English

 


פרסומי PMW
הטלוויזיה הפלסטינית מעניקה פרס ע"ס 100$ עבור הכחשת קיומה של ישראל
Share |
הטלוויזיה הפלסטינית מעניקה פרס 
ע"ס 100 דולר עבור הכחשת קיומה של ישראל

איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

 
במסגרת שידורי חודש הרמדאן, הטלוויזיה הפלסטינית שידרה מדי יום חידון שצולם במחנות פליטים בלבנון ובסוריה, שבו התושבים התבקשו לנקוב בשמן של חמש ערים "בפלסטין," כדי לזכות בפרס כספי במזומן של 100 דולרים אמריקאים. מנחה התכנית העניק את הפרס למי שהגדירו ערים ישראליות כיפו, חיפה, עכו ורמלה, כערים פלסטיניות, ולמי שהתעלמו מקיומה של ישראל כמדינה שכנה. ביחס לישראל, המנחה אמר: "כל פלסטין כבושה."

להלן תמלילים מהתכנית "עץ הארז ועץ הזית," בטלוויזיה הפלסטינית, שנועדה לחזק את המסר כי הרשות הפלסטינית אינה מכירה בלגיטימיות או בריבונות של ישראל, באף מקום. "מבט לתקשורת פלסטינית" מצטט מספר דוגמאות מהתכנית, כולל מסרים החוזרים על עצמם, במטרה להראות את השימוש באמצעי החזרה על מסרים, כאחת משיטות האינדוקטרינציה הפוליטית שבהן משתמשות הרשות הפלסטינית והטלוויזיה הפלסטינית.

הטלוויזיה הפלסטינית נמצאת תחת שליטה ישירה של לשכת יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס.

לחץ כאן לצפייה בחידונים.

להלן תמלילי החידונים ששודרו בימים שונים:

המנחה: "צייני שמות של חמש ערים בפלסטין ותזכי בפרס מאיתנו."
נערה: "חיפה, עכו, רמאללה, יפו וירושלים."
[הערה: הנערה המשיבה קיבלה על תשובתה פרס של 100 דולר במזומן]

המנחה: "צייני חמש ערים בפלסטין בבקשה?
אישה: "באתי לביקור לכאן, אני לא יודעת."
המנחה: "חמש ערים בפלסטין אינך יודעת?"
אישה: "לא."
המנחה: "כלומר על ירושלים לא שמעת?"
אישה: "שמעתי על ירושלים."
המנחה: "ולא על עזה? רמאללה?"
אישה: "ופלסטין הכבושה."
המנחה: "פלסטין - כולה כבושה. אנו רוצים שהיא תשתחרר. תחזרי אחרי [על שמות הערים]: ירושלים, עזה, רמאללה, חיפה, יפו, בית לחם."
[הערה: האישה המשיבה קיבלה כפרס 100 דולר במזומן]
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 11/08/2010]
 
המנחה: "חיפה היא עיר פלסטינית, אתה יכול לנקוב בשמות של עוד ערים פלסטיניות?"
איש: "חיפה, יפו, עכו, נצרת, עזה, רמאללה, חברון, בית לחם."
[הערה: האיש, ותושבים אחרים שהשיבו תשובות דומות, קיבלו פרס של 100 דולר]
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 12/08/2010]

המנחה: "אני רוצה שתצייני שמות של 5 ערים פלסטיניות?"
אישה: "רמאללה, ירושלים, חיפה, יפו ,עכו, עזה."
המנחה: "אני רוצה שתצייני שמות של 5 ערים פלסטיניות שביקרת בהם."
האישה: "נהריה, עכו, ג'נין, עזה."
[הערה: האישה, ותושבים אחרים שנתנו תשובות דומות, קיבלו פרס של 100 דולר]
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 13/08/2010]
 

המנחה: "אתה יכול להגיד לי איזה מדינות יש להן גבולות עם פלסטין?"
איש: "בצפון: לבנון וסוריה, במזרח: ירדן, במערב: הים התיכון, ובדרום: מצרים וסיני."
[הערה: ישראל לא צוינה כמדינה שכנה הגובלת ב'פלסטין', ועם זאת האיש קיבל 100 דולר כפרס על התשובה "הנכונה"]
 
המנחה: "את יכול לנקוב בשמות של 5 ערים פלסטיניות?"
אישה: "עכו, חיפה, יפו, שכם, רמאללה."
[הערה: האישה קיבלה פרס כספי של 100 דולר על התשובה]
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 16/08/2010]
 

המנחה: "לאילו מדינות יש גבולות עם פלסטין?"
איש: "לבנון, ירדן, מצרים."
[הערה: ישראל לא צוינה כמדינה שכנה או גובלת ב'פלסטין', ועם זאת המשיב קיבל כפרס על תשובתו 100 דולר]
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 18/08/2010]
 
המנחה: "תנקבי בשמות שלוש ערים פלסטיניות."
אישה: "חיפה, יפו, עכו."
המנחה: "המדינות שמסביב פלסטין הן-"
אישה נוספת: "סוריה, לבנון, ירדן, מצרים."
[הערה: ישראל לא צוינה כלל כמדינה שכנה או גובלת ב'פלסטין'; עם זאת, שתי המשיבות קיבלו פרס של 100 דולר על 'תשובותיהן הנכונות.']
 
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 19/08/2010]
 

מנחה: "לאילו מדינות יש גבולות עם פלסטין?"
איש: "לבנון, ירדן, מצרים, סוריה."
[הערה: ישראל לא הוזכרה כמדינה שכנה או גובלת ב'פלסטין', ועם זאת, המשיב קיבל 100 דולר כפרס על תשובתו.]
 
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 22/08/2010]
 

במשדר מיום 22/08/2010 התבקשו שישה אנשים שונים לנקוב בשמות חמש ערים ב'פלסטין'. התשובות היו:

1. עכו, יפו, חיפה, עזה, רמאללה.
2. עזה, יריחו, חיפה, יפו, עכו.
3. עכו, חיפה, ירושלים, רמאללה, ג'נין
4. עכו, חיפה, יפו, אל-בירה, שכם
5. יפו, חיפה, עכו, ירושלים, בית לחם ורמאללה
6. עכו, חיפה, יפו, לוד, נצרת, רמאללה.
[הערה: המשיבים קיבלו פרסים כספיים של 100 דולר, על התשובות שלפיהן ערים ישראליות כחיפה, יפו, לוד, נצרת, ירושלים ועכו - הן ערים פלסטיניות.]
 
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 22/08/2010]
 

המנחה : "את יכולה לציין בשמות של 5 ערים פלסטיניות?"
אישה: "חיפה, יפו, עכו."
[הערה: המשיבה קיבלה פרס כספי של 100 דולר ממנחה התכנית.]
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 23/08/2010]
 
המנחה: "האם את יודעת מהן המדינות שיש להן גבול עם פלסטין"?
אישה: "ירדן, סוריה, לבנון, מצרים והים התיכון."
[הערה: ישראל לא צוינה כמדינה שכנה או גובלת עם 'פלסטין', ועם זאת המשיבה קיבלה 100 דולר כפרס על תשובתה.]

המנחה: "האם את יכולה לנקוב בשמות של 3 ערים על החוף הפלסטיני"?
אישה: "עכו, חיפה, יפו."
[הערה: כל הערים שצוינו הן ערי חוף בישראל. בכל המקרים, המשיבים קיבלו פרסים כספיים במזומן של 100 דולר על מתן תשובות "נכונות" המגדירות ערים בישראל כערים פלסטיניות.]
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 30/08/2010]
 


דוגמאות נוספות אחרונות להכחשת קיומה של ישראל ברשות הפלסטינית:
1. הרשות הפלסטינית ממשיכה לחנך להכחשת קיומה של ישראל.
2. הטלוויזיה הפלסטינית: כל ערי ישראל הן "ערים פלסטיניות כבושות."
3. ישראל אינה נמצאת על המפה בתכנית ילדים בטלוויזיה הפלסטינית.
4. תכנית לילדים בטלוויזיה הפלסטינית מציגה עולם ללא ישראל.
5. חידון בטלוויזיה הפלסטינית שבו "פלסטין" מחליפה את ישראל.
6. הטלוויזיה הפלסטינית שוב לילדים: כל ישראל היא "פלסטין."
7. הרש"פ לישראלים: חזרו לאירופה ולאתיופיה - ישראל היא "גזולה."


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat