English

 


פרסומי PMW
בלעדי ל"מבט לתקשורת פלסטינית": הרש"פ מפרסמת את התקציב החדש; ממשיכה לקרוא תיגר על ארה"ב ואירופה ולתגמל טרור
Share |
       
בלעדי ל"מבט לתקשורת פלסטינית": 
הרש"פ מפרסמת את התקציב החדש;
ממשיכה לקרוא תיגר על ארה"ב ואירופה ולתגמל טרור 
  • 7.47% מהתקציב התפעולי של הרש"פ מוקדש למשכורות לאסירים מחבלים, לאסירים משוחררים ולתשלומים למשפחות "השהידים" והפצועים 
  • בתקציב הרש"פ יש 2 סעיפים שמתגמלים טרור; ביחד שניהם שווים ל-44% מהכספים שהרש"פ מצפה לקבל ממדינות תורמות 
  • חדש בתקציב 2018: לראשונה מאז 2014, הרש"פ מתקצבת ישירות הרשות לענייני אסירים, שמשלמת את משכורות המחבלים האסירים; כתוצאה מכך, הרש"פ עכשיו עונה על הקריטריונים של ישראל לארגון טרור
                     
  • סך התקציב התפעולי של הרש"פ ל-2018: 16.559 מיליארד ש"ח 
  • סך המשכורות לאסירים מחבלים: 550 מיליון ש"ח
  • התשלומים למשפחות "השהידים" והפצועים: 687 מיליון ש"ח
  • סך ההוצאות בסעיפים המתגמלים טרור בתקציב הרש"פ = 1.237 מיליארד ש"ח 
  • להשוואה: תקציב משרד הבריאות של הרש"פ, המשרת אוכלוסייה של 5 מיליון, הוא 1.787 מיליארד ש"ח, שהם רק 44% יותר מ-1.237 מיליארד ש"ח המשולמים למקבלים בשני הסעיפים המתגמלים טרור בתקציב הרש"פ
בדיוק באותו שבוע שבו ארה"ב העבירה את 'חוק טיילור פורס' הקובע כי ארה"ב תקצץ את כמעט כל הסיוע לרשות הפלסטינית, אם זו תמשיך לשלם משכורות לאסירים מחבלים וקצבאות למשפחות מחבלים "שהידים," הרש"פ פרסמה את עיקרי התקציב שלה לשנת 2018. התקציב החדש ממשיך לתגמל טרור, תוך התרסה ברורה נגד ארה"ב, מדינות תורמות אחרות, ונגד ישראל אשר גם עוסקת כעת בחקיקה חדשה נגד תגמולי הרש"פ לטרור. הסכום שהרש"פ מקציבה בשני הסעיפים המתגמלים טרור (משכורות לאסירים וקצבאות למשפחות "שהידים" ופצועים) שווה ל-7.47% מסך התקציב התפעולי שלה. הסכום הזה שווה ל-44% מהכספים שהרש"פ מצפה לקבל כסיוע חיצוני בשנת 2018, שהם 2.79 מיליארד ש"ח על פי התקציב שלה.
 
משכורות לאסירים מחבלים 
בשנת 2018, תקציב הרש"פ לרשות לענייני אסירים, שהיא הגוף המשלם את משכורות האסירים, הוא 581 מיליון ש"ח, מתוכם 550 מיליון מיועדים לתשלום משכורות לאסירים מחבלים, ולאסירים משוחררים.
 
תשלומים למשפחות "השהידים" והפצועים
תקציב הרש"פ עבור המוסד לטיפול במשפחות ה"שהידים" והפצועים (השייך לאש"ף) הנו 696 מיליון ש"ח. מתוכם, 687 מיליון ש"ח מיועדים לתשלומים למשפחות של "השהידים" והפצועים. על משפחות ה"שהידים" המקבלות את התשלומים החודשיים הללו, נמנות גם משפחות של מחבלים מתאבדים פלסטינים, ומחבלים אחרים שנהרגו בעת שביצעו פיגועים ורצחו ישראלים או תיירים. למשל, משפחתו של המחבל בשאר מצאלחה, שרצח את הסטודנט האמריקאי טיילור פורס, מקבלת תשלום חודשי. בקטגוריית ה"שהידים" והפצועים כלולים גם אנשים שלא היו מעורבים בפיגועים או בלחימה, אך הרש"פ לא פרסמה את השמות והמספרים של אלה. 
 
סך הוצאת הרש"פ על משכורות למחבלים ול"שהידים" ופצועים ב-2018 הוא 7.47% מהתקציב
סך הוצאות הרש"פ על התשלומים האלה בשני הסעיפים המעודדים טרור בתקציב מגיע ל-1.237 מיליארד ש"ח, שהם 7.47% מהתקציב התפעולי של הרש"פ, שהוא 16.559 מיליארד ש"ח.

הרש"פ הפסיקה להשתמש בגוף מתווך כדי לשלם משכורות המחבלים, והיא כעת מתקצבת אותן ישירות
חשוב לציין כי לראשונה מאז 2014, הרש"פ הפסיקה לנסות להסוות את העובדה שהיא משלמת משכורות לכל האסירים המחבלים. השנה, תקציב הרש"פ מציין בגלוי את תשלומי המשכורות האלה, באמצעות הרשות לענייני אסירים, כהוצאה ישירה מתקציב הרש"פ (תחת השם "תשלומי העברה"). ב-2014, לאחר שמכון "מבט לתקשורת פלסטינית" הציג בפני הקונגרס של ארה"ב ובמספר פרלמנטים באירופה הוכחות כי שהרש"פ השתמשה בכספי תרומות כדי לשלם משכורות למחבלים, הרש"פ סגרה את המשרד שלה לענייני אסירים, ושיקרה לקהילה הבינלאומית באומרה שהרשות החדשה לענייני אסירים באש"ף משלמת את המשכורות, ממקורות שאינם כספי הרש"פ. בעקבות זאת, מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" חשף כי הרש"פ למעשה המשיכה להעביר את כספי המשכורות אל הקרן הלאומית הפלסטינית (PNF), אשר בתורה העבירה את הסכומים לרשות לענייני אסירים באש"ף, והיא שילמה את משכורות האסירים. מבדיקת הסכומים עלה בבירור כי כספי משכורות האסירים ששולמו על ידי הרשות לענייני אסירים שהוקמה באש"ף, מקורם בתקציב הרש"פ. החשיפה הזו גרמה לכעס רב על הרש"פ בקרב תורמיה, והובילה ל'חוק טיילור פורס' בארה"ב, ולנקיטת צעדים נגד הרש"פ מצד ממשלות אחרות. על אף כל זאת, כעת התקציב החדש של הרש"פ ל-2018 מגלה כי הרש"פ חזרה לממן את משכורות האסירים באמצעות העברה ישירה של כספים לרשות לענייני אסירים.
 
משמעות התקצוב הישיר של הרש"פ למשכורות המחבלים, לפי הקריטריונים של ישראל, היא שהרש"פ נחשבת לארגון טרור
במרס 2017, שר הביטחון אביגדור ליברמן הכריז על הקרן הלאומית הפלסטינית (PNF) כארגון טרור. הסיבה לכך הייתה כי ה-PNF, ולא הרש"פ, הייתה הגורם הישיר שמימן את הרשות לענייני אסירים באש"ף, אשר שילמה את משכורות המחבלים האסירים. על אף שהרשות הפלסטינית הייתה מקור הכספים האלה, היא לא הוכרזה כארגון טרור, מפני שמימון משכורות האסירים הועבר בפועל מהקרן הלאומית הפלסטינית (PNF).

כפי שצוין לעיל, בתקציב 2018 של הרש"פ, תקצוב משכורות האסירים מצוין כעת ככספים המועברים ישירות מקופת הרש"פ אל הרשות לענייני אסירים. הקרן הלאומית הפלסטינית (PNF) כבר אינה גורם מתווך בשרשרת ההעברה הזו. בתקציב הרש"פ השנה, בחלק העוסק בתקצוב הרשות לענייני אסירים, 550 מיליון ש"ח מוגדרים כ"תשלומי העברה," שהם המשכורות למחבלים. אלו הם בדיוק אותם "תשלומי העברה" שבוצעו על ידי הקרן הלאומית הפלסטינית (PNF) אשר גרמו ב-2017 לשר הביטחון להכריז על ה- PNF כארגון טרור. להלן הנימוקים שפורסמו על ידי משרד הביטחון:
 
"רשימת הכרזות וצווים על ארגוני טרור והתאחדויות בלתי מותרות
מדינת ישראל - משרד הביטחון
 
תאריך ההכרזה/הצו:
הכרזה זמנית- 16.3.17
הכרזה קבועה-28.6.17
שם הארגון:
הקרן הלאומית הפלסטינית
השם בלע"ז:
Palestine National Fund- PNF
השם בערבית:
 ??????? ?????? ?????????
[...]
 
הגורם המכריז:
שר הביטחון - אביגדור ליברמן
[...]
 
נימוקי ההכרזה:
הקרן מעודדת פעילות טרור נגד מדינת ישראל באמצעות מימון גורמים האחראים לביצוע פעילות טרור חמורה, לרבות מימון פעילי טרור כלואים, כלואים לשעבר וכן משפחות של פעילי טרור שנפצעו או נהרגו."
 
מאחר שהרש"פ חזרה לשלם את המשכורות באמצעות הרשות לענייני אסירים, אותם הקריטריונים שהובילו להכרזה על הקרן הלאומית הפלסטינית כארגון טרור, חלים כעת על הרשות הפלסטינית.
 
תקציב משרד הבריאות של הרש"פ, המשרת אוכלוסייה של 5 מיליון, הינו רק מעט יותר גדול
לשם השוואה תקציב משרד הבריאות ברש"פ, המשרת אוכלוסייה של 5 מיליון פלסטינים (נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברש"פ), הוא 1.787 מיליארד ש"ח. סכום זה הנו גדול רק ב-44% מה-1.237 מיליארד ש"ח שהרש"פ מוציאה בשני הסעיפים המתגמלים טרור, על אף שהכספים האלה משרתים רק חלק קטן מאוכלוסיית הרש"פ.
 
השר לענייני אסירים לשעבר ברש"פ אישר את דיווחי "מבט לתקשורת פלסטינית"
השר לענייני אסירים לשעבר ברש"פ, אשרף אל-עג'רמי, אישר לאחרונה את הממצאים של "מבט לתקשורת פלסטינית" שהרש"פ ניסתה להסתיר את תשלומי הטרור שלה מפני המדינות התורמות. אל-עג'רמי הופיע כעד הגנה של הרש"פ בתביעה של בני משפחה של אחד מקורבנות הטרור שתובעת את הרש"פ. במהלך עדותו הוא נחקר בחקירה נגדית על ידי ראש המחלקה המשפטית של "מבט לתקשורת פלסטינית", עו"ד מוריס הירש. אל-עג'רמי הודה כי סגירת המשרד לענייני אסירים של הרש"פ, והקמת הרשות לענייני אסירים באש"ף, נעשו על מנת לרמות את הקהילה הבינלאומית, אשר לא רצתה שהרש"פ תשתמש בכספי הסיוע לתשלום משכורות למחבלים ולמשפחות "שהידים":

הירש: "האם הרשות הפלסטינית משלמת מכספה שלה עצמה, מחשבון שלה, את המשכורות לאסירים?" 
אל-עג'רמי: "נכון."
הירש: "כן? ... אני הסתכלתי על התקציב של 2017 של הרשות הפלסטינית, ולא ראיתי את הדבר הזה, ראיתי העברה לאש"ף, כי זה מה שהצהירה הרשות הפלסטינית ב-2014, שהיא כבר לא משלמת משכורות לאסירים. מה זהות הגוף המשלם את המשכורות? הרשות הפלסטינית מחשבון רשמי של הרשות, או גוף אחר?" 
אל-עג'רמי: "זה היה עד ל-2017 או 2016. כי היו תלונות, בעצם, מממנים של הרשות הפלסטינית שהם לא רצו שהכסף שלהם ילך למשפחות של אסירים ושל חללים. לכן הרשות בעצם אמרה שאנחנו לא נשלם מהתקציב של הממשלה כסף, אנחנו נשלם מאש"ף, ואז הביאו את המשרד לענייני אסירים לרשות לענייני אסירים תחת שליטת אש"ף, ואז עבר הכסף מהרשות הפלסטינית לאש"ף, אש"ף שמשלם, לא הרשות."
[פרוטוקול בית המשפט המחוזי, תביעה אזרחית 3367-09, 07/02/2018]
 
מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" ימשיך לעקוב, לחשוף ולדווח על התגמולים הכספיים של הרש"פ למחבלים, וימשיך לספק לממשלות ברחבי העולם את המידע העדכני ביותר.
 
הערה לגבי תקציב 2018 של הרש"פ:
הרש"פ מציינת כי התקציב התפעולי לכל המשרדים והפעילויות שלה הוא 16.559 מיליארד ש"ח. בנוסף, היא מציינת במקום אחר סך של 18.089 מיליארד ש"ח. בדיווח זה, "מבט לתקשורת פלסטינית" השתמש בנתון של 16.559 מיליארד, מאחר שזה התקציב של כל פעילויות הרש"פ. הרש"פ אינה מציינת מה הייעוד של הכסף העודף, והוא משמש ככל הנראה להחזרי חובות והלוואות.    


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat