English

 


פרסומי PMW
אנטישמיות ברש"פ: היהודים "שולטים בתקשורת, בכסף, בעיתונות, במשאבים..."
Share |
    אנטישמיות ברש"פ
 
מנחה בטלוויזיה הפלסטינית ומטיף אסלאמי:
"ישראל, הגידול הסרטני...
[היהודים] מלווים בריבית...
הם שולטים בתקשורת, בכסף, בעיתונות, 
במשאבים ובתוכניות"
 
איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק
 

 
ביטוי נוסף של האנטישמיות הרווחת ברשות הפלסטינית הופיע בתחילת החודש בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, הנמצאת בשליטת ממשלת הרש"פ. מגיש תוכנית שבועית בנושאי אסלאם, עימאד חמתו, שהוא גם מרצה ללימודי קוראן באוניברסיטת פלסטין בעזה, אמר כי היהודים הם המלווים בריבית הגדולים בעולם, וכי הם שולטים "בכסף, בעיתונות, במשאבים..."

עימאד חמתו אף אמר כי ישראל, שאותה הוא כינה "גידול סרטני", עושה מאמצים על מנת "לייהד" את האדמה ואת חיי התרבות, ושהיא פועלת כדי "שהמשכיל הערבי יאמץ את הרעיון של קבלת ישראל... ובתור ישות שיש לה זכות קיום."

"ישראל עמלה קשות למען ייהוד האדמה, אך לא הסתפקה בכך. [ישראל] עמלה למען דבר נוסף, שהוא ייהוד התרבות, [כדי] שהמשכיל הערבי יאמץ את הרעיון של קבלת ישראל בתור גוף מוכר ובתור ישות שיש לה זכות קיום. ישראל, המדינה הפולשת, הגידול הסרטני - כבר אמרנו בעבר שהיא גידול סרטני - ישנם משכילים רבים שמדברים על דו קיום והושטת היד לשלום, [ואומרים] שישראל היא חלק מן האזור. הערבים האצילים ביותר מבחינת הערביות שלהם היו אלה שיצאו בגאון ואמרו: 'אין קיום לישראל!' מי שלא אמר זאת נחשב למנודה. מי שאומר כיום 'ישראל מוכרחה להתקיים' - נחשב למקובל... הם [היהודים] מלווים בריבית. לכן, שימו לב, כספי הריבית והבנקים גובי הריבית, ניתן למנות על כף יד אחת את מי ששולטים בכסף בעולם, אנשים מועטים - כולם משתייכים לעולם היהודי. הם שולטים בתקשורת, בכסף, בעיתונות, במשאבים ובתוכניות."
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 01/05/2015]

לחץ לצפייה בסרטון

חמתו כבר השתמש בטלוויזיה הפלסטינית כדי להפיץ אמירות אנטישמיות. מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" דיווח כי חמתו טען שהיהודים עומדים מאחורי כל בעיות העולם, וכי האנושות "לא תיהנה משלום ולא מברכה ולא משלוות נפש" - כל עוד היהודים "ממלאים את הארץ שחיתות."


לחץ לצפייה בסרטון

הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ שימשה בעבר במה להפצת אמירות אנטישמיות מפי דוברים שונים. לאחרונה, דובר תנועת פת"ח ציטט מ"הפרוטוקולים של זקני ציון" - הזיוף ההיסטורי של "תוכנית" היהודים להשתלט על העולם - כאילו הוא מסמך היסטורי אמיתי. בנוסף, מרצה אחר מאוניברסיטה בעזה אמר בטלוויזיית הרש"פ כי הדת היהודית מבוססת על קיצוניות ומתירה הרג גויים וגנבה מהם.
 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat