English

 


פרסומי PMW
קורונה וסדרי העדיפות הכלכליים של הרש"פ
Share |
קורונה וסדרי העדיפות הכלכליים של הרש"פ
  • במקום הכספים שהרש"פ תוציא על התגמולים למחבלים לחודש מרץ, היא היתה יכולה לרכוש 387,143 ערכות בדיקה לוירוס קורונה או 465 מכונות הנשמה
מאת עו"ד מוריס הירש
 
בעיני אילו מנהיגים תשלומי תגמולים כספיים למחבלים חשובים יותר מתמיכה בנזקקים או שכר למורים?
 
התשובה היא, כמובן, עבור הנהגת הרשות הפלסטינית - במהלך משבר קורונה!
 
מתוך ציפייה לירידה בהכנסותיה, ראש ממשלת הרש"פ, מחמד אשתיה, הודיע כי תשלומי משכורות מרץ ידורגו, ובכל יום ישולמו התשלומים לקבוצות שונות. סדר התשלומים הוא אינדיקציה ברורה לסדר העדיפויות של הרשות.
 
על פי ההחלטה, מיד אחרי אנשי הרפואה ואנשי כוחות הביטחון, הבאים בתור לקבל את חלקם מתקציב הרש"פ המצומצם הם המחבלים הכלואים ומשפחות ה"שהידים", כלומר המחבלים ההרוגים.
 
"מאחר שגלגלי הייצור, היבוא והצריכה נעצרו, תחול ירידה גדולה בהכנסות הרש"פ של יותר מ-50%... הסיוע הבינלאומי יפחת מפני שכל העולם במשבר, ולכן נפעל על פי תקציב צנע לשעת חירום, על ידי צמצום ההוצאות במידת האפשר. עם זאת, נשלם את המשכורות עבור החודש הנוכחי במלואן, ולאורך מספר ימים כדי למנוע התקהלות מול הבנקים, וזאת באופן הבא:
  • ביום הראשון ישולמו משכורות צוותי הרפואה והתמיכה.
  • ביום השני לאנשי מנגנוני הביטחון.
  • ביום השלישי לאסירים ול[משפחות] השהידים.
  • ביום הרביעי לנזקקי הרווחה והעניים.
  • ביום החמישי למורים.
  • ביום השישי ליתר עובדי המדינה.
התשלום האחרון, ביום השביעי, יהיה לבכירים, לעובדי מדינה בדרגים הגבוהים ולשרים."
[ופא (סוכנות הידיעות הרשמית של הרש"פ), 29/03/2020]
 
כפי שמכון "מבט לתקשורת פלסטינית" הראה, אין זו הפעם הראשונה שהרש"פ מדגימה בבירור את סדרי העדיפויות המעוותים שלה. בשנת 2019, כאשר הרש"פ בחרה לדרדר את עצמה למשבר כלכלי ונאלצה לקצץ את המשכורות שהיא שילמה לעובדיה שומרי החוק, היא בכל זאת התחייבה לשלם במלואם את משכורות המחבלים הכלואים ואת קצבאות משפחות המחבלים ההרוגים.
 
באופן דומה, העובדה שהרש"פ מתעדפת את תגמולי הטרור על פני תשלומיה לאזרחיה הנזקקים אינה מפתיעה. כפי שהראה מכון "מבט לתקשורת פלסטינית," הסכום שהרש"פ מוציאה מתקציבה על תגמולי הטרור הינו גדול פי שישה מהסכום שהיא מוציאה מתקציבה על תמיכה בפלסטינים הנזקקים.
 
כדי לשים את החלטת הרש"פ בפרספקטיבה, יש לקחת בחשבון כי בשנת 2019 ההוצאה החודשית הממוצעת של הרש"פ על תשלום תגמולי טרור ותמריצי טרור היתה יותר מ-50 מיליון ש"ח ($13,937,170 / 12,579,425). משמעות הדבר היא כי - לפי המחיר שפרסם המרכז האמריקני לבקרת מחלות ומניעת מחלות לערכות בדיקה לוירוס קורונה - הרש"פ בחרה למעשה לתמרץ ולתגמל את הטרור על פני רכישת 387,143 ערכות בדיקה של וירוס קורונה, או על פני רכישת 465 מכונות הנשמה זולות שיוצרו במכון MIT בארה"ב.
 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat