English

 


פרסומי PMW
רשמי: הרש"פ והבנקים הפלסטינים מתכוונים להפר את החוק הישראלי נגד טרור
Share |
רשמי: הרש"פ והבנקים הפלסטינים מתכוונים להפר את החוק הישראלי נגד טרור
 
מאת מוריס הירש, עו"ד ואיתמר מרכוס

הרש"פ הודיעה אתמול שהיא תשלם בימים הקרובים את המשכורות החודשיות למחבלים כלואים, בשיתוף פעולה ובאמצעות הבנקים הפועלים ברש"פ. כל בנק שמטפל במשכורות המחבלים מבצע הפרה של חוק חדש שנכנס לתוקף ביהודה ושומרון ביום 9 מאי 2020. החוק החדש קובע כי תשלום תגמול על פעילות טרור מהווה עבירה, וכל מי שמעורב בתהליך מבצע עבירה - כולל הבנקים ועובדיהם.

על פי פרסום בסוכנות הידיעות הרשמית של הרש"פ, ראש רשות האסירים באש"ף, קדרי אבו בכר, הודיע כי הרש"פ תמשיך לשלם את משכורות המחבלים באמצעות הבנקים, וזאת למשך ארבעה חודשים, עד לפיתוח והקמת "מוסד בנקאי" חדש שיהיה כפוף לאש"ף.
 
"ראש הרשות לענייני אסירים, קדרי אבו בכר, אמר כי תשלום משכורות האסירים ומשפחות השהידים באמצעות הבנקים יימשך עד לפיתוחו של מוסד בנקאי, שיהפוך לבנק עבורם.
אבו בכר אמר בשיחת טלפון עם סוכנות "ופא" כי נערכה ישיבה אתמול על פי הנחיית הנשיא מחמוד עבאס ובנוכחות ראש הממשלה מחמד אשתיה, יועץ הנשיא לעניינים משפטיים עלי מוהנא, ו[נציגי] משרד האוצר, הרשות לענייני אסירים, רשות המטבע ונציגים מטעם הבנקים. במהלך הפגישה סוכם כי יימשך תשלום קצבאות האסירים ומשפחות השהידים דרך הבנקים, עד שיסתיים פיתוחו של המוסד הבנקאי להלוואות, שכפוף לאש"ף, כך שהוא יהפוך לבנק עבורם.
הוא הבהיר כי רעיון הקמת הבנק הזה עלה בעקבות החלטת "המושל הצבאי הישראלי" מה-9 במרץ (צריך להיות 9 בפברואר - העורך) האחרון, אשר הזהיר את הבנקים שלא ימשיכו לטפל בכספיהם ובחסכונותיהם של האסירים ומשפחות השהידים.
אבו בכר הדגיש כי הקמת הבנק תושלם בתוך ארבעה חודשים, דבר שנחשב להישג לאומי, שכן הפסקת תשלום משכורותיהם פוגעת בהיסטוריה של האסירים והשהידים, במאבקם ובהקרבתם.
הוא ציין כי היום (יום ב') תיערך ישיבת ממשלה, שתאשר את [הקמת] הבנק, וכי תוגש לנשיא המלצה לאשר זאת..."
[ופא, (סוכנות הידיעות הרשמית של הרש"פ) 1/06/2020]
 
לפני חודש וחצי פנה מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' לבנקים הפועלים ברש"פ והזהיר אותם שהחוק החדש שנחתם מבהיר כי תשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים מהווים תגמול על ביצוע מעשה טרור, וכי כל אדם (או מוסד) שמסייע לביצוע התשלומים עובר עבירה, שבגינה ניתן לנקוט נגדו פעולות אכיפה, לרבות מעצר והעמדה לדין ותפיסת רכוש. עוד התרה המכון כי שיתוף פעולה של הבנקים עלול לחשוף אותם לתביעת אזרחיות.

בעקבות האזהרה, ובסמוך לפני כניסת החוק החדש לתוקף ביום 9 במאי 2020, פנו הבנקים אל שר האוצר ברש"פ תוך שציינו את הסיכונים שאליהם ייחשפו הבנקים אם ימשיכו לספק את הפלטפורמה לתשלום משכורות המחבלים, וביקשו מהרש"פ לחדול מלהעביר את המשכורות באמצעות הבנקים:
 
"בהסתמך על ישיבת המליאה של אגודת הבנקים, כל הבנקים מבקשים בזאת מכבודך להפסיק להעביר סכומים כלשהם לחשבונות הללו. הבנקים יעבירו את היתרות בחשבונות הללו אל חשבון משרד האוצר."
[וטן (סוכנות ידיעות פלסטינית עצמאית) 8/5/20]
 
במקביל, הודיע ראש ממשלת הרש"פ, מחמד אשתיה כי תוקם ועדה שתבחן את הנושא ותגבש המלצות:

"הדובר הרשמי של הממשלה, אבראהים מלחם, אמר כי ראש הממשלה מחמד אשתיה הורה להרכיב ועדה בראשות נגיד רשות הכספים, שכוללת את השר לענייני אסירים, אגודת הבנקים ונציג ממשרד האוצר על מנת לבחון את האיומים הישראליים נגד הבנקים שמעניקים את שירותיהם לקרובי האסירים והשהידים והגשת ההמלצות הנדרשות להתמודדות נגדם."
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 08/05/2020]

בהמשך הוסיף אשתיה, שעבודת הצוות נמשכת וכי הניסיון הוא למצוא פתרון הן להמשך תשלום המשכורות למחבלים והן להגן על הבנקים:

"[אשתיה] ציין כי הוקם צוות פעולה הכולל את הרשות לענייני אסירים כדי לבחון את האיום הישראלי ולהגיש את ההמלצות הנחוצות למאבק בו.
אשתיה הדגיש כי הבנקים הם מוסדות פיננסיים המהווים מנוף עבור הכלכלה הלאומית, וכי עלינו להגן עליהם מפני הסחטנות של הכיבוש. הוא ציין כי הממשלה והבנקים מתמודדים עם העניין הזה יחד, וכי "אנו מחפשים פתרונות שיגנו על קצבאות האסירים מחד, ויגנו על הבנקים מפני איומי הכיבוש מאידך.""
[אל-חיאת אל-ג'דידה, 12/05/2020]

מעניין לציין כי אך לפני מספר ימים פורסמה כתבה באתר סוכנות הידיעות "צדא" ובה צוטט יו"ר מועצת המנהלים של איגוד הבנקים, מאהר אלמסרי, שאמר שטרם נמצא פתרון לסוגיית תשלום משכורות המחבלים:
 
"אין פתרון כלשהו לעניין משכורות האסירים... הרש"פ עדיין מחפשת פתרונות לעניין הזה בשיתוף עם הבנקים ומשרד האוצר."
[סוכנות "צדא ניוז", 28/05/2020]

באותה כתבה צוטט גם יו"ר מועדון האסיר, קדורה פארס, שאמר כי "עמדתנו בעניין משכורות האסירים ברורה: סירוב לכל פתרון מלבד תשלום דרך הבנקים."
 
במאבק בין התעקשות הרש"פ להמשיך לשלם תגמולי טרור למחבלים באמצעות הבנקים הפועלים ברשות, לבין רצון הבנקים להימנע מלהיות מעורבים בביצוע עבירות טרור, נראה כי לפי שעה יצאה ידה של הרש"פ על עליונה.

אך כפי שנאמר במכתב האזהרה של מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' לבנקים, שיתוף פעולה עם מעשה שמוגדר בדין כ"פעולה ברכוש טרור" עלול להוביל לפתיחת חקירות, מעצר והעמדה לדין של מנהלי ובכירי הבנקים. במקביל, הדבר עלול לחשוף את הבנקים לפעולות אכיפה נוספות, לרבות הוצאת צווים לתפיסת הכספים המשולמים למחבלים, וכן לתביעות אזרחיות. בנקים שיש להם סניפים בארה"ב עלולים להיות חשופים במיוחד בהקשר זה. לחץ הרש"פ לתגמל מחבלים לא יסייע בידי הבנקים להיחלץ מהמצב שנוצר.הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat