English

 


פרסומי PMW
מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" התריע; שב"ס התעלם
Share |
Heb-template
מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" התריע; שב"ס התעלם
 
אילו שב"ס היה עורך בדיקות בעקבות ההתראות של מכון "מבט לתקשורת פלסטינית", יתכן שהייתה נמנעת בריחת המחבלים מהכלא

 
 
מאת איתמר מרכוס ועו"ד מוריס הירש, 12/09/2021

מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" התריע שוב ושוב כי שירות בתי הסוהר (שב"ס) אינו יודע מה המחבלים הפלסטינים עושים בתוך בתי הכלא.

אנשי "מבט לתקשורת פלסטינית" השתתפו בישיבות ופגישות, שלחו מיילים ודיברו עם אנשי שב"ס, כולל עם נציבת שב"ס ועם השר לביטחון פנים על מנת להתריע בפניהם על הפעילות שמתרחשת בתוך בתי הכלא בלי ידיעתם. למרות המידע הרב שנמסר, אנשי שב"ס השיבו בעקביות כי המידע שפורסם באמצעי התקשורת של הרשות הפלסטינית, ושמכון "מבט לתקשורת פלסטינית" איתר, תרגם וחשף, היה מידע מוטעה וכי המצב נמצא בשליטה. 

ביום שני (06/09/2021) שישה מחבלים רוצחים פלסטינים הצליחו לברוא מהכלא במה שהוגדר כשרשרת של כשלים ומחדלים של שב"ס. המחדל הראשון היה ההתעלמות מהאזהרות החוזרות ונשנות של "מבט לתקשורת פלסטינית."

ביותר מ-10 דו"חות במשך ארבע השנים האחרונות, מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" התריע כי על פי הנראה, לאסירים מחבלים ולעורכי הדין שלהם יש חופש בלתי מוגבל להבריח חומרים לתוך ומחוץ לכלא. למשל, לפי התיעוד של "מבט לתקשורת פלסטינית" המסתמך על אמצעי תקשורת רשמיים של הרש"פ, מאות אסירים יכלו ללמוד ולהשיג תארים אקדמאים בכלא, למרות ששב"ס אסר על לימודים כאלה. עורכי דין הבריחו לאסירים חומרי לימוד לכלא, ואסירים בעלי תארים מתקדמים הפכו לסגל אקדמאי ולימדו נושאים שונים. מלבד זה, אסירים אף הצליחו להבריח אל מחוץ לכלא זרע והולידו ילדים. למרות הראיות הברורות, שב"ס השיבה בעקביות כי התופעות האלה לא קורות. 

רק בעת האחרונה, מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" דיווח לשב"ס כי מחבל ורב מרצחים, האחראי לפיגועי התאבדות שבהם 23 בני אדם נרצחו, דיבר בטלפון סלולרי אל קהל שהתאסף בשכונה בירושלים. בעוד ששב"ס פעל במהירות והעניש את המחבל, נשארת העובדה כי טלפון סלולרי הוברח לכלא ונמסר לידיו של ארכי מחבל, מבלי ששב"ס ידע על כך.

פגישות, תכתובות ושיחות טלפון של אנשי "מבט לתקשורת פלסטינית"

בנוסף לפרסום דוחות, אנשי "מבט לתקשורת פלסטינית" גם קיימו פגישות, שיחות טלפון והתכתבויות במייל ובדואר עם אחראים ובכירים בשב"ס. 

ב-25/04/2021, נציג "מבט לתקשורת פלסטינית" נפגש עם נציבת שב"ס, רב גונדר קטי פרי, ועם סגנה, והתריע על כך שבבתי הכלא נערכים לימודים אוניברסיטאיים בניגוד להוראות. "מבט לתקשורת פלסטינית" דיווח ותיעד כי מאות פלסטינים קיבלו תארים מאוניברסיטאות פלסטיניות ממסדיות, וזאת בזמן ששב"ס טען כי לא מתקיימים לימודים אקדמאים בכלא.

באוקטובר 2018 אנשי "מבט לתקשורת פלסטינית" הופיעו בפני ועדה שהוקמה על ידי המשרד לביטחון פנים על מנת לבחון את התנאים בכלא של האסירים המחבלים. בפגישה זו מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" התריע כי האסירים הפלסטינים מצליחים להבריח זרע מחוץ לכלא באופן לא חוקי וזה מועבר לנשותיהם שעושות הפריה מלאכותית; וכי המחבלים האסירים ממשיכים ללמוד ולהשיג תארים אקדמאים בכלא למרות האיסור של שב"ס על לימודים אקדמאים בכלא.

בעוד שאין זה בלתי סביר להניח שהרש"פ ממציאה שקרים ומעשיות על מחבלים אסירים שמשיגים תארים אקדמאים מתקדמים בכלא, או מבריחים החוצה זרע ומולידים ילדים, או שלפחות אפשר לסבור כי מדובר בתיאורים מוגזמים של תופעה מוגבלת – באותה מידה אין זה בלתי סביר להניח כי שב"ס פשוט אינו יודע מה מתרחש מתחת לאפם של אנשי הסגל שלו.

להלן רשימה של דיווחים של מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" אשר התריע על הכשלים של שב"ס.

שיחות טלפון
 • 11/08/2021 –דיווח של "מבט לתקשורת פלסטינית" הוביל לענישה חמורה של מחבל פלסטיני - https://palwatch.org/page/26055

דיווחי "מבט לתקשורת פלסטינית" באנגלית ובעברית – מחבלים לומדים לתארים אקדמאים:
 • 25/08/2021 - A prank bigger than the BBC’s “spaghetti tree” hoax or a colossal failure of the Israeli Prison Service? - https://palwatch.org/page/27108
 • 08/10/2020 – מחבל שתכנן רצח של 5 בני אדם מלמד מחבלים כלואים לימודי תואר שני של אוניברסיטת אלקודס, הרש"פ משלמת – https://www.palwatch.org.il/main.aspx?fi=1006&doc_id=27884
 • 11/01/2021 – תארים אוניברסיטאים למחבלים – אונסק"ו מעורבת, אב עודד את בנו האסיר להישאר בכלא כדי להשלים תואר MA – https://www.palwatch.org.il/main.aspx?fi=157&doc_id=27888
 • 05/04/2017 – 484 אסירים מחבלים לומדים לתואר אוניברסיטאי בניגוד לחוק - https://palwatch.org.il/main.aspx?fi=157&doc_id=20730
 • 08/06/2019 – תוך ביזוי החלטת ממשלה – 1026 מחבלים אסירים רשומים ללימודים אקדמאים לתואר ראשון. https://www.palwatch.org.il/main.aspx?fi=157&doc_id=27781

הברחת זרע אל מחוץ לכלא:
 • 24/03/2020 – The PA’s productive terrorists – prisoner fathered 2 babies by smuggling sperm, got a master’s degree, a Quran recitation license, and published a book - https://palwatch.org/page/18669
 • 08/05/2020 – נמשכת הברחת זרע של מחבלים מבתי כלא בישראל – הבאת ילדים מזרע מוברח "משחררת" את האסיר; לידת התינוק היא "לידה מחדש" של המחבל האסיר - https://www.palwatch.org.il/main.aspx?fi=157&doc_id=27862
 • 27/09/2019 – "הברחת זרע מצריכה 6 עדי ראייה" – https://palwatch.org/page/16412
 • 27/06/2019 – אם המחבלים המפורסמת קוראת למחבלים אסירים להבריח זרע ולהוליד כמה שיותר ילדים - https://palwatch.org/page/15844
 • 14/10/2018 – מחבלים אסירים הבריחו זרע והולידו 61 ילדים – https://palwatch.org/page/14797


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat