English

 


פרסומי PMW
מחלוקת ברש"פ: האם יהודים צריכים להיקרא צאצאי קופים וחזירים?
Share |
           
מחלוקת ברש"פ: 
האם יהודים צריכים להיקרא 
צאצאי קופים וחזירים?
 
חבר המועצה המהפכנית של פת"ח בטלוויזיית הפלסטינית: 
כינוי יהודים "צאצאי קופים וחזירים" 
אינו "חלק מערכי המוסר שלנו"
 
שלושה שבועות קודם לכן, בדרשה ששודרה בטלוויזיה הפלסטינית: 
יהודים הם "קופים וחזירים ועובדי אלילים"
 
נער פלסטיני וילדות קטנות בטלוויזיה הפלסטינית: 
" הו בני ציון, הרעים ביותר מבין הבריות 
הו קופים ברבריים, חזירים ארורים"
 
איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק 

 
דבריו האחרונים של בכיר פת"ח עשויים להוות בסיס לאופטימיות זהירה ביחס לדמוניזציה המתמשכת נגד יהודים. במשך שנים תיארו מנהיגי דת ובכירים ברש"פ, ואף שירים שדוקלמו על ידי ילדים, את היהודים כ"צאצאי הקופים והחזירים." אולם, לאחר שחבר המועצה המהפכנית של פת"ח מוופק מטר, שהינו נוצרי, כונה על ידי חמאס "צאצא של קופים וחזירים," הוא הביע התנגדות לשימוש בביטוי זה, המכוון בדרך כלל כלפי יהודים, באומרו: "[זה] איננו חלק מערכי המוסר שלנו."  
"הם [חמאס] אמרו: "נראה שמוופק מטר הוא מצאצאי הקופים והחזירים, לפי המראה וצורת החשיבה." זאת גזענות... כמובן שהם משתמשים בביטוי הזה לגבי החברה היהודית. זה מצער. כמו כן, אנו דוחים את המונחים האלה כי הם אינם חלק מערכי המוסר שלנו, לחלוטין לא." 
[ערוץ עודה (בהנהלת פת"ח), 23/02/2015]
 
זהו בהחלט אתגר עבור המדיניות ארוכת השנים שנקטה הרש"פ בנושא. מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" תיעד דרשה ששודרה בטלוויזיה הפלסטינית רק שלושה שבועות לפני דבריו של מטר, וכללה את האמירה האנטישמית הבאה, המצוטטת מן הקוראן
"למוסלמים רבים נגרם נזק בימים אלה על ידי קבוצה של אנשים מבין אלה שאללה אטם את לבם. ועשה אותם [יהודים] קופים וחזירים ועובדי אלילים' (קוראן, סורה 5: 60)"
 
באופן דומה, נראה כי גם החינוך הפלסטיני מקדם תפיסה זו. ילדים ונערים פלסטינים דקלמו בטלוויזיה הפלסטינית שירים המתארים יהודים כצאצאי קופים וחזירים. בשנה שעברה דקלם צעיר בתכנית בטלוויזיה הפלסטינית את השיר הבא:

"אתם שהתחנכתם על שפיכות דמים 
אתם שרצחתם את נביאי אללה יראי השמיים 
שפלות וקשיים נגזרו עליכם 
הו בני ציון, הרעים ביותר מבין הבריות 
הו קופים ברבריים, חזירים ארורים... 
לא אירא מהמוניכם 
על מותניי חגורתי, ועל כתפיי הרובה שלי." 
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 12/09/2014]

כמו כן, שתי ילדות קטנות דקלמו את אותו שיר רווי שנאה דתית בטלוויזיה הפלסטינית:

ילדה נוספת דקלמה שיר שכלל את השורה: "
אויביו של אללה הם בני החזירים:"

בעצרת של תנועת פת"ח בשנת 2012, קיבל המנחה אל הבמה את המופתי של הרש"פ במילים הבאות:
"מלחמתנו עם צאצאי הקופים והחזירים (כינוי ליהודים), היא מלחמת דת ואמונה. תחי פת"ח! [אני מזמין אותך] השיח' הנכבד שלנו." 
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 09/01/2012]
 
לאחר מכן ציטט המופתי חדית' (מסורת אסלאמית המיוחסת לנביא מוחמד) בו נאמר כי גורל המוסלמים הינו להרוג יהודים, כתנאי לתחיית המתים.
 
לתיעוד של המדיניות ארוכת הטווח של הרש"פ, ראה מדור מיוחד של מכון PMW על דמוניזציה של יהודים כ"קופים וחזירים" על ידי הרש"פ.
 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat