English

 


פרסומי PMW
מימוש זכות השיבה, כספים בניגוד לחוק ובניה באזור C – חלק מהמתנות הרבות שגנץ הבטיח לאבו מאזן
Share |
Heb-template
מימוש זכות השיבה, כספים בניגוד לחוק ובניה באזור C –
חלק מהמתנות הרבות שגנץ הבטיח לאבו מאזן
 
מאת עו"ד מוריס הירש, 19/09/2021

בעקבות פגישת יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס (אבו מאזן), ביום 30 באוגוסט 2021, עם שר הביטחון בני גנץ, פרסם העיתון אל-חיאת אל-ג'דידה, מאמר מערכת שמציג את הישגי המפגש. המאמר פורסם בעמוד הראשון של העיתון. אל-חיאת אל-ג'דידה אינו עיתון רגיל, אלא מדובר בעיתון הרשמי שמשמש כשופר הרש"פ. העיתון ממומן מתקציב הרש"פ והעורך שלו מתמנה על ידי אבו מאזן. אין בו, אף פעם, ביקורת על הרש"פ. בעבר הובהר כי מאמרי המערכת מציגים את הקו הרשמי של העיתון, וקו זה נמשך אל הרש"פ עצמה.

במאמר נמנו חמישה הישגים משמעותיים עבור הפלסטינים שצמחו מהפגישה.

אם הדיווח אכן משקף את ההסכמות שגובשו, המשמעות היא כי שר הביטחון גנץ הסכים לפתוח מחדש את הסכמי אוסלו ולאשר ויתורים מפליגים לטובת הפלסטינים, ובכללם מימוש חלקי של "זכות השיבה" והשתלטות פלסטינית על שטחי C; פעולה לתיקון חוקים של הכנסת; והמצאת מנגנון לעקוף חוק אחר. אל מול הישגים משמעותיים אלה, לא צוין ולו דבר אחד שאבו מאזן הסכים לו בתמורה. 

מימוש זכות השיבה עבור כ-40,000 פלסטינים

ההישג הראשון במעלה היה קבלת אישור לאיחוד עבור 5,000 משפחות פלסטיניות. על פי המאמר, מתן האישור לאיחוד משפחות אלה אינו מסתכם במתן מענה ל-5,000 בני אדם, אלא נותן מענה בפועל, ומשפר את חייהם של מעל ל-40,000 פלסטינים:
"ייתכן שחמשת אלפים המשפחות שתתאחדנה ישיבו לדובר הזה [של חמאס]... שכן הן יודעות כי ההישג הזה, שלו המתינו זמן רב, הוא אחד מתוצאות פגישת הנשיא עם השר הישראלי. ההישג הזה יהפוך את חייהם של למעלה מ-40 אלף אזרחים פלסטינים ליציבים, בטוחים ואיתנים יותר בארצם."
[עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה, 01/09/2021]
המאמר הוסיף על חשיבות ההישג:
"זה מה שיקדם בסופו של דבר את מסע המאבק של עמנו, כך שימשיך בדרך לגאולה מהכיבוש ולהשגת חירות ועצמאות מלאות."
מאמר דעה נוסף הרחיב ביחס אווירה החיובית שהורגשה בשל הסיכום בעניין איחוד  המשפחות:
"אווירה חיובית שררה בקרב העם הפלסטיני בפנים ובחו"ל אך ורק מעצם ההודעה של חוסין אלשיח', השר לענייני אזרחיים וחבר הוועד המרכזי של פת"ח, כי נושא 'איחוד המשפחות' קרוב לסיום.

כל פלסטיני חולם לשוב לפלסטין, פלסטין שעודנה החלום, התקווה, השאיפה והכמיהה... יאמרו חלק שזו אמירה רגשנית שאין לה קשר למציאות, וחלק ידברו בשליליות על המציאות בפלסטין, אך למרות כל זאת הפלסטיני עודנו חולם על השיבה וזוהי זכות מקודשת עבורו. אני מבין שחלק מהזכויות הן חלומות, אך הן חלומות לאומיים הקשורים לאמונה, לאפשרות להגשים את החלומות האלה ולמוכנות מוחלטת להקריב למען הגשמת החלומות והזכויות האלה. השיבה בעבור הפלסטיני היא זכות וחלום שניתן להגשמה, ודבר זה עצמו מתגשם חלקית באמצעות איחוד המשפחות."
[עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה, 04/09/2021]

מעבר למתן ההסכמה לממש חלקית את "זכות השיבה הפלסטינית", על פי הרש"פ שר הביטחון גנץ אף הסכים לעוד דרישות פלסטיניות.

"חזרת חלק מכספינו המוחזקים בישראל"

כמענה למדיניות הרש"פ לשלם תגמולים כספיים למחבלים כלואים ומשוחררים, למחבלים פצועים ולמשפחות של מחבלים הרוגים, נחקק בשנת 2018 החוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל ("חוק הקיזוז"). על פי החוק בתום כל שנה מגיש שר הביטחון דוח לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט הביטחוני) ובו הוא מפרט את היקף תשלומי הרש"פ למחבלים בשנה החולפת. לאחר אישור הדוח על ידי הקבינט הביטחוני, מוקפא מתוך כספי המיסים שמדינת ישראל גובה ומעבירה לרש"פ, סכום השווה להוצאת הרש"פ בתגמולי טרור.

מכוח חוק הקיזוז, אישר הקבינט לקזז סכום כולל בסך 1.857 מיליארד ₪, סכום שווה ערך לתגמולים ששילמה הרש"פ למחבלים רק בשנים 2018, 2019 ו-2020. מכוח החלטות אלה אמור להיות סכום בסך למעלה ממיליארד ₪, בחשבון של משרד האוצר.

על פי חוק הקיזוז, ניתן לשחרר כספים אלו לרש"פ רק כאשר שר הביטחון מאשר כי חלפה שנה מבלי שהרש"פ שילמה ולו אגורה אחת למחבלים.

על פי הדיווח מפגישת אבו מאזן והשר גנץ, האחרון הסכים על "החזרת חלק מכספינו המוחזקים בידי ישראל." 

משום שקיימת מניעה חוקית לשחרר את הכספים שהוקפאו, בתקשורת הישראלית הוצגה ההסכמה על "החזרת חלק מכספינו", כאילו ממשלת ישראל תיתן לרש"פ הלוואה, בתנאים נוחים במיוחד, בסך מאות מיליון ₪.    

"הסכמה על תיקון כמה מסעיפי הסכם פריז הכלכלי"

הנספח הכלכלי של הסכמי אוסלו מוכר בכינויו "הסכם פריז". בהסכם זה סוכם, בין היתר, שמדינת ישראל תוותר לטובת הרש"פ על מיסים רבים. מיסים אלה מהווים כמחצית מכלל ההכנסות של הרש"פ. בצעד תקדימי, הסכים, לכאורה, השר גנץ "על תיקון כמה מסעיפי הסכם פריז הכלכלי לטובת הסוחר והאזרח הפלסטיני."

ההסדרים שאותם מבקשת הרש"פ לתקן מזה שנים רבות – כמו למשל גביית מיסי בלו על דלקים – אינם קבועים רק בהסכם פריז, אלא גם בחוקי היישום של הסכמי אוסלו (חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה) התשנ"ה - 1994‏; וחוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות) התשנ"ה – 1995‏) שנקבעו אגב ההסכמים. הסכמה ל"תיקונים" כפי שמבקשת הרש"פ, משמעותה הסכמה להביא לכנסת הצעות חוק שיתקנו את חוקי היישום לפי דרישות הרש"פ, דבר שלא נעשה מזה 25 שנים.

לחלופין ייתכן והשר גנץ הסכים רק לפתוח את הסעיף בהסכם הביניים, שבו הפלסטינים הסכימו לשלם עמלת טיפול של 3% על מערך גביית המיסים.

בין כך ובין כך, מדובר בהישג משמעותי מאוד לרש"פ.

הסכמה על בנייה פלסטינית בשטחי C

על פי הסכמי אוסלו, חולקו יהודה ושומרון לשלושה אזורים. שטחי A נתונים לשליטה מלאה של הרש"פ (למעט לצורך אכיפה בעניין טרור); שטחי B נתונים, ברמת העיקרון, לשליטה אזרחית של הרש"פ ולשליטה ביטחונית של ישראל; ושטחי C נתונים לשליטה ישראלית מלאה. בשטחי C נמצאים כל הישובים הישראלים באזור ועתודות הקרקע הישראליות. על פי הסכמי אוסלו, מעמד שטחי C הושאר למשא ומתן עתידי בין הצדדים.

בעוד הפלסטינים בונים באופן נרחב בשטחי C, בנייה בלתי חוקית, בשל חיוניות השטח ממשלות ישראל נמנעו מלאשר בנייה פלסטינית בו.

בצדק רב מונה הרש"פ את מתן האישור לבנייה פלסטינית בשטחי C כהישג משמעותי ביותר של הפגישה, שהרי משמעותו הסכמה ישראלית לפתוח את אחד מנושא הליבה של הסכמי אוסלו ולוותר על שטחים לטובת הפלסטינים, אף ללא ניהול משא ומתן.  

הסכמה להפעלת שירות סלולרי G4

לבסוף צוין כי השר גנץ הסכים להפעלת שירות 4G למכשירי טלפון ניידים. 

אם הדיווח על אודות הדברים שסוכמו בין אבו מאזן לשר גנץ מדויק, הרי שאבו מאזן אכן הצליח להשיג הישגים משמעותיים ביותר לטובת הפלסטינים, וזאת מבלי לנהל משא ומתן מדיני, מבלי להפסיק את ההסתה לטרור המשתוללת ברש"פ ומבלי להפסיק את המדיניות המגונה והנפסדת של הרש"פ לתגמל מחבלים.

להלן קטע רחב יותר של מאמר המערכת שצוטט:
כותרת: "מדיניות ההישגים, מדיניות ההתנגדות"

"...תמיד נראה את שיח חמאס בתקשורת כשיח מנותק מהמציאות ונטול ידיעה אמתית... דוגמא לכך היא הצהרתו של דובר חמאס, עבד אל-לטיף אל-קנוע, אשר אמר כי פגישתו של הנשיא אבו מאזן עם השר הישראלי בני גנץ היא 'סכין בגב עמנו והקורבנות שהוא הקריב'!!

ייתכן שחמשת אלפים המשפחות שתתאחדנה ישיבו לדובר הזה... שכן הן יודעות כי ההישג הזה, שלו המתינו זמן רב, הוא אחד מתוצאות פגישת הנשיא עם השר הישראלי. ההישג הזה יהפוך את חייהם של למעלה מ-40 אלף אזרחים פלסטינים ליציבים, בטוחים ואיתנים יותר בארצם. זה מה שיקדם בסופו של דבר את מסע המאבק של עמנו, כך שימשיך בדרך לגאולה מהכיבוש ולהשגת חירות ועצמאות מלאות.

חמשת אלפים משפחות תתאחדנה, ואין זה ההישג היחיד שנבע מפגישת הנשיא אבו מאזן עם השר הישראלי בני גנץ; ישנה שורה של הסכמים שהושגו, וביניהם הסכמה על הפעלת שירות 4G... וכן הסכמה על החזרת חלק מכספינו המוחזקים בידי ישראל, הסכמה על תיקון כמה מסעיפי הסכם פריז הכלכלי לטובת הסוחר והאזרח הפלסטיני, והסכמה על בנייה פלסטינית בשטחי C. כל ההסכמים הללו הם תוצאה של פגישת הנשיא אבו מאזן עם השר הישראלי בני גנץ, ומשמעות הדבר היא שהאינטרס של המולדת והאזרח הפלסטיני היא זו שעמדה לנגד עיני הנשיא..."
 [עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה, 01/09/2021]


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat