English

 


פרסומי PMW
ילדים גילמו "סוהרים ציונים" מוציאים להורג אסירים פלסטינים במחנה קיץ של פת"ח הקרוי על שם מחבל
Share |
   
ילדים פלסטינים גילמו "סוהרים ציונים"
מוציאים להורג "אסירים גיבורים"
בהצגה במחנה קיץ של פת"ח
על שם מחבל שדקר חייל
 

            
נאן ז'אק זילברדיק
 
דיווח זה יצא לראשונה באנגלית ב-15/08/2016
 
בטקס סיום של מחנה קיץ לילדים פלסטינים שאורגן על ידי הוועדה הלאומית העליונה למחנות קיץ ועל ידי תנועת פת"ח, ילדים העלו הצגה הממחישה לשיטתם את "יחסו האכזרי של הסוהר הציוני כלפי אסירינו הגיבורים." [דוניא אל-וטן, סוכנות ידיעות פלסטינית עצמאית, 12/08/2016]

בתמונות מההצגה במחנה נראים ילדים המגלמים כנראה אסירים פלסטינים כשהם כורעים על ברכיהם, עיניהם מכוסות וידיהם אזוקות, בזמן שילדים אחרים שמגלמים סוהרים ישראלים, עומדים ומכוונים אליהם נשקים. בתמונה אחת נראים שלושה ילדים שוכבים על הרצפה, אחרי שהם "הוצאו להורג" על ידי הילדים שגילמו "סוהרים ציונים." (ראה בתמונה לעיל)
              
המחנה קרוי על שם המחבל מוחמד אל-שובכי, שדקר ופגע חייל צה"ל בכניסה למחנה הפליטים אל-פוואר בתאריך 25/11/2015. אב המחבל נשא דברים בטקס סיום מחנה הקיץ "והביע גאווה והודה על המחווה של הנצחת השהידים הגיבורים."
 
הצגת הילדים חזרה על עלילת הרש"פ לפיה ישראל מתעללת באסירים פלסטינים והורגת אותם בדם קר, כפי שתועד פעמים רבות על ידי מכון "מבט לתקשורת פלסטינית." פעילויות חינוכיות אחרות לילדים פלסטינים חוזרות על עלילות נוספות. לפני מספר חודשים, "מבט לתקשורת פלסטינית" דיווח על הצגה בתיכון המראה חיילים ישראליים משתילים סכינים על פלסטינים חפים מפשע ואז רוצחים אותם בדם קר. בהצגה בבית ספר יסודי, ילדים פלסטינים ביימו "הוצאה להורג" של חייל צה"ל.
 
אתר הוועדה הלאומית העליונה למחנות קיץ מציין כי הוועדה כפופה למשרד הנוער והספורט של הרשות הפלסטינית. "מבט לתקשורת פלסטינית" הוכיח קשר זה, כשתיעד בעבר מחנות קיץ ברש"פ שנקראו על שם מחבלים. אולם, משרד זה אינו קיים בממשלה הפלסטינית הנוכחית. "מבט לתקשורת פלסטינית" לא הצליח לגלות תחת איזו סמכות הוועדה העליונה למחנות קיץ פועלת כעת. יושב הראש הוועדה הנוכחי הוא עדיין מוסא אבו זיד, שכיהן כסגן שר משרד הנוער והספורט כאשר המשרד עדיין היה קיים (עד שנת 2014). ייתכן כי הוועדה הלאומית העליונה למחנות קיץ כפופה כעת למועצה העליונה לנוער ולספורט של אש"ף.

להלן שני דיווחים על מחנה הקיץ שהאדיר את המחבל הדוקר, אשר במהלכו ילדים פלסטינים ביימו את עלילת הרש"פ ולפיה סוהרים ישראלים מתעללים באסירים פלסטינים והורגים אותם:
 
כותרת: "טקס סיום מחנה הקיץ על שם השהיד מוחמד אל-שובכי של הכפירים והפרחים במחנה הפליטים אל-פוואר"
"הסתיימו אירועי מחנה השהיד מוחמד אל-שובכי, שאורגן על ידי הוועדה הלאומית העליונה למחנות קיץ ומוסד הכפירים והפרחים (כלומר, מוסד לנוער של פת''ח עבור ילדים וילדות) בנציבות הגיוס והארגון בתנועת פת"ח...
הטקס נפתח בקריאה מהקוראן, ולאחר מכך נערך מפגן מיוחד של שבט הצופים עאא'דון (כלומר, "שוב נשוב"). אחר כך נוגן ההמנון הלאומי הפלסטיני, שבט עאא'דון הצדיע לדגל, ואז המשיכו שאר חלקיו המגוונים של הטקס. איש החינוך המכובד אסמאעיל אל-שובכי - שמחנה הקיץ הזה נקרא על שם בנו, השהיד הגיבור מחמד אל-שובכי, מבצע פעולת הדקירה ההרואית בכניסה למחנה הפליטים אל-פוואר ב-25/11/2015 - נשא נאום במסגרת הטקס. אל-שובכי הביע גאווה והודה על המחווה של הנצחת השהידים הגיבורים...
הכפיר (כלומר, ילד בתנועת הילדים של פת"ח) באסל אמג'ד אל-נג'אר הציג קטע על אסירינו האמיצים. הוא הציג את עמיתיו הכפירים בהצגה על סבלם של אסירינו האמיצים ועל יחסו האכזרי של הסוהר הציוני כלפי אסירינו הגיבורים."
[דוניא אל-וטן, סוכנות ידיעות פלסטינית עצמאית, 12/08/2016]
 
מוחמד אל-שובכי - מחבל פלסטיני שדקר ופגע בחייל ישראלי בכניסה למחנה הפליטים אל-פוואר, ליד קרית ארבע, בתאריך 25/11/2015. אל-שובכי נפגע והועבר לבית חולים ישראלי, ושם מת מפצעיו.
              
כותרת: "חדשות תנועת הצופים במחוז חברון"
"שבט הצופים "עאא'דון" (כלומר, "שוב נשוב") השתתף במפגן מיוחד של הצופים, במסגרת אירועי נעילת מחנה הקיץ על שם השהיד מוחמד אל-שובכי של [מוסד] הכפירים והפרחים (כלומר, מוסד לנוער של פת''ח עבור ילדים וילדות) במחנה הפליטים אל-פוואר. המחנה אורגן על ידי הסניף המקומי של תנועת פת"ח באל-פוואר, בשיתוף עם מוסד הכפירים והפרחים בנציבות הגיוס והארגון [של פת"ח]."
[עיתון הרשמי של הרש"פ, אל-חיאת אל-ג'דידה, 15/08/2016]
 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat