English

 


פרסומי PMW
שיח אנטישמי מפי יועץ של עבאס: יהודים מייצגים "רשע"
Share |
         
שיח שנאה אנטישמי מפי יועץ של עבאס:
יהודים מייצגים "רשע",
הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא
"הפרויקט של אללה מול הפרויקט של השטן"
 
 


איתמר מרכוס

יועצו של מחמוד עבאס לענייני דת והשופט השרעי העליון ברש"פ, מחמוד אל-הבאש, ערך דמוניזציה ליהודים ולישראל באמצעות נאום שנאה אנטישמי קלאסי, בו היהודים מוצגים כרשעים וישראל כ"פרויקט של השטן." במהלך דרשה ששודרה בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, הציג אל-הבאש את הסכסוך בין הישראלים לפלסטינים, כביטוי של "העימות ההיסטורי" - עימות בין ה"טוב והרע, בין שני פרויקטים, הפרויקט של אללה מול פרויקט השטן." באותו הקשר, חשף מכון "
מבט לתקשורת פלסטינית" את התוכן האנטישמי שחוזר ועולה בדבריו של מורה פלסטיני אחר לאסלאם, המלמד בהר הבית. לאחרונה, אמר מורה זה כי "היהודים עובדים את השטן."

יועצו של עבאס לענייני דת הפיץ את אמונותיו האנטישמיות בדרשת יום שישי ששודרה בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ:

מחמוד אל-הבאש, השופט השרעי העליון ויועצו של מחמוד עבאס לענייני דת: "הסכסוך המתנהל כאן בפלסטין, ביננו ובין הכיבוש הפושע ובין הנהגתו הפושעת, הוא ביטוי נוסף של הניסיונות שעברו עלינו, ביטוי נוסף של הסכסוך ההיסטורי בין האמת והשקר, בין הטוב לרע. במשך כל ההיסטוריה, היה סכסוך בין הטוב לרע. את הטוב מייצגים הנביאים ותומכיהם, ואת הרע מייצגים ה״איבליסים״ - השטנים, ותומכיהם. איננו ממציאים כאן משהו חדש. זהו סכסוך בין שתי ישויות, הטוב והרע, סכסוך בין שני פרויקטים: הפרויקט של אללה נגד הפרויקט של השטן, פרויקט שקשור באללה, וברצונו של אללה - באמת ובטוב, ופרויקט הקשור לעושק, לשטניות, לאיבה, לכיבוש ולברבריות."
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 23/10/2015]


בביטוי נוסף של אנטישמיות, תנועת פת"ח בראשות עבאס פרסמה בפייסבוק תמונת כריכה של ספר ילדים נאצי משנת 1936, שבה נראים יהודי ושועל, ולצדם המילים הבאות, שתורגמו לערבית: "אל תיתן אמון באף שועל באחו הירוק, ואל תיתן אמון בשבועה של שום יהודי."

 


 
 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat