English

 


פרסומי PMW
הרש"פ מנצלת את הרצון הטוב של הצלב האדום הבינלאומי כדי לשלם משכורות למחבלים פלסטינים הכלואים בישראל
Share |
              
דיווח מיוחד:
הרש"פ מנצלת את הרצון הטוב של הצלב האדום הבינלאומי 
כדי לשלם משכורות למחבלים פלסטינים בבתי הסוהר בישראל
 ח
"מבט לתקשורת פלסטינית" פנה לראש הממשלה נתניהו כדי 
ליידע אותו בעניין ולהציע דרך לתיקון המצב
 
מאת איתמר מרכוס ועו"ד מוריס הירש
הקדמה

על פי חוק של הרשות הפלסטינית, כל פלסטיני שנעצר בגין עבירות ביטחוניות, לרבות אלו שביצעו פיגועי טרור,  מקבל משכורת מאת הרש"פ, מיום מעצרו ועד יום שחרורו. המשכורות עולות בהדרגה בהתאם למשך הזמן שבו העצור/האסיר נמצא בכלא, והן נעות בין 1,400 ש"ח ל-12,000 ש"ח בחודש.

על אף שהרש"פ טוענת בפני ממשלות זרות כי התשלומים האלה הם "ביטוח סוציאלי" ולא משכורות, מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" כבר הוכיח כי טענה זו הינה שקרית (ראה נספח).

הצלב האדום (צל"א) מספק את הטופס שמאפשר ביצוע התשלומים

תקנה 18 של הרש"פ המסדירה את התהליכים לביצוע התשלומים למחבלים האסירים קובעת כי "מיופה כוח" או "נציג מוסמך" ("וַוכִּיל")- ימונה על ידי האסיר עצמו על מנת לקבוע את מקבל המשכורת בשמו. התקנה מעניקה באופן מפורש לאסיר את הזכות לקבוע מוטבים שאינם אישתו או הוריו. 

קביעת "מיופה הכוח" יכולה להיעשות אך ורק בחתימת ידו של האסיר על טופס מיוחד. הטופס מסופק על ידי נציג הצל"א שמבקר את האסירים ומביא את הטופס לחתימתם.  

להלן תרגום קטעים רלוונטים מלשון התקנה של הרש"פ (הדגשות הוספו על ידי העורך):

סעיף 1
"מיופה הכוח: האדם שהוסמך לקבל את המשכורת בשם האסיר."
 
סעיף 5 
"1. ייפוי הכוח - אם האסיר נשוי, אשתו תיחשב למיופה הכוח שלו, כל עוד הוא לא ייפה כוחו של אדם אחר.
 
2. אם האסיר אינו נשוי, אחד מהוריו יהיה מיופה הכוח. במקרה שקיימת מחלוקת על כך, האסיר יגדיר אחד משניהם, או כל אדם אחר, כמיופה הכח.
 
3. ייפוי הכוח יתבצע באמצעות [טופס] ייפוי כוח שמנופק על ידי הצלב האדום וחתום בחתימת האסיר, או בייפוי כוח אישי חתום על ידיו ומאושר על ידי עורך דין  מטעם המשרד [לענייני אסירים] ועל ידי המנהלה הכללית לעניינים משפטיים במשרד. המסמך יהיה תקף רק במשרד [לענייני אסירים] למטרת תשלום המשכורות."
 [תקנה 18 של הרש"פ, 2010, המשרד לענייני אסירים ברש"פ

על ידי כך שהצלב האדום מספק את הטופס הנ"ל, הוא מאפשר את תשלום המשכורות למחבלים, דבר שאינו מהווה חלק מהפעילות ההומניטארית של הארגון.

על בסיס האמור לעיל פנה ראש המחלקה המשפטית של "מבט לתקשורת פלסטינית" אל הצלב האדום וביקש את תגובת הארגון.

תגובת הצל"א הבחינה בין "עצירים [מנהליים]" ("Internees") לבין "עצורים" ("Detainees"). "העצורים" כוללים את אלו שנעצרו, אלו שהוגש נגדם כתבי אישום וכן אסירים שהורשעו בגין עבירות טרור (ראו סעיפים 66, 69 ו- 76 לאמנת ז'נבה הרביעית). בתשובת הארגון ביחס ל"עצורים", הפנה  הצל"א אל סעיף 10 באמנת ז'נבה הקובע כדלקמן:

"הוראות האמנה הזאת אינן מהוות שום מכשול בדרך הפעולות ההומניטאריות, שהועד הבינלאומי של הצלב האדום או ארגון הומניטארי חסר-פניות אחר עשוי לקבל על עצמו, לשם הגנה על אזרחים והושטת עזרה להם, תוך כפיפות להסכמת בעלי הסכסוך הנוגעים בדבר."
[ההדגשות הוספו - העורך]

מאחר שהענקת הסיוע על מנת לאפשר את תשלום המשכורות אינה פעולה שהצלב האדום "מחויב" לעשות מכוח אמנת ז'נבה הרביעית, ובוודאי שאינה חלק מהפעילות ההומניטארית של הצל"א, הרי שכל שירות ל"עצורים" דורש את "הסכמת הצדדים." משמעות הדבר הינה שהצל"א אינו יכול לספק שירות זה ללא הסכמת ממשלת ישראל.

הגם שאין זה ברור האם הצל"א ידע שהרש"פ עושה שימוש בטופס שמסופק על ידו כאמצעי לתשלום המשכורות ל"עצורים" בטרם פניית "מבט לתקשורת פלסטינית," הרי שבתשובת הארגון לפנייתנו מצוין כי הארגון נותן את השירות אך ורק בגדר פעולה הומניטארית.  

מבט לתקשורת הפלסטינית עידכן את ראש הממשלה נתניהו ביחס לפעולות הצל"א

כאמור, פעולות הצל"א ביחס ל"עצורים" מבוססות על סעיף 10 לאמנת ז'נבה הרביעית, שטעונות הסכמת הרשויות הישראליות. מאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו קרא במספר הזדמנויות לרש"פ להפסיק את תשלום המשכורות לאסירים, "מבט לתקשורת פלסטינית" פנה בכתב לראש הממשלה על מנת ליידע אותו שהצל"א מסייע ומאפשר את תשלום המשכורות למחבלים האסירים. בפניה, ביקשנו מראש הממשלה, בתפקידו כשר החוץ, לבדוק האם ישראל נתנה את הסכמתה לצל"א לספק את הטופס האמור למחבלים האסירים.

ברור, שאף אם ניתנה הסכמה כזו בעבר, בשים לב למדיניות הממשלה הנוכחית, יש לבטלה.  

נספח
תשלומי הרש"פ למחבלים אינם ביטוח סוציאלי עבור המשפחות אלא משכורות עבור המחבלים עצמם. החוק של הרש"פ עצמה נוקב במונח "משכורת" [ראו החלטה מס' 23 משנת 2010 של ממשלת הרש"פ ואל-חיאת אל-ג'דידה, 15/04/2011]; ניסיון של מקצת חברי הרש"פ לשנות את המונח בחוק מ"משכורת" ל"סיוע סוציאלי" נבלם והחוק נותר ללא שינוי [ראו: שר האסירים, עיסא קרעקא - סוכנות וופא, 27/12/2012 ויו"ר מועדון האסיר [הפלסטיני] קדורה פארס - אל-קודס במרשתת, 27/12/2012]; התשלום מבוסס על "תקופת הכליאה" של המחבל וללא כל קשר לצרכים הכלכליים של המשפחה [ראו: אל-קודס, 03/01/2010, אל-חיאת אל-ג'דידה, 15/04/2011] ונדרש לשלם מס הכנסה בגינו [ראו: אל-חיאת אל-ג'דידה, 19/06/2011]. אסירים רווקים מקבלים את אותה המשכורות הבסיסית כמו אסירים נשואיים עם ילדים. בעוד שתשלומים סוציאליים מחושבים כאחוז יחסי של שכר המינימום או השכר הממוצע הרי שברור שהמשכורות המשולמות לאסירים אינם תשלומים סוציאליים משום שהן מבוססות על פרק הזמן שבו מוחזק האסיר בבית הסוהר.  
 
 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat