English

 


פרסומי PMW
המשרד לענייני חוץ של דנמרק בוחר להתעלם מראיות על עידוד והאדרת טרור על ידי פת"ח שהוצגו בדו"ח של "מבט לתקשורת פלסטינית"
Share |
 
המשרד לענייני חוץ של דנמרק בוחר להתעלם
מראיות על עידוד והאדרת טרור על ידי פת"ח
שהוצגו בדו"ח של "מבט לתקשורת פלסטינית"
  
המשרד מסרב להגיב על תמיכתה של פת"ח בטרור:
"אין לנו שום דבר להוסיף"
  • המשרד לענייני חוץ של דנמרק מעולם לא התכוון להעריך מחדש את הגדרתו את תנועת פת"ח כמתונה, אפילו אם יוכח כי תנועת פת"ח מקדמת טרור.
  • המשרד מסר כי "אינו שותף לפרשנות של 'מבט לתקשורת פלסטינית'" על פיה השר לענייני חוץ רמז כי אם יוצגו ראיות שכאלו, דנמרק תשקול מחדש את הערכותיה.
  • "מבט לתקשורת פלסטינית" הציג למשרד הדני דו"ח המכיל דוגמאות רבות של עידוד והאדרת טרור נגד ישראלים על ידי מנהיגים בכירים בפת"ח.
  • "אין לנו שום דבר להוסיף" נמסר מן המשרד כאשר נתבקש על ידי מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" להגיב על דוגמאות ספציפיות של עידוד טרור על ידי פת"ח. התגובה הרשמית של המשרד מבוססת על הכרזה סטנדרטית של האיחוד האירופי, המתעלמת מהעובדה שפת"ח מעודדת טרור באופן גלוי:
דנמרק "מגנה בתוקף פיגועי טרור ואלימות מכל צד שהוא, בכל נסיבות שהן. אנו קוראים למנהיגים הפוליטיים לפעול יחד באמצעות נקיטת פעולות ברורות על מנת להרגיע את האווירה ולטפל בגורמים העומדים ביסודה של המתיחות."
 
איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק
 
לחץ כאן לקריאת הדו"ח המלא באנגלית של "מבט לתקשורת פלסטינית" כקובץ PDF.

לחץ כאן כדי לקרוא את
דיווח ההמשך בנושא פנייתו של "מבט לתקשורת פלסטינית" אל המשרד הדני לענייני חוץ.

 
 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat