English

 


פרסומי PMW
דו"ח שר הביטחון חושף את היישום החלקי של חוק הקיזוז
Share |

דו"ח שר הביטחון חושף את היישום החלקי של חוק הקיזוז

מוריס הירש, עו"ד

בימים האחרונים פרסם משרד הביטחון את הדו"ח שהגיש שר הביטחון לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) ביחס לתשלומי הרש"פ המתגלמים מחבלים בשנת 2021. הדו"ח הוגש בהתאם לסעיף 3 לחוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018 (חוק הקיזוז). הדו"ח חושף מציאות בעייתית של מתן הנחה קבועה לרש"פ ביחס לסך תשלומיה האמיתיים למחבלים, ויישום חלקי בלבד של חוק הקיזוז.

הדו"ח שפורסם מתייחס לשני סוגים של תשלומים שהרש"פ משלמת למחבלים. חלקו הראשון של הדו"ח מתייחס לתשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים בבתי כלא ישראלים ולמחבלים משוחררים. חלקו השני של הדו"ח מתייחס לתשלומי הרש"פ למחבלים פצועים ולמשפחות של מחבלים הרוגים, ובכלל זה משפחות של מחבלים מתאבדים. שני סוגי תשלומים אלה נזכרים בחוק הקיזוז כתשלומים שהם "בזיקה לטרור."

תשלומי הרש"פ למחבלים כלואים ולמחבלים משוחררים

על פי גורמי הרש"פ, בשנת 2021, שילמה הרש"פ למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים כ-600 מיליון ₪, וזאת כפי שהובהר, פעם נוספת, רק לאחרונה.

במקור, הרש"פ הייתה משלמת את תשלומיה למחבלים באמצעות חשבונות בנק של המחבלים בבנקים הפועלים ברש"פ. אך כתוצאה ישירה מפעילות של מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" חדלו הבנקים האלה לתת שירותים למחבלים, ונסגרו 35,000 חשבונות של מחבלים. כתוצאה מכך, הרש"פ הייתה חייבת להמציא ערוץ אחר להעברות כספים למחבלים. מאז מחצית 2021, הרש"פ משלמת את תשלומיה למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים באמצעות בנק הדואר הפלסטיני.

במסגרת כנס שנערך לאחרונה כדי לדון בהצדקות להמשך קיומו של בנק הדואר של הרש"פ, הציג ד"ר ראבח מראר, מנהל מחקרים במכון "מאס," נייר עמדה. על פי המסמך, אחת ההצדקות המרכזיות להמשך קיומו של בנק הדואר, ואף להרחבת פעילותו, היא כדי לשרת את אוכלוסיית המחבלים ולהוות פלטפורמה לתשלומי הרש"פ לאוכלוסייה זו. לדברי רבאח, היקף תשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים עומד על כ-52 מיליון ₪ בחודש:

"נייר העמדה שהגיש ד"ר מראר הבהיר כי אחת ההצדקות החשובות ביותר לקיום סניפי בנק הדואר הוא אספקת שירותים פיננסיים לאסירים, לפצועים ולמשפחות השהידים, שכן הממשלה משלמת בהתאם לחוק האסירים והמשוחררים מס' 19 לשנת 2004, משכורות ליותר מ-11 אלף אסירים ומשוחררים – סכום שווה ערך ל-52 מיליון שקל."

[העיתון הרשמי של הרש"פ, אל-חיאת אל-ג'דידה, 11/08/2022]

ראש רשות האסירים והמשוחררים באש"ף, קַדְרי אבּו-בַּכְּר, האדם שאחראי מטעם הרש"פ על מערך התשלומים למחבלים הכלואים והמשוחררים, אמר גם הוא שהיקף תשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים בלבד, היא בין 48 ל-50 מיליון ₪ בחודש:

"מספר האסירים המשוחררים הוא כ-7,500, ומספר האסירים בבתי הכלא הוא 4,200. הם מקבלים מדי חודש בין 48 ל-50 מיליון שקל, לא כולל השהידים והפצועים".

[אתר סוכנות הידיעות רָאיה, 02/05/2021]

בעוד הגורמים הפלסטינים טוענים שהיקף תשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים והמשוחררים בשנת 2021 עמד על סכום שבין 576 מיליון ש"ח ל-624 מיליון ₪, על פי הדו"ח של שר הביטחון היקף תשלומי הרש"פ לקבוצה זו בשנת 2021 עמד על 461,890,000 ₪ בלבד.

 

כפי שניתן להיווכח, הדו"ח של שר הביטחון נשען כולו על מידע מודיעיני "שיש בגילויו חשש לפגיעה בביטחון המדינה." 

למרבה הצער, הדו"ח אינו מסביר מדוע שר הביטחון בחר, באופן פוזיטיבי, לקבוע שגורמי הרש"פ האחראים ועוסקים באופן ישיר בתשלומים אלה, אינם אומרים אמת כאשר קבעו שהיקף תשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים בשנת 2021 עמד על סכום גבוה בלפחות 115,000,000 מיליון ₪ מעל לקביעת שר הביטחון.

הגם שחוק הקיזוז מסמיך את שר הביטחון להישען גם על חומר מודיעיני מסווג בבואו לקבוע את היקף תשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים, הרי שכאשר החומר הגלוי מלמד שהרש"פ שילמה סכום גדול יותר ב-25% מהסכום שבו נקב שר הביטחון, הדבר מעורר תהייה גדולה, וראוי שייתן על כך הסברים. 

תשלומי הרש"פ למחבלים הפצועים ולמשפחות המחבלים ההרוגים

חישוב היקף תשלומי הרש"פ למחבלים הפצועים ולמשפחות המחבלים ההרוגים היא מלאכה קשה. להבדיל מתשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים המוסדרים בחוק של הרש"פ – חוק האסירים והאסירים המשוחררים מס' 19 לשנת 2004 – תשלומי הרש"פ למחבלים הפצועים ולמשפחות המחבלים ההרוגים, מוסדרים רק בנהלים פנימיים של אש"ף שאינם מתפרסמים לציבור. בדרך זאת שומרת הרש"פ על מעטה של סודיות, ומסתירה את ההיקף המלא של התשלומים.

באירוע נדיר, בשנת 2018 חשפה הרש"פ את תקציבה השנתי המלא. על פי התקציב, כפי שחשף מכון "מבט לתקשורת פלסטינית," באותה שנה הרש"פ הקציבה 687 מיליון ש"ח ל"מוסד לטיפול במשפחות השהידים והפצועים" עבור תשלומים למשפחות המחבלים ההרוגים ולפצועים.

הבעיה בחישוב סכום התמיכה בטרור היא שהסכום הזה כולל לא רק תשלומים למחבלים הפצועים ולמשפחות המחבלים ההרוגים, אלא גם לבלתי מעורבים, כלומר תשלומים לפלסטינים שנפגעו שלא בעקבות השתתפותם באופן ישיר במעשי טרור.

בשל אי בהירות זו, ערך מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" מחקר מעמיק בניסיון לגלות, תוך שימוש באמצעים ובמקורות גלויים, את היקף תשלומי הרש"פ לאוכלוסייה או קבוצה זו. בשורה התחתונה, הצליח המכון להוכיח שהרש"פ שילמה, בשנת 2018, סכום שאינו נמוך מ-241 מיליון ₪ למשפחות של מחבלים הרוגים בלבד. בהעדר יותר מידע גלוי, לא הצליח המכון לכמת את היקף תשלומי הרש"פ למחבלים הפצועים.

אך גם בבואו לקבוע את הסכום ששילמה הרש"פ למחבלים הפצועים ולמשפחות של המחבלים ההרוגים בשנת 2021, שוב בחר שר הביטחון להתעלם מהמידע הגלוי שקיים.

חלף החישובים המקיפים של מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" ביחס לתשלומים עבור מחבלים הרוגים ומחבלים פצועים, קבע שר הביטחון כי היקף תשלומי הרש"פ לאוכלוסייה זו עמד בשנת 2021 על 148,905,507 ₪ בלבד. סכום זה אינו חדש, אלא הוא אותו הסכום שבו נוקב שר הביטחון בכל שנה ביחס לתשלומי הרש"פ לאוכלוסייה זו, מאז הדו"ח שפרסם ב-2019 (בהתייחסו אז לתשלומי הרש"פ בשנת 2018):

במילים אחרות נראה, שמאז 2019 הצליחה הרש"פ, כנראה בתחבולות ובקסמים, למנוע משר הביטחון מלגלות את מלוא היקף תשלומי הרש"פ עבור המחבלים ההרוגים והפצועים. לחילופין, בהעדר פירוט אחר בדו"ח, ולו למען הנראות בלבד, נראה שהדו"ח מגלה כי שר הביטחון, צוותו וגורמי הביטחון האחרים לא עשה מאמץ רב מדי בכדי להגיע להיקף התשלום האמיתי.

הגם שיש חשיבות רבה לעצם היישום של חוק הקיזוז, הרי שאם שר הביטחון מעניק לרש"פ, בכל שנה, הנחה בסך מאות מיליוני שקלים בקיזוז התשלומים המתגמלים טרור, ומפחית באופן מלאכותי את סך תשלומי הרש"פ למחבלים, הרי שבסופו של דבר הוא עובר על חוק הכנסת המחייב אותו לחשב את סכום מלוא התשלומים של הרש"פ לטרור. כתוצאה, הוא מחטיא את מטרת החוק ומרוקן אותו, ולו באופן חלקי, מתוכן. על פי חומר גלוי, סך תשלומי הרש"פ למחבלים בזיקה לטרור עמד על לא פחות מ-841 מיליון ₪, ואין כל הצדקה לכך ששר הביטחון הפחית סכום זה, אך ורק על בסיס מידע מודיעיני, והעמידו על 610,795,507 ₪ בלבד.

 הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat