English

 


פרסומי PMW
הטלוויזיה הפלסטינית: יהודים המתפללים בכותל הם "חטא וטומאה"
Share |
הטלוויזיה הפלסטינית:
יהודים המתפללים בכותל המערבי הם "חטא וטומאה"

מאת: איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

הטלוויזיה הפלסטינית שידרה בראש השנה היהודית תוכנית תיעודית, שהציגה יהודים מתפללים בכותל המערבי, בשעה שהקריינית הגדירה זאת כ"חטא וטומאה."
אותה התוכנית תיארה את ההיסטוריה היהודית כ"מזויפת."

תוכנית טלוויזיה תיעודית של הרשות הפלסטינית מציגה תמונות של יהודים מתפללים בכותל המערבי בירושלים:  

הקריינית:
"הם [הישראלים] יודעים בוודאות כי שורשינו [הפלסטיניים] עמוקים יותר מההיסטוריה המזויפת שלהם. אנו, ממרפסת ביתנו, משקיפים על הקדושה [האסלאמית] ועל חטא וטומאה [יהודים בכותל]."

[שודר בראש השנה; טלוויזיה פלסטינית (פת"ח) 10/9/2010]

לחץ כאן לצפייה בדוגמאות נוספות מאתר 'מבט לתקשורת פלסטינית,' המתעדות הכחשה מטעם הרש"פ של ההיסטוריה היהודית בירושלים, ודמוניזציה של יהודים וישראלים על ידי הרש"פ.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat