זכות הקיום של ישראל של הרש"פ, בתמונה המציגה את יאסר ערפאת בזמן תפילה, כשהכאפיה המפורסמת שלו יוצרת על גופו צורה של מפת "פלסטין," הכוללת את כל שטחי ישראל והרש"פ. כיתוב התמונה: "אפילו הכאפיה שלך, הו אדוני, מרוב אהבה לפלסטין, שרטטה אותה על כתפיך." [עמוד הפייסבוק של כוחות הביטחון הלאומי הפלסטיני, 06/02/2015]

משמר הנשיאות של הרש"פ יצא במסר דומה כשפרסם תמונה של המשמר ועליה מפה עם הכיתוב "פלסטין" הכוללת את ישראל ואת שטחי הרש"פ. על התמונה מופיע הכיתוב: "אריות שומרים על המולדת בראשים מורמים." [פייסבוק, העמוד הרשמי של משמר הנשיאות הפלסטיני, 26/01/2015]

לאחרונה חזר חבר הוועד המרכזי של פת"ח, תאופיק טיראווי, על מסר זה, כשאמר בראיון לטלוויזיה הלבנונית כי "חיפה, יפו, עכו ונצרת הן פלסטיניות," וזאת "על אפם ועל חמתם של האמריקאים והישראלים." הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat