English

 


פרסומי PMW
הונאת מיליארד הדולר של הרשות הפלסטינית
Share |
דו"ח מיוחד  -  "מבט לתקשורת פלסטינית

 

 הונאת מיליארד הדולר של הרשות הפלסטינית

הרשות הפלסטינית מוליכה שולל את המדינות המערביות התורמות
כשהיא טוענת באופן שקרי שהפסיקה את תשלום המשכורות למחבלים אסירים
ובכך משיגה הרשות מעל למיליארד דולר מדי שנה

איתמר מרכוס
ו
הדו"ח המיוחד של "מבט לתקשורת פלסטינית" המובא בהמשך חושף הונאת ענק של הרשות הפלסטינית, שבאמצעותה היא קוצרת מעל מיליארד דולר של כספי סיוע מדי שנה.

בשנת 2014 הרש"פ הודיעה כי היא נעתרת לדרישה של ארה"ב ומדינות תורמות באירופה לחדול מתשלום משכורות למחבלים שנמצאים בכלא, על מנת להמשיך לקבל סיוע כספי בגובה מעל מיליארד דולר בשנה. הרש"פ טענה כי המימון למשכורות האסירים לא יגיע יותר ממנה אלא מאש"ף (ארגון השחרור הפלסטיני).

מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" התריע אז כי זו אינה אלא תחבולה, אך ארה"ב ומדינות האיחוד האירופי קיבלו את דברי הרש"פ כלשונם, והמשיכו לתת לרשות הפלסטינית סיוע כספי של יותר ממיליארד דולר מדי שנה.

הדו"ח המיוחד של "מבט לתקשורת פלסטינית" מצטט מקורות רשמיים ברש"פ והתבטאויות של בכירים פלסטינים, המצביעות על כך שהרשות מפרה את הבטחותיה לארה"ב ולמדינות התורמות באירופה. לפי המקורות האלה, משרד האוצר של הרש"פ ממשיך להיות הגורם המחליט והוא עדיין מקור המימון למשכורות המחבלים האסירים.

מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" אף בדק דיווחים ורישומים של משרד האוצר של הרשות הפלסטינית על העברות כספים מהרש"פ לאש"ף בשנים 2012- 2015. רישומים אלה מראים בבירור נתיב של העברת כספים מהרש"פ לאש"ף, בסכומים הנצרכים לתשלום משכורות האסירים. בשנת 2015, לאחר שהרש"פ התחייבה בפני המדינות התורמות במערב כי היא חדלה לשלם את המשכורות למחבלים, ואחרי שסגרה את המשרד לענייני אסירים, היא לפתע העבירה לאש"ף מעל לפי שניים מהסכום שהעבירה לארגון זה בשנים קודמות. הכסף הנוסף שהרש"פ העבירה לאש"ף ב-2015 הינו כמעט זהה לתקציב המשרד לענייני אסירים לשעבר ברש"פ. הסכום הנוסף שאש"ף קיבל כעת מהרש"פ מתאים לסכום הדרוש לאש"ף כדי לשלם את משכורות האסירים המחבלים.

התשלומים לאסירים המחבלים אולי משולמים על ידי אש"ף, אך הכסף הוא עדיין כסף של הרש"פ.

מאחר שהרש"פ ממשיכה לממן את משכורות האסירים, ובכך היא מפרה בבירור את הבטחותיה לתורמיה, הרי שזכאות הרש"פ לקבל כספי סיוע מהתורמים במערב צריכה להתבטל. באמצעות הונאה זו הרש"פ ממשיכה להשיג מעל מיליארד דולר מסיוע חוץ.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat