English

 


פרסומי PMW
סופר פלסטיני מתבטא נגד האנטישמיות
Share |
     
סופר פלסטיני מתבטא נגד האנטישמיות
 
איתמר מרכוס
 
בתוכנית בטלוויזיה הפלסטינית בנושאי תרבות התראיין סופר פלסטיני שדיבר נגד הנטייה לשנאת יהודים.

הסופר עון-אללה אבו ספייה: "למה עכשיו, במצב הנוכחי, אנו שומעים שצריך לשנוא את היהודי משום שהוא יהודי? לא!"
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 14/03/2016]
 
הוא אמר שהאל האחד הוא מקור כל הדתות, וציין כי בעבר יהודים, נוצרים, ומוסלמים חיו יחד ובמקרים רבים למנהיגים מוסלמים היו יועצים יהודיים:
 
"אני גם רואה שכולנו ממקור אחד, אפילו הדתות. 'עובד האל האחד' [גיבור הרומן של אבו ספייה - העורך] יש לו סברה על עניין הפיצול הדתי. מקור הדת הוא אחד, ומה שנוסף נוצר לפי דעתו על ידי בני האדם. זה דבר שאנחנו האנשים יצרנו, שגרם לכך שפלוני הוא שיעי ופלוני הוא סוני ופלוני נוצרי ופלוני יהודי. המקור הוא אחד. מאחר שהמקור הוא אחד, מה מונע ממני ללכת להתפלל בכנסיה, או במסגד, כל אחד לפי דרכו? ... הרופא של צלאח אל-דין היה יהודי. בממלכת ספרד המוסלמית, כל היועצים בספרד המוסלמית, יועצי המלכים והשליטים, היו יהודים, שהיו ממונים על האוצר והכלכלה וההסברה."
 
להלן תמליל קטע ארוך יותר מהראיון בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ עם הסופר עונ-אללה אבו ספייה:

תוכנית הטלוויזיה הפלסטינית "שיחות תרבות" עם הסופר סופר עון-אללה אבו ספיה:
 
מגיש תוכנית הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ: "אני רוצה לדבר על גיבור הרומן שלך. 'עובד-האל-האחד' הוא צעיר מעזה אך הוא החליט להתחתן עם אישה יהודייה. על פי שיטת המחשבה המסורתית שלנו, נישואים עם יהודייה הם דבר מגונה. אך הדבר המפליא הוא ההיגיון של הצעיר, כיוון שהוא ביסודו עובד האל-האחד, והוא לא רואה הבדלים משמעותיים בינו ובין האחרים, בין אם נוצרי או יהודי, או אדם מכל סוג שהוא. למה החלטת להדגיש את הרעיון של שיבה אל המקור, ושהמקור הוא אחד?"
 
הסופר עון-אללה אבו ספייה:  "כפי שציינת קודם, העולם מנסה לפורר אותנו. לעומת זאת העולם מאוחד. למשל אירופה, היא הפכה למדינה אחת, למרות כל ההבדלים ביניהם,  דתיים ולשוניים ותרבותיים, ולמרות המלחמות שהיו ביניהם, הם אומה אחת. למשל אמריקה, על אף גודלה מבחינה גיאוגרפית, פי כמה מן העולם הערבי, היא מאוחדת, אף על פי שהיא 51 מדינות. למשל האיחוד הסובייטי, או רוסיה הפדרלית כיום, היא שילוב של כמה מדינות עם שפות שונות. למה דווקא אנחנו נידונים לפיצול? למה העולם הערבי והאסלאמי נידון לכך? ומדוע אנו משתפים פעולה עם הפיצול הזה? למה אנו מקבלים את זה? כדי שאחד יהפוך לנשיא ואחר יהיה מלך? אני כאיש תרבות בעל תודעה לאומית, תפקידי להטיף לכך שאנו צריכים להתאחד. אני גם רואה שכולנו ממקור אחד, אפילו הדתות. 'עובד האל האחד' [גיבור הרומן של אבו ספייה - העורך] יש לו סברה על עניין הפיצול הדתי. מקור הדת הוא אחד, ומה שנוסף נוצר לפי דעתו על ידי בני האדם. זה דבר שאנחנו האנשים יצרנו, שגרם לכך שפלוני הוא שיעי ופלוני הוא סוני ופלוני נוצרי ופלוני יהודי. המקור הוא אחד. מאחר שהמקור הוא אחד, מה מונע ממני ללכת להתפלל בכנסיה, או במסגד, כל אחד לפי דרכו? לכן הוא לא קורא לעצמו מוסר מסורות, אלא שיח', למרות שאנשים מסתכלים עליו ואומרים לו: אני לא מבין אותך. אתה מתפלל במסגד ובכנסיה ובבית הכנסת, מה הדת שלך? הוא אומר: הדת היא אחת, הדת שייכת לאללה. הוא שואל את העומד מולו: מה זה? ומצביע על הכנסייה. הוא אומר לו: זה בית אללה. ובית הכנסת? בית אללה. והמסגד? בית אללה. אמר לו: אני מתפלל בבתי אללה, ורק לאללה. לכן צריך להתאחד. המערב והאויב שלנו אינם רוצים שנתאחד. איך ננצח? על ידי זה שנתאחד."

מגיש תכנית בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ: "אתה חושב שאסור לשפוט את האדם על רקע דתי? מה דעתך האישית בנידון?"
 
הסופר עון-אללה אבו ספייה: "לא. אני אומר שהמולדת רחבה דיה בשביל כולם... בימי המדינה האסלאמית הגדולה, בימי צלאח אל-דין [מנהיג מוסלמי, שליט מצרים וסוריה שהביס את הצלבנים ששלטו בארץ ישראל וכבש את ירושלים ב-1187] הרופא של צלאח אל-דין היה יהודי. בממלכת ספרד המוסלמית, כל היועצים בספרד המוסלמית, יועצי המלכים והשליטים, היו יהודים, שהיו ממונים על האוצר והכלכלה וההסברה. למה עכשיו, במצב הנוכחי, אנו שומעים שצריך לשנוא את היהודי משום שהוא יהודי? לא!"
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 14/03/2016]
 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat