English

 


פרסומי PMW
שיר המהלל אלימות ומוות משודר בטלוויזיה הפלסטינית בפעם השביעית
Share |
שיר המהלל אלימות ומוות משודר בטלוויזיה הפלסטינית
בפעם השביעית

איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק
 
הטלוויזיה הפלסטינית שידרה שוב שיר וריקוד המפארים את האלימות ואת המוות. הקליפ שודר לראשונה בחודש יוני, ומאז הוא שודר שש פעמים נוספות, האחרונה שבהן היתה ב-21/09/2010.

הקטע הופיע לראשונה כחלק מפסטיבל התרבות והחינוך השלישי של אש"ף, שנערך ברמאללה. בקליפ נראית קבוצת רקדנים המניפים רובים, על רקע שיר שמילותיו: "נשקי יצא... אין כוח בעולם שיוכל להוציא את הנשק מידי," וכן, "מי שנותן את דמו, לא אכפת לו אם דמו ניגר על האדמה..."

מאז הופעתו לראשונה, הטלוויזיה הפלסטינית שידרה את הקטע שש פעמים נוספות: 24/06, 9/07, 13/07, 16/07, 20/07, ועוד פעם בשבוע שעבר. השידור מיום 21/09/2010 כלל גם ראיון עם מחבר השיר.

לחץ כאן לצפייה בקטע מהשיר:
"הו, המהפכה שלנו, נשקי יצא
אין כוח בעולם שיוכל להוציא את הנשק מידי.
נשקי יצא.
נשקי יצא.
כמה העם המורד הזה הקריב ונתן כדי להיות חופשי.
נשקי יצא.
נשקי יצא.
מי שנותן את דמו, לא אכפת לו אם דמו ניגר על האדמה.
כל עוד נשק המהפכה בידי, נוכחותי תישאר כפויה [על ישראל]."

[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), שידור חי ב-04/06/10; שידור חוזר ב 24/06, 09/07, 13/07, 16/07, 20/07
וב- 21/09/2010]


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat