English

 


פרסומי PMW
שפן החמאס לילדים: "אגמור עם היהודים ואוֹכל אותם!"
Share |
שפן החמאס לילדים: "אגמור עם היהודים ואוֹכל אותם!"שימוש בדמויות ילדים אהובות, ללימוד שנאה ואלימות

פרפור המיקי מאוס - "נרצח" במכות ע"י שוטר ישראלי,
נחול הדבורה - "מת" כיוון שהמצור הישראלי לא אפשר לו להגיע לבית חולים
וכעת דמות חדשה בתוכנית "חלוצי המחר" - אסוד השפן

מאת: איתמר מרכוס ויערה פירון
 
ילדה שואלת את השפן למשמעות שמו: "מדוע שמך 'אסוד' [אריה]?"
אסוד השפן עונה: "שפן הוא פחדן. אני אסוד [אריה]! אני אגמור עם היהודים ואוכל אותם!"
המנחה מצטרפת: "אם ירצה אללה."
 
לצפייה בקטע המתאר את אסוד השפן לחץ כאן.

כך הופיע השבוע בתוכנית ילדים המשודרת בערוץ הטלוויזיה של חמאס, בה מלמדות הדמויות על שנאת ישראל והמערב, אלימות ושאיפה לשליטת האסלאם בעולם.
דמות חדשה: שפן בשם 'אסוד', החליפה את 'נחול' הדבורה לאחר שבשבוע שעבר שודר 'מותו' אשר נגרם ע"י ישראל.
מסופר שאסוד מגיע מלבנון 'לשוב למולדת ולשחרר אותה.' בהמשך, אסוד והמנחה מספרים כיצד ישובו לתל-אביב באמצעות הטרור:

אסוד:
"האם את יודעת מה שמה המקורי של העיר שלנו... תל אביב?"
מנחה: "זוהי העיר המקורית שלנו: תל-רביע... אך הציונים היום קוראים לה תל-אביב, אך היא תישאר שלנו... ונחזור אליה אם ירצה אללה."
אסוד : "איך נלך לעיר שלנו שהיהודים לקחו אותה?"
מנחה: "נתמיד בהתנגדות (כינוי לטרור)."
התוכנית מסתיימת כשכולם שרים: "לעולם לא נכיר בישראל."
והמנחה מדגישה: "עד אשר נשחרר את מולדתנו מטינופת הציונים."
[טלוויזיה פלסטינית, ערוץ אלאקצא (חמאס), 08/02/2008]

הרקע לתכנית:
באפריל 2007 עלתה בערוץ חמאס תוכנית ילדים מצליחה: "חלוצי המחר." לדמות כוכב התוכנית נבחרה דמותו המוכרת של מיקי מאוס, ושמו - פרפור. פרפור לימד על שנאת ישראל והמערב, אלימות ושאיפה לשליטת האסלאם בעולם.
פרסום הסיפור על ידי "מבט לתקשורת פלסטינית," הביא ללחץ עולמי גדול על הרשות הפלסטינית, וערוץ החמאס נאלץ להוריד את דמותו של פרפור מהמסכים. לשם כך סיפרו שפרפור "נרצח" ע"י חוקר ישראלי שרצה לקנות ממנו את אדמתו, והוא הפך לשהיד [מת מות קדושים למען אללה].

לצפייה בקטע המתאר את 'מותו' של פרפור לחץ כאן.

את דמותו של פרפור החליפה דמות דבורה בשם נחול, אשר המשיכה באותם המסרים. לפני כשבוע גם נחול "מת" בגלל ישראל, לאחר שלמרות היותו חולה, ישראל סירבה לשחרר אותו מהמצור בעזה ולאפשר לו להגיע לבית החולים הישראלי. כעת, גם נחול הפך לשהיד.

מנחת התוכנית סראא' הדגישה:
"אנו היום אומרים לך - מזל טוב, נחול, איננו רואים זאת בתור המוות שלך, אלא בתור חתונתך."

באסלאם מובטח לשהיד, אשר מת למען אללה, גמול: להגיע לגן עדן ולהינשא ל-72 עלמות שחורות העין.

מנחת התוכנית סראא' קוראת לילדים להצטרף לדרכם של פרפור ונחול השהידים:
"אנו אומרים לך נחול: לך והתקדם! אנו מאחוריך, צבא 'חלוצי המחר'... ונשחרר את המולדת, נחול, ואני אומרת לכם ילדינו האהובים: ישנם אלף אלפי נחולים, ויש גם אלף אלפי פרפורים... אנו הלכנו בדרכו של פרפור, ובעזרת אללה נלך בדרכו של נחול."
[טלוויזיה פלסטינית, ערוץ אלאקצא (חמאס), 01/02/2008]

לצפייה בקטע המתאר את 'מותו' של נחול לחץ כאן.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat