English

 


פרסומי PMW
רוצחי משפחת פוגל עתידים לקבל תוספת שכר של 50% מהרש"פ
Share |
רוצחי משפחת פוגל עתידים לקבל תוספת שכר של 50% מהרש"פ
 
מאת עו"ד מוריס הירש, 11/03/2021 
 
לאחר שהשלימו כמעט 10 שנות מאסר, השכר שמשלמת הרשות הפלסטינית לרוצחי משפחת פוגל עומד לעלות ב50%, מ-4,000 ל -6,000 ש"ח לחודש.

ביום 11 במרץ, 2011 רצחו שני צעירים פלסטינים, אחד בן 17 והשני בן 19, באכזריות את רותי ואודי פוגל יחד עם שלושה מילדיהם: יואב, אלעד והתינוקת הדס.

 

כחלק ממדיניות הרש"פ לשלם תגמולים כספיים למחבלים מאז יום מעצרם, משלמת הרש"פ לרוצחי משפחת פוגל משכורות חודשיות. כחלק ממדיניות זו, עד כה, כבר שילמה הרש"פ לכל אחד מהרוצחים 338,400 ש"ח.

על פי חוק האסירים ואסירים משוחררים של הרש"פ משנת 2004 ותקנותיו, השכר שמשלמת הרש"פ למחבלים הכלואים עולה בהדרגה יחד עם תקופת ישיבתם בכלא.


ימים ספורים לאחר הרצח חשף מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" את ההסתה של הרש"פ ערב הפיגוע.

חודש לאחר הפיגוע, סקר שנערך במשותף על ידי מכון הארי ס. טרומן לקידום השלום באוניברסיטה העברית בירושלים, והמרכז הפלסטיני לחקר מדיניות ומחקרים ברמאללה, הראה כי בעוד ששני שלישים מהנשאלים התנגדו לפיגוע, השליש הנותר תמך ברצח.

כפי שחשף לאחרונה מכון "מבט לתקשורת פלסטינית", בשנת 2020 למרות משבר הקורונה, הרש"פ שילמה לא פחות מ-512 מיליון ש"ח בתגמולים כספיים למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים. בנוסף שילמה הרש"פ מאות מיליוני שקלים למחבלים פצועים ולמשפחות מחבלים הרוגים.

כאן המקום להזכיר, שלמרות שחלפו למעלה מחודשיים, טרם יושם החוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018 (חוק הקיזוז) ביחס לתשלומי הרש"פ למחבלים בשנת 2020.

חוק הקיזוז נועד להעניש את הרש"פ בגין התגמולים שהיא משלמת למחבלים, ובכלל זה מחבלים כלואים, מחבלים משוחררים, מחבלים פצועים ובני משפחות של מחבלים הרוגים.

על פי החוק, בתום כל שנה, אמור שר הביטחון להגיש לאישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט הביטחוני), דו"ח המפרט את תשלומי הרש"פ למחבלים בשנה החולפת. לאחר אישור הדו"ח מוקפא הסכום ששילמה הרש"פ למחבלים לפי הדו"ח, מהמיסים שישראל גובה ומעבירה לרש"פ בהתאם להסכמי אוסלו.

בשנת 2020, חל עיכוב משמעותי ביישום החוק, ולמעשה לא התקבלה החלטה של הקבינט הביטחוני עד סוף חודש נובמבר.

העיכוב הנמשך ביישום החוק שהתקבל ברוב עצום בכנסת, משדר מסר בעייתי מאוד ופוגע בהרתעה של מדינת ישראל.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat