English

 


פרסומי PMW
ישראל מחסנת מחבלים כלואים מפני נגיף הקורונה והרש"פ מעלילה עלילות
Share |
ישראל מחסנת מחבלים כלואים מפני נגיף הקורונה והרש"פ מעלילה עלילות
 
מוריס הירש, עו"ד, 26/01/2021

בעוד מדינת ישראל החלה לחסן את המחבלים הפלסטינים המוחזקים במתקני הכליאה ‏הישראלים נגד נגיף הקורונה, וזאת עוד לפני שמיליונים מהאוכלוסייה האזרחית הישראלית ‏התחסנו, הרש"פ מצידה משתמשת באירוע על מנת להעלות, שוב, את העלילה החוזרת שישראל ‏מבצעת ניסויים רפואיים על גופם של המחבלים. ‏

טענות הרש"פ שישראל מזניחה, הן מבחינה רפואיות והן מבחינות רבות אחרות, את המחבלים ‏הכלואים ומבצעת בהם ניסויים רפואיים אינן חדשות. מדובר בטענה שעולה חדשות לבקרים, ‏ומתעצמת כל אימת שמת מחבל בכלא.‏

למותר לציין שאין כל שחר לטענות אלה. ‏

בנושא חיסון המחבלים האסירים מפני נגיף הקורונה, הדברים אינם שונים. מאז שהגיע החיסון ‏לישראל, הרש"פ ושלוחותיה דורשים שישראל לא רק תחסן את המחבלים האסירים, אלא ‏שתסכים גם לפיקוח בינלאומי על התהליך, וזאת מפני החשש המופרך שישראל תנצל את ‏החיסונים לצורך עריכת "ניסויים רפואיים".  ‏

בהודעה שפרסם מועדון האסיר, שממומן על ידי הרש"פ, דרשו שמדינת ישראל ושירות בתי ‏הסוהר יכפיפו את עצמם ל"ועדה רפואית ניטראלית שתפקח על חיסון האסירים ועל הפרוצדורות ‏הכרוכות בכך" וזאת משום:‏
‏"[ש]עדיין קיימים חששות בקרב האסירים בנוגע לחיסון, במיוחד לאור הניסיון ההיסטורי ‏הארוך בכל הקשור למדיניות של שירות בתי הסוהר של הכיבוש נגד האסירים, ובכלל זאת ‏מדיניות ההזנחה הרפואית (הרצח האיטי) והשימוש בגופם כשדות ניסויים."‏
[עיתון הרש"פ הרשמי, אל-חיאת אל-ג'דידה, 21/01/2021]‏
בהודעה מוקדמת יותר שפרסם מועדון האסיר, צוינו שמותיהם של שלושה מחבלים שקיבלו ביום ‏שלפני ההודעה (דהיינו ביום 17/1/21) את החיסון, וחזרו על דרישתם להקמת ועדה רפואית ‏שתפקח על החיסונים:‏
‏"מועדון האסיר הדגיש את הדרישה העיקרית: ועדה רפואית ניטראלית שתפקח על חיסון ‏האסירים, על סוג החיסון ועל אופן נתינתו, במיוחד... בצל קיומה של שורת חששות, ‏הקשורה להיסטוריה ארוכה, מדיניות שהכיבוש יישם על גופם של האסירים לאורך ‏העשורים האחרונים, ובכלל זאת שימוש בגופם כשדה ניסויים..."‏
‏ [עיתון הרש"פ הרשמי, אל-חיאת אל-ג'דידה, 18/01/2021]  ‏
אחד המחבלים ששמו הוזכר בהודעת מועדון האסיר הוא מוופק עירוק, מחבל, אזרח ישראלי, ‏שעליו הוטלו 30 שנות מאסר לריצוי בפועל בגין חלקו בפיגוע הכפול שבוצע בתחנה המרכזית ‏בתל אביב בינואר 2003, ובו נרצחו 23 אנשים. ‏

בהפגנה בעיר ג'נין, חזרו המפגינים והדגישו את אותו מסר:‏
‏"יש ללחוץ על הכיבוש כדי שתהיה ועדה ניטראלית שתפקח על מתן חיסוני הקורונה ‏לאסירים, מחשש ששלטונות הכיבוש יערכו ניסויים על גופם, כפי שקרה בעבר..." ‏
‏[עיתון הרש"פ הרשמי, אל-חיאת אל-ג'דידה, 31/12/2020]‏
בפוסט שפורסם בעמוד הפייסבוק של הרשות לענייני אסירים, שאף היא ממומנת על ידי הרש"פ, ‏העלה ראש הרשות, קדרי אבו בכר, את הדרישה לפקח על מתן החיסונים למחבלים וזאת ‏באמצעות "פיקוח של משרד הבריאות [של הרש"פ] ומשרד האסירים, ונוכחות של רופאים ‏ומומחים, ארגון הבריאות העולמי, והוועדה הבינלאומית של הצלב האדום". אבו בכר נימק: ‏
‏"חיסון האסירים ללא עדכון הגורמים הנוגעים בדבר על אודות סוג החיסון ומקורו מעורר ‏את חששות האסירים והגורמים הנוגעים בדבר וגורם להם לחשוש מכך שהאסירים יהיו ‏מועדים לניסיון לניסיונות רפואיים ישראליים".‏
‏[עמוד הפייסבוק הרשמי של הרשות לענייני אסירים, 26/12/20]‏
ימים ספורים קודם לכן, פנה מועדון האסיר בדרישה לארגון הבריאות העולמי ללחוץ על ישראל ‏כדי לאפשר את קיומה של ועדה רפואית ניטראלית, בהשתתפות הצלב האדום, שתפקח ותשקיף ‏על תהליך מתן החיסון לאסירים. מועדון האסיר הסביר:
‏"ההחלטה לתת את החיסון היא דרישה חשובה שכבר העלנו בעבר כמה וכמה פעמים, ‏תוך מתן עדיפות לחולים ולמבוגרים ביניהם, אך הדבר מחייב פיקוח של צד שלישי ‏וניטראלי על התהליך. זאת משום שמאז תחילת התפשטותה של המגפה, שירות בתי ‏הסוהר ממשיך לספק את הגרסה הבלעדית בנוגע למגפה, במיוחד בכל הקשור לתוצאות ‏הבדיקות של האסירים, ולהפוך את המגפה לכלי דיכוי והתעללות נגד האסירים..."‏
‏[עיתון הרש"פ הרשמי, אל-חיאת אל-ג'דידה, 24/12/2020]‏
באשר לעלילה ששב"ס גורם במתכוון למחלות בקרב המחבלים הכלואים, ומבצע בהם ניסויים ‏רפואיים, הוסיף מועדון האסיר: ‏
‏"אנו מדגישים את הדרישה הזו בשעה שבה שירות בתי הסוהר של הכיבוש ממשיך ‏להוציא לפועל מדיניות של התעללות... שלאורך העשורים האחרונים, על פי מאות ‏עובדות וראיות, גרמה לאסירים לחלות במחלות כרוניות ומסוכנות, שהביאו למותם של ‏עשרות מתוכם - ביניהם ארבעה אסירים שמתו כשהידים מאז תחילת השנה הנוכחית - ‏וזאת בנוסף לחששות משימוש בגופם של האסירים כשדה ניסויים..." ‏
[עיתון הרש"פ הרשמי, אל-חיאת אל-ג'דידה, 24/12/2020]‏
סדרי העדיפויות לחיסון האוכלוסייה בישראל נגד נגיף הקורונה, ובכלל זה הכלואים, נקבעים על ‏ידי וועדה של משרד הבריאות. לאחר שקבעה הוועדה שיש לחסן קבוצות שונות באוכלוסייה, ‏ובכלל זה את הכלואים – הן כלואים על רקע פלילי והן המחבלים הכלואים - הורה השר לביטחון ‏פנים, אמיר אוחנה, שלא לחסן את כלל אוכלוסיית הכלואים, עד אשר יחוסנו כלל הסוהרים. נגד ‏החלטה זו הוגשו מספר עתירות לבג"ץ. ‏

ואכן, כאמור לעיל, חרף העלילות כאילו ישראל מבצעת ניסויים רפואיים במחבלים, וחרף ‏הדרישות המופרכות של הרש"פ שהחיסונים יינתנו בפיקוח גורמים בינלאומיים שונים, החל מתן ‏החיסונים גם לאסירים מחבלים. ‏

כפיות הטובה של הרש"פ בעניין החיסונים אינו מוגבל רק למחבלים הכלואים. על פי עמדה של ‏המדינה שהוגשה לבג"ץ, ביום 4 בינואר 2021 פנו גורמי הרש"פ לישראל וביקשו‎ ‎כמות‎ ‎חיסונים‎ ‎עבור‎ 100 ‎אנשי רפואה‎ ‎מעל‎ ‎גיל‎ 60 ‎המטפלים‎ ‎בחולי‎ ‎קורונה‎ ‎ברש"פ. מנכ"ל משרד הבריאות, ‏באישור שר הבריאות, נעתר לבקשה, כמחווה הומניטרית, וישראל העבירה לרש"פ את החיסונים באותו יום. ‏

כאשר התפרסמה עמדת המדינה בתקשורת, מיהר משרד הבריאות הפלסטיני להכחיש הן את ‏עצם הפניה לישראל לסיוע והן את קבלת החיסונים:‏
‏"משרד הבריאות הכחיש היום באופן מוחלט את קבלת עשרות מנות של חיסון קוביד-19 ‏מישראל. ‏
במשרד תיארו את הדיווחים בתקשורת הישראלית כי ישראל העבירה בתחילת השבוע ‏עשרות חיסונים נגד וירוס הקורונה כ'שמועות חסרות בסיס.'"‏
‏[ופא, (סוכנות הידיעות הרשמית של הרש"פ) (אנגלית) 13/01/2021]‏
כבר מתחילת ההתמודדות העולמית עם נגיף הקורונה, הרש"פ הפגינה את סדרי העדיפויות ‏שלה. בעוד מדינות רבות, ובכללן ישראל, עשו בתחילת הדרך מאמצים כבירים על מנת להשיג ‏ערכות בדיקה ומכשירים רפואיים שנדרשים לצורך טיפול בחולי הנגיף, הרש"פ העדיפה להמשיך ‏ולשלם משכורות למחבלים כלואים ומשוחררים, וקצבאות למשפחות המחבלים ההרוגים. ‏בהמשך, הבטיחו גורמי הרש"פ באופן חוזר ונשנה, כי הם פועלים על מנת להשיג את החיסון ‏עבור האוכלוסייה הפלסטינית באופן עצמאי. בסופו של דבר, כאשר הצהרות אלו התבררו כריקות ‏מתוכן, הרש"פ חזרה להישען על התירוץ הקבוע שלה - האשמת ישראל.‏

להלן קטעים נרחבים יותר של חלק מהידיעות שהוזכרו לעיל:
כותרת: "41 אסירים נדבקו בקורונה בכלא רמון ובכלא קציעות"‏

‏"מניין האסירים שנדבקו בנגיף הקורונה בבתי הכלא רמון וקציעות  עלה אתמול ל-41‏‎...‎
מועדון האסיר הדגיש את הדרישה המרכזית בהקשר הזה: ועדה רפואית ניטראלית שתפקח על ‏חיסון האסירים ועל הפרוצדורות הכרוכות בכך‎...‎

הוא ציין כי עדיין קיימים חששות בקרב האסירים בנוגע לחיסון, במיוחד לאור הניסיון ההיסטורי ‏הארוך בכל הקשור למדיניות של שירות בתי הסוהר של הכיבוש נגד האסירים, ובכלל זאת ‏מדיניות ההזנחה הרפואית (הרצח האיטי) [סוגריים במקור] והשימוש בגופם כשדות ניסויים..."‏
‏ [עיתון הרש"פ הרשמי, אל-חיאת אל-ג'דידה, 21/01/2021]‏

כותרת:
"מועדון האסיר: שלושה אסירים חולים בכלא אשקלון קיבלו את החיסון"‏

‏"מועדון האסיר אמר כי שלושה אסירים חולים בכלא אשקלון קיבלו אתמול את החיסון נגד נגיף ‏הקורונה: מוופק ערוק, יאסר רבאיעה ו-וואי'ל אבו שח'ידם.‏

מועדון האסיר הבהיר כי שלושת האסירים הם מקרים רפואיים קשים – האסירים מוופק ערוק ‏ויאסר רבאיעה חולים בסרטן, והאסיר ואא'ל שח'ידם סובל ממצב בריאותי קשה...‏
מועדון האסיר הדגיש את הדרישה העיקרית: ועדה רפואית ניטראלית שתפקח על חיסון ‏האסירים, על סוג החיסון ועל אופן נתינתו, במיוחד... בצל קיומה של שורת חששות, הקשורים ‏להיסטוריה ארוכה, מדיניות שהכיבוש יישם על גופם של האסירים לאורך העשורים האחרונים, ‏ובכלל זאת שימוש בגופם כשדה ניסויים..."‏

‏ [עיתון הרש"פ הרשמי אל-חיאת אל-ג'דידה, 18/01/2021]‏

כותרת
: "ג'נין: משמרת תמיכה באסיר ג'יבריל אל-זביידי, ששובת רעב מזה 19 יום"‏

‏"עשרות אזרחים השתתפו במשמרת תמיכה באסיר ג'בריל אל-זבידי, ששובת רעב מזה 19 יום ‏ברציפות במחאה על מעצרו המנהלי...‏

הדוברים הדגישו כי יש ללחוץ על הכיבוש כדי שתהיה ועדה ניטראלית שתפקח על מתן חיסוני ‏הקורונה לאסירים, מחשש ששלטונות הכיבוש יערכו ניסויים על גופם, כפי שקרה בעבר..."‏
‏ [עיתון הרש"פ הרשמי, אל-חיאת אל-ג'דידה, 31/12/2020]‏
פוסט בעמוד הפייסבוק של רשות האסירים:‏
‏"קדרי אבו בכר: יש לנו חששות מפני ניסיון הכיבוש לחיסון [נגד] קורונה על האסירים"‏
‏"ראש הרשות לענייני אסירים ומשוחררים, קדרי אבו בכר, אמר כי הכיבוש הישראלי החליט לחסן ‏את האסירים בחיסון [נגד] קורונה‎.‎

אבו בכר אמר לעיתון 'פלסטין': 'לפני חיסון האסירים, על הכיבוש לעדכן אותנו בסוג החיסון, מקורו ‏ובזמן המוגדר לחיסון', והציב מספר תנאים כגון פיקוח של משרד הבריאות ומשרד האסירים ‏ונוכחות של רופאים ומומחים, ארגון הבריאות העולמי והוועדה הבינלאומית של הצלב האדום‎.‎

והוסיף: 'חיסון האסירים ללא עדכון הגורמים הנוגעים בדבר על אודות סוג החיסון ומקורו מעורר ‏את חששות האסירים והגורמים הנוגעים בדבר וגורם להם לחשוש מכך שהאסירים יהיו מועדים ‏לניסיון לניסיונות רפואיים ישראליים‎.‎‏'‏

אבו בכר קרא להגן על האסירים מפני הווירוס ולספק להם את צרכיהם כמו חומרי חיטוי, חומרי ‏ניקוי ומסיכות. כמו כן קרא להפסקת ההשתלטות בכוח מצד מנהלת בתי הכלא והעברתם [את ‏האסירים] בין בתי הכלא במטרה להגן עליהם מפני ההידבקות בווירוס‎.‎

הכיבוש ממשיך לעצור כ־4,300 אסירים פלסטינים, מתוכם 700 חולים, 40 מהם במחלות ‏חשוכות מרפא ו־10 הסובלים מסרטן בדרגות חומרה שונות – בהתאם לסטטיסטיקות רשמיות."‏
‏[עמוד הפייסבוק של רשות האסירים, 26/12/20]‏
הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat