English

 


פרסומי PMW
הרש"פ מלמדת ילדים לתעב יהודים
Share |
 
הרש"פ מלמדת ילדים לתעב יהודים  
האנטישמיות הדתית של הרש"פ מהווה מכשול משמעותי לשלום
 
איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק
 

 
הרשות הפלסטינית ממשיכה להרוס כל סיכוי לשלום בר קיימא, דרך חינוך לילדים שעל פיו הפלסטינים והמוסלמים נמצאים בסכסוך עם היהודים. הרש"פ מלמדת כי טבעם של היהודים מרושע מיסודו, וכי הסכסוך הינו חלק מדת האסלאם. על פי המסר שמעבירה הרש"פ, הסכסוך הוא הרבה מעבר לסכסוך על שטחים.
 
בשידור האחרון של תכנית הילדים של הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - "בית הבתים," ילדה דקלמה שיר המכנה יהודים "קופים ברבריים," "הרעים ביותר מבין הבריות." בשיר נכתב על יהודים - "אתם שרצחתם את נביאי אללה יראי השמיים," ו"המוניכם... שהתחנכתם על שפיכות דמים... טומאתכם... טינופת."

 
למרות כל הנאמר לעיל, השיר שדקלמה הילדה מכריז שאין צורך לפחד מן ה"ברבריות" של היהודים, מפני שירושלים "מקיאה" מקרבה את היהודים הטמאים. השיר ממשיך: "לבי הוא העיר שלי והקוראן שלי."
 
"אינני מפחד מהרובה 
 
משום שהמוניכם [חיים] באשליה והם עדרים טיפשים
 
ירושלים היא אדמתי, ירושלים היא כבודי 
 
ירושלים היא ימיי וחלומותיי הוורודים 
 
אתם שרצחתם את נביאי אללה יראי השמיים 
 
אתם שהתחנכתם על שפיכות דמים 
הו בני ציון, הרעים ביותר מבין הבריות 
הו קופים ברבריים 
ירושלים מתנגדת להמוניכם 
ירושלים מקיאה את טומאתכם 
משום שירושלים, טמאים שכמותכם, היא תמה ויראת שמיים
וירושלים, טינופת שכמותכם, היא נקייה וטהורה 
אין לי פחד מהברבריות 
כל עוד לבי הוא העיר שלי והקוראן שלי 
כל עוד יש לי את זרועי ואת אבניי 
כל עוד שאני בן-חורין ואינני סוחר בסוגיה שלי 
לא אירא מהמוניכם ולא אפחד מהרובה." 
מנחת התכנית, מוחאת כפיים: "בראבו! ירושלים היא ירושלים בירת פלסטין הנצחית, לא נשכח אותה לעולם."
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 29/05/2015]
 
לחץ לצפייה

הביטוי המשפיל "קופים ברבריים" מבוסס על הקוראן:
"אלה אשר קיללם אלוהים ושפך חמתו עליהם ועשה אותם קופים וחזירים..." (קוראן, סורה 5 פסוק 60, תרגום רובין. ראה גם: סורה 2 פסוק 65, סורה 7 פסוק 166)
 
הקוראן מלמד גם כי היהודים רצחו את נביאיו של אללה. סורה 2, פסוק 91: "אמור, מדוע הרגתם את נביאי אלוהים לפנים, אם מאמינים הנכם?" (קוראן, סורה 2 פסוק 91, תרגום רובין)
 
זוהי הפעם השלישית שמכון "מבט לתקשורת פלסטינית" מתעד ילדים מדקלמים שיר שנאה זה בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ. להלן שתי דוגמאות נוספות של הצגת השיר:
 
לחץ לצפייה בדוגמאות נוספות של הקראת השיר:
 
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ,03/07/2013:

 

הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ,12/09/2014:


צפה בדיווח המיוחד של מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" על דמוניזציה של
יהודים בתור קופים וחזירים.
 
 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat